Ανάρτηση Κτηματογράφησης στους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού της Περιφέρειας Αττικής

Ξεκίνησε από τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016, η Ανάρτηση των Κτηματολογικών Στοιχείων των Ο.Τ.Α: Αγίου Κωνσταντίνου, Κερατέας και Λαυρεωτικής του Δήμου Λαυρεωτικής και Αναβύσσου, Καλυβίων Θορικού, Κουβαρά, Παλαιάς Φώκαιας και Σαρωνίδος του Δήμου Σαρωνικού της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ανωτέρω ημερομηνία να υποβάλει αίτηση διόρθωσης ή ένσταση κατά των στοιχείων της Ανάρτησης στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Για τους κατοίκους αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο η αντίστοιχη προθεσμία είναι τέσσερις (4) μήνες.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων έχουν ήδη αποσταλεί ταχυδρομικώς αποσπάσματα από τους Κτηματολογικούς Πίνακες και τα Διαγράμματα, στη διεύθυνση επικοινωνίας που έχει δηλωθεί από κάθε πολίτη.

Μέσω της Ανάρτησης οι ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν την καταγραφή των ιδιοκτησιών τους και να διορθώσουν τυχόν σφάλματα. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει ότι η κτηματογράφηση θα ολοκληρωθεί σωστά και δεν θα υπάρχουν προβλήματα στη μετέπειτα λειτουργία του Κτηματολογίου. Συνεπώς, στη φάση αυτή η συμμετοχή των πολιτών είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφύγουν άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον.

Μετά την ολοκλήρωση της Ανάρτησης, που περιλαμβάνει την υποβολή και εξέταση αιτήσεων διόρθωσης/ ενστάσεων και την αντίστοιχη διόρθωση στους κτηματολογικούς πίνακες, παράγονται τα τελικά κτηματολογικά στοιχεία, οι Αρχικές Εγγραφές  του Κτηματολογίου, και ξεκινά να λειτουργεί το Κτηματολογικό Γραφείο, στη συγκεκριμένη περιοχή, στη θέση του Υποθηκοφυλακείου.

Ηλεκτρονική Ανάρτηση κτηματογράφησης

 

Με την έναρξη της Ανάρτησης, κάθε δικαιούχος θα μπορεί να δει τα στοιχεία που τον αφορούν και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου www.ktimatologio.gr στο portal e– ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να δει τα στοιχεία της Ανάρτησης, είτε με τη χρήση των κωδικών ασφαλείας που χρησιμοποιεί στις εφαρμογές taxisnet, είτε αφού δημιουργήσει (αν δεν  έχει ήδη) τον  προσωπικό του κωδικό Κτηματολογίου και εισάγει επιπλέον τα «τρία κλειδιά» που βρίσκονται στο αποδεικτικό της δήλωσής του. Στην περίπτωση που χρησιμοποιήσει τους κωδικούς taxisnet θα δει όλα τα ακίνητα των περιοχών που βρίσκονται σε ανάρτηση και έχουν συνδεθεί με το ΑΦΜ του.

Ηλεκτρονικά, επίσης, υποστηρίζεται η υποβολή αίτησης διόρθωσης προσωπικών στοιχείων μέσω της ειδικής εφαρμογής «Ανάρτηση» στην ενότητα «Κτηματογράφηση» των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Απαραίτητα στοιχεία για την πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή είναι τρία «κλειδιά»: Αριθμός Πρωτοκόλλου Δήλωσης, Κωδικός Προσώπου και Κωδικός Ιδιοκτησίας, τα οποία αναγράφονται πάνω στο Αποδεικτικό Υποβολής Δήλωσης.

