Ενδιαφέρει Υπαλλήλους & Συνταξιούχους του ΟΤΕ

Ενδιαφέρει υπαλλήλους & συνταξιούχους / οικειοθελώς αποχωρήσαντες του ΟΤΕ (να μην έχουν περάσει 5 έτη από την συνταξιοδότηση τους / οικειοθελή αποχώρηση τους) : Το γραφείο μας πρόκειται να καταθέσει ομαδική αγωγή κατά του ΟΤΕ, σχετικά με την μη καταβολή από τον ΟΤΕ προς τους εργαζομένους και συνταξιούχους ποσού της διαφοράς που προκύπτει από τον μη ορθό και προσήκοντα υπολογισμό του οικογενειακού επιδόματος. Όσοι ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν άμεσα για πληροφορίες, ώρες 9.00 με 21.00 στο σταθερό του γραφείου μας: 210.64.58.880.

Νοέμβριος 2014

Comments are closed.