Καλώς ήρθατε

 

Το Δικηγορικό Γραφείο προσφέρει υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα του Δικαίου, σε όλες τις βαθμίδες της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Οι δραστηριότητες του γραφείου μας, παρέχονται, τόσο σε επιχειρήσεις, όσο και σε ιδιώτες. Χειριζόμαστε την κάθε υπόθεση με απόλυτη και αυστηρή εχεμύθεια. Το Δικηγορικό Γραφείο διευθύνεται από τον δικηγόρο Ηλία Γ. Σιδέρη.

Οur Law Office provides a high level of legal services at a wide range of Law, at all instances of the Greek justice. We handle each case as absolutely and strictly confidential. This Law Firm is managed by Mr. Ilias G. Sideris, Lawyer.

Адвокатское бюро предоставляет широкий спектр юридических услуг на всех уровнях Греческой Юстиции. Мы оказываем услуги как бизнесу, так и частным лицам, практикуя индивидуальный подход и строгую конфиденциальность. Адвокатское бюро возглавляет адвокат Илиас Г. Сидерис.