Διευθύνσεις Γραφείων Κτηματογράφησης:

1)    Για τους Ο.Τ.Α. Αγίου Κωνσταντίνου, Κερατέας και Λαυρεωτικής:

Όθωνος και Μπουμπουλίνας, Κερατέα, ΤΚ 19001, τηλ. 22990-43006

 

2)   Για τους Ο.Τ.Α. Αναβύσσου, Καλυβίων Θορικού, Κουβαρά, Παλαιάς Φώκαιας και Σαρωνίδος:

Βασ. Κωνσταντίνου και Κρήτης, κτίριο Δημαρχείου Αναβύσσου, TK 19013,

τηλ. 22910-38899

 

Ωράριο Λειτουργίας Γραφείων:

Καθημερινά 09:00 – 17:00

και κάθε Τετάρτη 09:00 – 20:00

Για πληροφορίες επισκεφθείτε το www.ktimatologio.gr ή καλέστε το 210 6505600

Ακολουθεί Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τη διαδικασία Ανάρτησης και πληροφορίες για τον πολίτη

 

Ενημερωτικό Σημείωμα για τη διαδικασία Ανάρτησης

 

Τα στοιχεία της Ανάρτησης είναι:

α) Ο Κτηματολογικός Πίνακας, ο οποίος είναι οργανωμένος κατά ΚΑΕΚ και  περιλαμβάνει το σύνολο των δικαιωμάτων της περιοχής, όπως τεκμηριώθηκαν από τους τίτλους και τα υπόλοιπα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης,

β) Το Κτηματολογικό Διάγραμμα (χάρτης Κτηματολογίου), στο οποίο απεικονίζονται τα ακίνητα με τη θέση και τα όριά τους (γεωμετρικά στοιχεία).

Τί θα λάβει και πρέπει να ελέγξει ο πολίτης

Κάθε δικαιούχος έχει λάβει/ θα λάβει ταχυδρομικά στη διεύθυνση επικοινωνίας που έχει δηλώσει, φάκελο με τα αποσπάσματα του Κτηματολογικού Πίνακα και του Κτηματολογικού Διαγράμματος (χάρτη) για τα ακίνητα που έχει δηλώσει.

Το πιο κρίσιμο σημείο της διαδικασίας είναι ο προσεκτικός έλεγχος των εγγράφων. Εφόσον συμφωνεί με τα στοιχεία αυτά δεν χρειάζεται να προβεί σε κάποια ενέργεια. Στην περίπτωση που δεν συμφωνεί με κάποιο από τα καταγεγραμμένα στοιχεία μπορεί να υποβάλει αίτηση διόρθωσης/ένσταση.

Εάν κάποιος έκανε δήλωση ιδιοκτησίας αλλά δεν έχει παραλάβει φάκελο θα πρέπει να απευθυνθεί στο Γραφείο Κτηματογράφησης.

 

Τα έντυπα που θα λάβει ο δικαιούχος είναι τα ακόλουθα:

ΕΝΤΥΠΟ Α: Στοιχεία Δικαιούχου- Κωδικοί Ιδιοκτησίας. Το έντυπο περιλαμβάνει:

  • Tα προσωπικά στοιχεία του δικαιούχου
  • Tους κωδικούς ιδιοκτησίας των δικαιωμάτων, για τα οποία έχει υποβληθεί δήλωση. Οι κωδικοί είναι αυτοί που αναγράφονταν στο «Αποδεικτικό Υποβολής Δήλωσης», που έλαβε κατά την υποβολή της δήλωσης.

ΕΝΤΥΠΟ Α1: Απόσπασμα Πίνακα Ανάρτησης. Το έντυπο περιλαμβάνει τα στοιχεία που αφορούν τη νομική κατοχύρωση της ιδιοκτησίας:

  • Δικαιώματα που δηλώθηκαν (πλήθος, είδος και ποσοστό δικαιωμάτων)
  • Στοιχεία του τίτλου
  • Στοιχεία του ακινήτου (π.χ. διεύθυνση, όροφος κλπ.)
  • Συνδικαιούχοι (εάν υπάρχουν)

ΕΝΤΥΠΟ Α2: Απόσπασμα Διαγράμματος Ανάρτησης. Στο έντυπο περιλαμβάνονται τα  στοιχεία που αφορούν τη θέση και τη γεωμετρία του ακινήτου:

  • Θέση, σχήμα και εμβαδόν του ακινήτου
  • Στοιχεία ομόρων ιδιοκτητών (γειτόνων)
  • Συντεταγμένες ορίων του ακινήτου, ειδικά όπου δεν υπάρχουν υλοποιημένα όρια (μάντρες, αυλάκια κ.λπ.) και κτίρια ή όλες οι γειτονικές ιδιοκτησίες μοιάζουν μεταξύ τους.

