Το ελληνογερμανικό ισοζύγιο

Το ελληνογερμανικό ισοζύγιο

Μετά τα σκληρά μέτρα που μας επεβλήθησαν με γερμανική εντολή, ξεκίνησαν τα δημοσιέυματα του Ελληνικού και Ευρωπαικού τύπου για τις εμπορικές συναλλαγες Ελλάδας – Γερμανίας.
Σε έκθεση της υπηρεσίας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στο Βερολίνο σημειώνεται ότι η πορεία των ελληνικών εξαγωγών το 2011 παραμένουν σταθερές περίπου στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2010. Η Γερμανία αποτελεί την πρώτη εξαγωγική χώρα στην Ελλάδα και τον κυριότερο προμηθευτή αγαθών. Ακόμη, οι γερμανικές εξαγωγές στη χώρα μας, κατέχουν την πρώτη θέση έναντι των άλλων χωρών (γεμίσαμε Μερσεντες)!
Εν τέλει σημειώνεται στην σχετική έκθεση ότι η Γερμανία παραμένει μακροπρόθεσμα σημαντικότατος οικονομικός και εμπορικός εταίρος της Ελλάδας σε επίπεδο τόσο διμερούς εμπορίου όσο και επενδύσεων’. Δεδομένου του μεγέθους αλλά και του ειδικού βάρους της γερμανικής οικονομίας σε Ευρώζωνη και ΕΕ (μεγαλύτερη και σημαντικότερη οικονομία σε ΕΕ), καθώς και της θετικής πορείας της γερμανικής οικονομίας και των προοπτικών της, τα ελληνικά προϊόντα έχουν περαιτέρω δυνατότητες εισόδου στη γερμανική αγορά και προοπτικές αύξησης τόσο σε επίπεδο μεριδίων αγοράς όσο και σε επίπεδο αξίας. Πέραν αυτού παρουσιάζονται δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και γερμανικών εταιρειών καθώς και προοπτικές επενδύσεων γερμανικών εταιρειών στην Ελλάδα.
Στην έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα, αναφέρεται ότι, με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία του έτους 2009 από τον οργανισμό Invest in Greece για τις άμεσες ελληνικές επενδύσεις, στη Γερμανία έχουν καταμετρηθεί περί τις 40 άμεσες ελληνικές επενδύσεις. Με βάση στοιχεία του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου στην Αθήνα, στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται πάνω από 150 επιχειρήσεις γερμανικών συμφερόντωn με πάνω από 10 δις κύκλο εργασιών, απασχολώντας πάνω 36.000 εργαζομένους.

protoselido 168