Category Archives: LawOffice

Έλεγχος και όρια στα κοινωνικά δίκτυα: μια πρόταση για ίδρυση ελεγκτικής αρχής

(το κείμενο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Δικαστικό Ρεπορταζ, Μάρτιος 2021)

Οι τρεις εταιρείες – κολοσσοί (Facebook, Twitter και Google) διαχειρίζονται το σύνολο των κοινωνικών δικτύων και των επικοινωνιών μας, χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο από την ελληνική έννομη τάξη. Η συνολική διαχείριση γίνεται από την εταιρεία, με όρους που ο χρήστης συμφωνεί προτού συμβληθεί με την εταιρεία. Οι όροι αυτοί είναι προτυποποιημένοι και αδιαπραγμάτευτοι. Με το πάτημα ενός κουμπιού, ο χρήστης συναινεί με όλα όσα θέλουν οι εταιρείες για να τον κάνουν πελάτη τους, κυρίως με το ότι κάθε διαφορά μεταξύ τους, θα λύνεται από Δικαστήρια εκτός της χώρας και όχι με βάση το ελληνικό δίκαιο.

Και εάν μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήμασταν ακόμη στην ανάπτυξη των δικτύων, ήρθε η ώρα το Κράτος να επιβάλει τους κανόνες του, άλλως οι εταιρείες θα το υποκαταστήσουν – αν δεν το έχουν κάνει ήδη. Η τελευταία δυναμική, συντονισμένη ενέργεια των εταιρειών ήταν η αναστολή όλων των λογαριασμών του ισχυρότερου ανθρώπου στο κόσμο, του Προέδρου των ΗΠΑ. Σύμφωνούμε ή διαφωνούμε (θα έπρεπε να διαφωνούμε), αποδεικνύεται, ότι οι εταιρείες, με βάση τους όρους που έχουν προσυμφωνηθεί, μπορούν να πετάξουν “έξω” όποιον θέλουν, ακόμη και εάν πρόκειται για τον Πρόεδρο των ΗΠΑ. Το χειρότερο είναι, ότι ο χρήστης δεν μπορεί να αντιδράσει, έχοντας την επικουρία των δομών του Κράτους σε περίπτωση που νομίζει, ότι θίγεται. Η ανέξοδη απάντηση “τι να κάνουμε, απλώς είναι δύο ιδιώτες που συναλλάσονται, καλά κάνει και δεν επεμβαίνει το Κράτος”, δεν μπορεί να σταθεί. Άλλωστε, και ο τηλεθεατής προστατεύεται με κανόνες που έχουν θεσπιστεί, ώστε να μην βλέπουμε πορνογραφικό υλικό μέρα μεσημέρι, αν και “απλά θα μπορούσαμε να αλλάξουμε κανάλι”, και φυσικά ναρκωτικά δεν πωλούνται στα περίπτερα επειδή απλά “ο καταναλωτής έχει την επιλογή να μην ψωνίσει”.

Τα κοινωνικά δίκτυα γιγαντώθηκαν και απέκτησαν υπερεξουσίες, σε βαθμό που πρέπει να ρυθμιστούν. Μέχρι στιγμής, το ζήτημα της τήρησης των όρων χρήσης των κοινωνικών δικτύων το είχε το κοινωνικό δίκτυο. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων εκ μέρους του κοινωνικού δικτύου, ο χρήστης δεν μπορεί να κάνει κάτι. Παραδείγματος χάριν, στις περιπτώσεις χρήσης ρατσιστικού λόγου υπάρχει το παρόδοξο να θεωρείται “ρατσιστική έκφραση” μια πρόταση για το κοινωνικό δίκτυο αλλά όχι για το Κράτος και φυσικά το αντίθετο. Τι γίνεται σε αυτή τη περίπτωση; Αν το δίκτυο θεωρεί, ότι παραβιάζονται οι όροι, λαμβάνει μέτρα και επί παραδείγματι “κατεβάζει” την ανάρτηση, ακόμη και εάν ο χρήστης δεν έχει τελέσει κάποιο παράπτωμα, σύμφωνα με τους Νόμους. Στην αντίθετη περίπτωση, που ο χρήστης έχει τελέσει κάποιο ποινικό αδίκημα ή παράπτωμα, μπορεί να καταδικαστεί, να υποχρεωθεί σε αποζημίωση, να υποχρεωθεί σε αφαίρεση του περιεχομένου από την ελληνική Δικαιοσύνη, αλλά το κοινωνικό δίκτυο ΔΕΝ μπορεί να υποχρεωθεί. Το κοινωνικό δίκτυο είναι ισχυρότερο από το Κράτος. Τα πράγματα περιπλέκονται όταν μια φράση, μπορεί να συνιστά τέλεση εγκλήματος για ένα Κράτος, αλλά όχι για ένα άλλο. Παραδείγματος χάριν, μια ανάρτηση με ένα σκίτσο του προφήτη Μωάμεθ μπορεί να σε καταδικάσει σε θάνατο σε κάποιο Κράτος, αλλά να μην έχεις καμία επίπτωση σε ένα άλλο, και φυσικά το κοινωνικό δίκτυο, να πράξει σχετικώς με την ανάρτηση, όπως αυτό νομίζει.