Ειδικές περιπτώσεις

–         Στην περίπτωση ιδιοκτησιών που δηλώθηκαν, αλλά είτε δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός τους ή τα στοιχεία που προσκομίστηκαν δεν κρίθηκαν επαρκή, οι δικαιούχοι θα λάβουν μόνο το Έντυπο Α.

–         Επίσης, στο Έντυπο Α ενδέχεται κάποιοι δικαιούχοι να βρουν στοιχεία δικαιωμάτων τους, για τα οποία δεν έχουν υποβάλλει δήλωση, αλλά προέκυψαν από την επεξεργασία άλλων στοιχείων που συλλέχθηκαν. Για τα δικαιώματα αυτά, εφόσον κάποιος συνεχίζει να είναι δικαιούχος, οφείλει να υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας, καταβάλλοντας και το προβλεπόμενο πάγιο τέλος (35 ή 20 ευρώ).

Στις περιπτώσεις αυτές οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσέλθουν στο Γραφείο Κτηματογράφησης, προκειμένου να τους δοθούν οδηγίες για τις ενέργειές τους.

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων διόρθωσης και ενστάσεων

Ο δικαιούχος που διαφωνεί με κάποιο από τα στοιχεία της Ανάρτησης, αλλά και οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει αίτηση διόρθωσης /ένσταση εντός δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ανάρτησης (και τεσσάρων μηνών οι κάτοικοι εξωτερικού) στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Οι αιτήσεις διόρθωσης και οι ενστάσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση και προϋπόθεση για την υποβολή τους είναι να έχει προηγουμένως υποβληθεί δήλωση ιδιοκτησίας και να έχει καταβληθεί το πάγιο τέλος κτηματογράφησης. Το κόστος υποβολής αίτησης διόρθωσης / ένστασης είναι 5€.

Οι αιτήσεις διόρθωσης εξετάζονται από το Γραφείο Κτηματογράφησης και οι ενστάσεις από τριμελή επιτροπή στην οποία Πρόεδρος είναι δικαστικός λειτουργός ή δικηγόρος.

Μετά την εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης και των ενστάσεων που τυχόν υποβληθούν, πραγματοποιείται διόρθωση των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων και παράγονται τα τελικά κτηματολογικά στοιχεία, οι Αρχικές Εγγραφές  του Κτηματολογίου.

Τι αλλάζει στη διαδικασία Δήλωσης ιδιοκτησίας μετά την Ανάρτηση

Από την έναρξη της Ανάρτησης και μετά είναι υποχρεωτική η επισύναψη Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου σε κάθε συναλλαγή που αφορά στα ακίνητα της περιοχής. Το Πιστοποιητικό εκδίδεται από το Γραφείο Κτηματογράφησης και οι συμβολαιογράφοι πρέπει να το ζητούν υποχρεωτικά κατά τη σύνταξη των συμβολαίων. Είναι επίσης υποχρεωτικό και σε κάθε συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου που αφορά σε ακίνητο και στην καταχώριση οποιασδήποτε εγγραπτέας πράξης στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών του Υποθηκοφυλακείο.

Έρχεται «κούρεμα» από τις τράπεζες στους τόκους κόκκινων δανείων

του Θάνου Πασχάλη (http://newpost.gr/)

Τα καταναλωτικά δάνεια στα οποία υπάρχουν μόνον προσωπικές εγγυήσεις αλλά χωρίς εμπράγματες διασφαλίσεις θα ρίξουν το κύριο βάρος τους οι Τράπεζες με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο για τα κόκκινα δάνεια που θα συζητηθεί με τους πιστωτές στα πλαίσια της δεύτερης αξιολόγησης. Το δεδομένο είναι ότι μέχρι τα τέλη του 2019 θα πρέπει να απομειωθούν κατά 40% τα τραπεζικά ανοίγματα (δηλαδή να μειωθούν κατά 41,9 δις ευρώ τα κόκκινα δάνεια κάθε κατηγορίας) όπως έχει συμφωνηθεί με το τρίτο Μνημόνιο.

Η αρχή της εκκαθάρισης θα  γίνει με τα καταναλωτικά δάνεια αξίας 17 δις ευρώπου φτάνουν σχεδόν τα δύο εκατομμύρια υποθέσεις με την πλειονότητα των περισσοτέρων να αφορά κατόχους που οφείλουν κάτω από 20.000 ευρώ. Επόμενο στοίχημα θα αποτελέσουν τα επιχειρηματικά δάνεια που αποτελούν και τον μεγαλύτερο όγκο αλλά και αξία των κόκκινων δανείων (65 δις ευρώ)και μέσω των οποίων κρίνεται η τύχη επιχειρηματιών ,εργαζομένων, παραγωγής κλπ στη χώρα μας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι Τράπεζες καλούν ήδη επιχειρηματίες προτείνοντας “κούρεμα” έως 30% στους τόκους και όχι στο κεφάλαιο του δανείου  με σκοπό ναπροχωρήσουν σε σχέδιο αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου  αλλά και νέο πλάνο λειτουργίας της επιχείρησης ώστε να καταστεί βιώσιμη. Ανάλογος σχεδιασμός θα υπάρξει  για τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις που θα υπαχθούν στο νέο θεσμικό πλαίσιο που προωθεί η Κυβέρνηση αναμένοντας προς το παρόν την έγκρισή του από τους θεσμούς. Πρόκειται για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό επιχείρησης ,τραπεζών και πιστωτών που θα αναλάβουν να τρέξουν διαμεσολαβητές από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Στο σχέδιο εξυγίανσης που θα προτείνουν στην επιχείρηση που έχει κηρύξει στάση πληρωμών σε τράπεζες αλλά και τρίτους πιστωτές θα περιλαμβάνεται από τη μια “κούρεμα” μέρους των τόκων των δανείων της αλλά και ληξιπρόθεσμων οφειλών της σε προμηθευτές (όπως έγινε με την carrefour Μαρινόπουλος) και από την άλλη την καταβολή από μέρους των μετόχων φρέσκου χρήματος από την τσέπη τους. Αν συμφωνήσει το 60% των πιστωτών το σχέδιο εξυγίανσης μπαίνει, αφού επικυρωθεί  πρώτα από δικαστή ,σε πλήρη εφαρμογή.

Παράταση Προθεσμίας υπαγωγής στον Ν. 4178/2013

taktopoihsh_7_10_2016_1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παράταση Προθεσμίας υπαγωγής στον Ν. 4178/2013 “Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες Διατάξεις”

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δίνει τετράμηνη προθεσμία για την υπαγωγή στον ισχύοντα Νόμο 4178/2013 “Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες Διατάξεις”.

Συγκεκριμένα, ο παλιός Νόμος λήγει την 8η Φεβρουαρίου 2017, με την πάροδο συνολικά 42 μηνών από την δημοσίευσή του.

Η προθεσμία αυτή δύναται να λήξει νωρίτερα από το τετράμηνο, με την ισχύ του νέου “Νόμου για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος”, ο οποίος βρίσκεται σε διαβούλευση έως τις 10/10.

Πηγή: Taxheaven

Ασφάλιση κατά τον χρόνο της επίσχεσης εργασίας

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας
Σύνοψη διαμεσολάβησης

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χρήστος Α. Ιωάννου Ειδική Επιστήμονας: Παυλίνα Κοντογεωργοπούλου

Σεπτέμβριος 2016

Ο Συνήγορος του Πολίτη παρέλαβε σειρά αναφορών σχετικά με την εξέταση καταγγελιών ασφαλισμένων προς το ΙΚΑ για μη ασφάλιση κατά τη διάρκεια της επίσχεσης. Οι ενδιαφερόμενοι, εργαζόμενοι μεγάλης επιχείρησης, άσκησαν το δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας, μετά την παρέλευση πολλών μηνών κατά τους οποίους ο εργοδότης δεν τούς κατέβαλλε δεδουλευμένες αποδοχές.

Στη συνέχεια υπέβαλαν στον ΟΑΕΔ αίτηση για επιδότηση επίσχεσης, η οποία και τους χορηγήθηκε. Κατά τον χρόνο υποβολής των αναφορών, ορισμένοι από τους εργαζομένους είχαν προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια, τα οποία είχαν ήδη εκδώσει αποφάσεις κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, κάνοντας δεκτές τις αιτήσεις τους για καταβολή αποδοχών υπερημερίας τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της επίσχεσης.