Τι γίνεται, εάν αποφασίσει το κοινωνικό δίκτυο να διώξει από πελάτες του, μια κοινωνική ομάδα ή έναν πληθυσμό; Μπορεί να επηρεάσει τις εκλογές, αναστέλλοντας του λογαρισμούς όλων όσων έχουν κάνει “like” στη σελίδα ενός συγκεκριμένου πολιτικού προσώπου, και εάν το πραγματοποιήσει, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις; Απλά καμία. Η εταιρεία μπορεί να σε αποβάλει, έστω και προσωρινά, προκειμένου να διαπιστώσει εάν τηρούνται οι όροι χρήσης.

Δεν χρειάζεται να μελετήσουμε περισσότερο, γιατί πρέπει να ρυθμιστεί η αγορά των κοινωνικών δικτύων. Εάν συνεχίσουμε να αναζητούμε, να διαβάζουμε όρους χρήσης και να ψάχνουμε τις συμπεριφορές τους, ίσως θα βρούμε και άλλους λόγους, πλην του ότι απλά πρέπει να ρυθμιστεί μια αγορά, στην οποία το ελληνικό Κράτος δεν έχει καμία απολύτως πρόσβαση. Ως Κράτος έχουμε ρυθμίσει την αγορά της ιδιωτικής τηλεόρασης, των εταιρειών δημοσκοπήσεων, των σουβλατζίδικων, αλλά όχι την αγορά κοινωνικών δικτύων. Η ρύθμισή τους πρέπει να γίνει τώρα, και όχι μετά από κάποια προβληματική κατάσταση, με γνώμονα την προστασία των ανηλίκων, του καταναλωτή, του πολίτη, του κοινωνικού συνόλου και εν τέλει του δημοσίου συμφέροντος.

Καταρχάς, πρέπει να καταρτιστεί ένας κώδικας δεοντολογίας λειτουργίας των ιστοσελίδων – δικτύων, με ταυτόχρονη ίδρυση φορέα που θα ελέγχει την τήρηση των κανόνων της δεοντολογίας και της ελληνικής νομοθεσίας. Εν τέλει, πρέπει να καταλήξουμε σε σύσταση νομικού προσώπου, που θα μπορεί να έχει και ελεγκτικές – κατασταλτικές δυνάμεις με δυνατότητες επιβολής του νόμου και κατά του κοινωνικού δικτύου αλλά και κατά των χρηστών.

Ηλίας Σιδέρης

Kατοχύρωση εμπορικού σήματος

Το εμπορικό σήμα αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας και περιουσιακό στοιχείο του δικαιούχου. Η κατοχύρωση ενός εμπορικού σήματος παρέχει στον δικαιούχο το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του με κάθε τρόπο, στα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες του, στις συσκευασίες και σε κάθε έντυπο υλικό. Έτσι συμβάλλει στην αναγνώριση της προέλευσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας από τον καταναλωτή. Η κατοχύρωση διαρκεί για δέκα (10) χρόνια και μπορεί να ανανεώνεται ανά δεκαετία και για απεριόριστες δεκαετίες. Για περισσότερες πληροφορίες: siderisilias.gr@gmail.com

Νομοθεσία:

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4679/2020
Εμπορικά σήματα – ενσωμάτωση της Οδηγίας
(ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών – μελών περί σημάτων και
της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και
άλλες διατάξεις

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4155/2013
Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
και άλλες διατάξεις

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4072/2012
Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος − Νέα εται−
ρική µορφή − Σήµατα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθµι−
ση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων και αλιείας και άλ−
λες διατάξεις.