Ωστόσο, όσον αφορά την ασφάλιση κατά το διάστημα της επίσχεσης, οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι υπάγονταν όλοι στην ασφάλιση κατά τον Κώδικα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Κ. Β. Α. Ε.), ασφαλίσθηκαν μόνο κατά τον πρώτο μήνα, όχι όμως με ασφάλιση βαρέων. Για όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της επίσχεσης δεν ασφαλίσθηκαν καθόλου. Το ΙΚΑ αρνήθηκε να προβεί στην ασφαλιστική τους τακτοποίηση, απαιτώντας τελεσίδικη δικαστική απόφαση επί της εργατικής διαφοράς, με την οποία να γίνονται δεκτές αγωγές τους για την καταβολή των μισθών του χρονικού διαστήματος της επίσχεσης.

Ο Συνήγορος του Πολίτη απέστειλε έγγραφο το 2013 προς τον Διοικητή του ΙΚΑ κ. Ρ. Σπυρόπουλο, επικαλούμενος αφενός, την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία εφόσον κατά το χρόνο επίσχεσης εργασίας παραμένει άθικτη η υποχρέωση καταβολής του μισθού, παραμένει ενεργός και η ασφαλιστική σχέση του εργαζομένου, η οποία συνεχίζει να λειτουργεί υπό τους ίδιους όρους και με όλες τις συνέπειες από την άποψη καταβολής εισφορών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ειδικότερα δε, εάν ο εργαζόμενος απασχολείται με ειδικότητα που έχει υπαχθεί στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, οι ειδικές περί αυτών διατάξεις εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή, θεωρώντας το χρόνο της επίσχεσης εργασίας ως χρόνο απασχόλησης στα Β. Α. Ε. Αφετέρου, η Αρχή επεσήμανε ότι ενόψει των διατάξεων που ρυθμίζουν την δέσμευση των διοικητικών δικαστηρίων από αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων (άρθρο 5 παρ. 2 του Κ.Δ.Δ.) και της δέσμιας αρμοδιότητας των ασφαλιστικών οργάνων ως προς την υπαγωγή στην ασφάλιση των εργαζομένων που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τα ασφαλιστικά όργανα οφείλουν να ασκήσουν πλήρως την αρμοδιότητά τους αυτή, εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις, και δεν μπορούν να εξαρτούν τις ενέργειές τους από την δικαστική κρίση επί της τυχόν εργατικής διαφοράς, μεταξύ του εργαζομένου που άσκησε το δικαίωμα της επίσχεσης και του εργοδότη του, αναγκάζοντας έτσι τους εργαζομένους να αναλάβουν το κόστος μίας χρονοβόρας δικαστικής διαμάχης προκειμένου να ασφαλισθούν.

Η Διεύθυνση Ασφάλισης-Εσόδων του ΙΚΑ δεν αποδέχθηκε τις προτάσεις της Αρχής.

Με αντίστοιχη επιχειρηματολογία απάντησε στην Βουλή και ο αρμόδιος Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κύριος Γιάννης Βρούτσης.

Επειδή το ζήτημα συνέχισε να απασχολεί τις υπηρεσίες του Ιδρύματος, αλλά και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, η Διεύθυνση Ασφάλισης-Εσόδων του ΙΚΑ απέστειλε στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους σχετικό έγγραφο ερώτημα. Με ομόφωνη γνωμοδότησή του, το Ν.Σ.Κ. απάντησε ότι, αν και δεν υφίσταται δέσμευση γενικώς σε αποδοχή από την διοίκηση των αναιρετικών αποφάσεων του ΣτΕ για ομοειδείς περιπτώσεις, οι οποίες δεν καλύπτονται από το δεδικασμένο, η διοίκηση οφείλει να ικανοποιεί αιτήματα ασφαλισμένων που ευρίσκονται στην ίδια νομική κατάσταση της επίσχεσης εργασίας, για λόγους χρηστής διοίκησης και βάσει των αρχών του κράτους δικαίου και προς αποφυγή άσκοπων και δαπανηρών δικαστικών αγώνων. Συνεπώς, η ασφάλιση δεν μπορεί να περιορισθεί στον ένα μήνα από την άσκηση του δικαιώματος της επίσχεσης, θα πρέπει δε συνεχισθεί σύμφωνα με τον Κ. Β. Α. Ε., εφόσον ο ασφαλισμένος υπαγόταν σε αυτόν.

Μετά την έκδοση της ανωτέρω γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ., λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η μέχρι τότε ακολουθηθείσα διοικητική πρακτική ήταν αντίθετη με τις ισχύουσες διατάξεις, όπως αυτές είχαν παγίως ερμηνευθεί από το ΣτΕ, το αρμόδιο Υπουργείο προώθησε νομοθετική ρύθμιση, η οποία αφορούσε συνολικότερα την ασφαλιστική τακτοποίηση κατά τα διαστήματα της υπερημερίας του εργοδότη, με σκοπό να τυποποιήσει νομοθετικά την εξάρτηση της ασφαλιστικής τακτοποίησης από την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ή δικαστικό ή εξώδικο συμβιβασμό. Η σχετική ρύθμιση υιοθετήθηκε με το άρθρο 55 παρ. 4 του ν. 4301/2014. Με το άρθρο 34 του ν. 4321/2015 η διάταξη αυτή καταργήθηκε από τότε που ίσχυσε, με το ίδιο σκεπτικό που είχε αναπτύξει ο Συνήγορος του Πολίτη.

Ωστόσο, παρά την πάγια νομολογία του ΣτΕ αλλά και την κατάργηση της διάταξης του άρθρου 55 παρ. 4 του ν. 4301/2014, οι υπηρεσίες του ΙΚΑ συνεχίζουν να εξαρτούν την ασφαλιστική τακτοποίηση των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της επίσχεσης από την προσκόμιση τελεσίδικης απόφασης πολιτικού δικαστηρίου επί της εργατικής διαφοράς.

Θεωρώντας ότι το ζήτημα παρουσιάζει ιδιαίτερη βαρύτητα, ο Συνήγορος του Πολίτη απέστειλε στον αρμόδιο Υπουργό και στον Διοικητή του ΙΚΑ πόρισμα, με το οποίο ζητά από το ΙΚΑ να επανεξετάσει την θέση του σχετικά με την αντιμετώπιση της υπαγωγής στην ασφάλιση των εργαζομένων που ασκούν το δικαίωμα της επίσχεσης και να εκδώσει νέες σαφείς οδηγίες προς τις υπηρεσίες του, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και του εργατικού δικαίου, να παύσει να εξαρτά την ασφαλιστική τακτοποίηση των εργαζομένων από την προσκόμιση δικαστικής απόφασης και να λαμβάνει υπ’ όψιν σειρά αναλυτικά αναφερόμενων στοιχείων, από τα οποία τα όργανα του ΙΚΑ μπορούν να μορφώσουν ασφαλή κρίση για την συνέχιση υπαγωγής στην ασφάλιση των εργαζομένων που έχουν προβεί σε επίσχεση.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο: Τμήμα Επικοινωνίας
Παπαγεωργοπούλου Δημητρία τηλ. 213 1306 604

Πηγή: Taxheaven

Περίπου οι μισές ρυθμίσεις των 100 δόσεων έχουν απωλεσθεί στον Ο.Α.Ε.Ε.

Όπως φαίνεται από τα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύει ο Ο.Α.Ε.Ε. από τις 105.094 ρυθμίσεις για 100 δόσεις οφειλόμενων εισφορών που είχαν ενταχθεί οι ασφαλισμένοι βάσει του ν.4321/2015 έως την 26.8.2016, περίπου οι μισές (51.144), έχουν απωλεσθεί.
 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ν. 4321/2015      
       
Δείκτες 10/04/2015 01/07/2016 26/08/2016
       
Συνολική Κεφαλαιοποιημένη οφειλή 27.099.608,04 € 1.287.458.609,19 € 1.283.688.468,36 €
Ενεργή Κεφαλαιοποιημένη οφειλή 25.069.315,35 € 521.007.047,83 € 475.166.120,16 €
Πλήθος ρυθμίσεων 2.956 105.567 105.094
Πλήθος Ενεργών ρυθμίσεων 2.955 57.091 53.950
Εφάπαξ εξόφληση 1.648.961,18  27.370.746,94 € 27.370.746,94 €
Εξόφληση μέσω δόσεων 348.886,54  128.254.969,71 € 142.689.991,07 €
Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2014      
Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2015 2.672.706,32     
Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2016 3.522.705,81  51.862.732,85 € 34.771.963,95 €
Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2017 3.591.728,35  84.340.367,52 € 79.342.835,96 €
Αναμενόμενες εισπράξεις μετά την 1/1/2018 15.282.174,87  384.803.947,46 € 361.051.320,25 €
Απώλειες (πλήθος) 1 48.476 51.144
Απώλειες (€) 32.444,97 € 610.825.844,71 € 638.461.610,19 €

Πηγή: Taxheaven 

Ορισμός διακριτών κατηγοριών επενδυτικών σχεδίων του Ν. 3299/2004

Αριθ. 84662/10.8.2016
Ορισμός διακριτών κατηγοριών επενδυτικών σχεδίων του Ν. 3299/2004 (Ορισμός διακριτών κατηγοριών επενδυτικών σχεδίων του Ν. 3299/2004)
Αριθ. 84662 (ΦΕΚ Β’ 2667/26-08-2016)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 117), και ειδικότερα το άρθρο 79 παρ. 3, αυτού. 2. Τις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» (Α΄ 261), όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του Ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή», (Α΄ 8), όπως ισχύει. 4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005, (Α΄ 98). 5. Τις διατάξεις του Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185), όπως ισχύει. 6. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114). 7. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116). 8. Την υπ’ αριθ. 44672/24-4-2015 απόφαση διορισμού μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΥΟΔΔ 279). 9. Την ανάγκη ορισμού πρόσθετων κατηγοριών επενδυτικών σχεδίων του Ν. 3299/2004, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του μεγάλου αριθμού εκκρεμών προς έλεγχο και καταβολή ενισχύσεων επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου αυτού,αποφασίζουμε:
Άρθρο 1 1. Ορίζονται πρόσθετες, της παραγράφου 1 του άρθρου 79 του Ν. 4399/2016, διακριτές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, που αφορούν: α. επενδυτικά σχέδια στον τομέα της μεταποίησης, όπως ορίζεται στη Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας (Σ.ΤΑ.Κ.Ο.Δ.), της υποπερίπτωσης iii της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, β. επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από ήπιες μορφής ενέργειας και ειδικότερα την ηλιακή, της υποπερίπτωσης vi της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει. 2. Για τις κατηγορίες της παραγράφου α του άρθρου αυτού. α. ακολουθείται διακριτή σειρά κατά τον έλεγχο του επενδυτικού σχεδίου και την καταβολή της ενίσχυσης, β. τα επενδυτικά σχέδια κατατάσσονται με την υφιστάμενη σειρά προτεραιότητας. Άρθρο 2 1. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. 2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Αυγούστου 2016
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
Πηγή: Taxheaven

Απονομή Χάριτος

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει την ευθύνη διεξαγωγής της απαιτούμενης διοικητικής διαδικασίας για την απονομή χάριτος, σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 1 του Συντάγματος. Το σχετικό άρθρο, μπορείτε να το βρείτε στο site του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπό την επιλογή «Το Σύνταγμα της Ελλάδος» Η απονομή χάριτος, αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα (προνομία) του Προέδρου της Δημοκρατίας και ασκείται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Χαρίτων και πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Εάν έχετε καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και επιθυμείτε να χαριστεί η ποινή σας ή να μετριασθεί ή να μετατραπεί σε άλλο είδος ποινής ή να αρθούν οι δυσμενείς, νόμιμες συνέπειες που απορρέουν από την καταδίκη σας, μπορείτε με αίτησή σας, να κινήσετε τη διαδικασία απονομής χάριτος. Έντυπο της σχετικής αίτησης, μπορείτε να βρείτε στο site του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπό την επιλογή «Έντυπα αιτήσεων».

Αίτηση μπορείτε να υποβάλετε κατά περίπτωση με αντικείμενο:

Α. Τη χάρη ποινής (άφεση ποινής)

Β. Το μετριασμό ποινής

Γ. Τη μετατροπή ποινής

Δ. Την άρση νομίμων συνεπειών καταδίκης

Ε. Τη χάρη ποινής και άρση συνεπειών καταδίκης

1 . Αίτημα για χ ά ρ η (άφεση), μ ε τ ρ ι α σ μ ό ή μ ε τ α τ ρ ο π ή
ποινής, μπορείτε να υποβάλετε εάν υπάρχει καταδικαστική απόφαση
και η επιβληθείσα ποινή δεν έχει εκτιθεί ή εκτίεται, αμέσως μόλις
καταστεί αμετάκλητη η καταδικαστική απόφαση.

2. Αίτημα για ά ρ σ η τ ω ν ν ο μ ί μ ω ν σ υ ν ε π ε ι ώ ν της
καταδίκης μπορείτε να υποβάλετε, εάν η καταγνωσθείσα ποινή έχει μεν
αποτιθεί ολοσχερώς, πλην όμως από την καταδικαστική απόφαση
απορρέουν δυσμενείς συνέπειες (κωλύματα διορισμού, ανικανότητες
και στερήσεις δικαιωμάτων) που προβλέπονται από τον Ποινικό
Κώδικα ή από οποιονδήποτε ειδικό ποινικό νόμο είτε από
οποιονδήποτε άλλο νόμο και σας εμποδίζουν να διορισθείτε στο
Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ή στους Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή να ασκήσετε μια συγκεκριμένη
επαγγελματική δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα, π. χ. να
αποκτήσετε άδεια ταξί, να γίνετε ναυτικός, να εγγραφείτε σε
οποιοδήποτε Επιμελητήριο, να ασκήσετε το εκλογικό σας δικαίωμα,
κλπ. Η αίτηση που θα υποβάλλετε σε αυτή την περίπτωση πρέπει να
περιέχει συγκεκριμένο αίτημα, δηλαδή τον λόγο για τον οποίο ζητείται
η άρση των συνεπειών της καταδίκης (π.χ. να ανακτήσετε τα πολιτικά
σας δικαιώματα, να επανέλθετε στη
θέση από την οποία εκπέσατε, να ανακτήσετε το συνταξιοδοτικό σας
δικαίωμα, να διορισθείτε κλπ). Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
εκτιμώντας την υπόθεση, έχει δικαίωμα να αποφασίσει την άρση των
συνεπειών της καταδίκης ή μέρους αυτών, ή συγκεκριμένης συνέπειας.

3. Αίτημα για χ ά ρ η π ο ι ν ή ς και ταυτόχρονη ά ρ σ η
σ υ ν ε π ε ι ώ ν της κ α τ α δ ί κ η ς επιτρέπεται, όπως στην
περίπτωση καταδίκης σε ποινή με αναστολή, εάν δεν παρήλθε ο χρόνος
αναστολής εκτελέσεως της αποφάσεως.

4. Αίτημα με αντικείμενο την ά ρ σ η σ υ ν ε π ε ι ώ ν τ η ς
κ α τ α δ ί κ η ς , μπορείτε να υποβάλετε και όταν υπάρχει
καταδικαστική απόφαση σε ποινή με α ν α σ τ ο λ ή , μετά την
επιτυχή συμπλήρωση του χρόνου δοκιμασίας. Όταν παρέλθει ο χρόνος
της αναστολής, η ποινή εξαφανίζεται, δεν ακυρώνεται όμως η
καταδικαστική απόφαση και οι συνέπειες που απορρέουν από αυτήν.

5. Αίτημα απονομής χάριτος μπορείτε να υποβάλετε και σε περίπτωση
καταδίκης, η οποία σας έχει επιβληθεί από α λ λ ο δ α π ό
δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο , εάν είστε Έλληνας υπήκοος. Ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας έχει δικαίωμα να απονέμει χάρη και να αίρει τις
συνέπειες καταδικαστικών αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων στις
περιπτώσεις που επιφέρουν έννομες συνέπειες στην Ελλάδα και μόνο
ως προς αυτές

Πηγή: http://www.ministryofjustice.gr/