Αναπροσαρμογή ενοικίου μέσω δικαστικής οδού

Λίγα χρόνια μετά την επέλαση της οικονομικής κρίσης, η αναπροσαρμογή των ενοικίων επιβλήθηκε από την “αγορά”. Όταν, όμως, τα μισθωτήρια συμβόλαια ήταν μακροχρόνια, πολλοί ιδιοκτήτες αρνούνταν να μειώσουν το μίσθωμα που είχε συμφωνηθεί. Πολλοί επιχειρηματίες που ενοικίαζαν τα ακίνητα για την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, προσέφυγαν στην Δικαιοσύνη. Πράγματι, η Δικαιοσύνη στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων: αφενός στα παλιά συμβόλαια υπήρξε δεκτική και μείωσε τα ενοίκια, αφού στα παλαιά συμβόλαια προ του 2009, κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει την οικονομική κρίση, και αφετέρου δεν έδειξε την ίδια ευαισθησία απέναντι σε αυτούς που θέλησαν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση και να μειώσουν το ενοίκιό τους, ενώ είχαν υπογράψει συμφωνητικό εν μέσω κρίσης. 

Οι ίδιες συνθήκες, και κατά την άποψή μου, πιο ακραίες, έχουν επέλθει και στην παρούσα χρονική συγκυρία. Τους προηγούμενους μήνες, η Κυβέρνηση με μια γενναία απόφαση επενέβη σε όλες τις συμβατικές σχέσεις μεταξύ μισθωτών και εκμισθωτών (που οι επιχειρήσεις τους έκλεισαν υποχρεωτικώς με κρατική παρέμβαση) και μοίρασε την ζημιά.  

Τώρα με Νόμο που ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών, η Κυβέρνηση νομοθέτησε την προαιρετική μείωση των ενοικίων για επιχειρήσεις “που πλήττονται”. Αυτό είναι μια χρυσή ευκαιρία που πρέπει να εκμεταλευτούν οι επιχειρήσεις που νοικίαζουν επαγγελματικά ακίνητα για να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι επιχειρήσεις που πλήττονται προσδιορίζονται με υπουργικές αποφάσεις με βάσει τον Κωδικό Δραστηριότητας που έχουν δηλώσει στην εφορία κατά την έναρξη της δραστηριότητας και για αυτές προβλέπεται η προαιρετική μείωση του ενοικίου.  

 Τι γίνεται με όλες τις υπόλοιπες, που πλήττονται με αποδείξεις; Τι γίνεται με αυτές που έχει μειωθεί ο τζίρος τους, αναμφιβόλως, επί παραδείγματι επι τη βάσει των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ; Το παρελθόν της οικονομικής κρίσης και οι εκδοθείσες αποφάσεις μας δείχνουν το δρόμο. Λύση είναι η δικαστική οδός: Σύμφωνα με το άρθρο 388 του Αστικού Κώδικα, οι προϋποθέσεις για να αναπροσαρμοσθεί μια οφειλόμενη παροχή (ενοίκιο) είναι: “Αν τα περιστατικά στα οποία κυρίως, ενόψει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, τα μέρη στήριξαν τη σύναψη αμφοτεροβαρούς σύμβασης, μεταβλήθηκαν υστέρα, από λόγους που ήταν έκτακτοι και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν, και από τη μεταβολή αυτή η παροχή του οφειλέτη, ενόψει και της αντιπαροχής, έγινε υπέρμετρα επαχθής, το δικαστήριο μπορεί κατά την κρίση του με αίτηση του οφειλέτη να την αναγάγει στο μέτρο που αρμόζει και να αποφασίσει τη λύση της σύμβασης εξολοκλήρου ή κατά το μέρος που δεν εκτελέστηκε ακόμη.”

Είναι σαφές ότι η πανδημία, με την βούλα του Π.Ο.Υ., η επιβολή νομοθετικών μέτρων, το υποχρεωτικό κλείσιμο καταστημάτων, η “προαιρετική” μείωση ενοικίων σε μερίδα επιχειρήσεων, σίγουρα συνεπάγεται απορρύθμιση της αγοράς, λιτότητα και σίγουρα μείωση της εμπορικής κίνησης των καταστημάτων. Η νομολογία μας, όλων των βαθμών της Δικαιοσύνης, πάμπλουτη!  

Πολλοί ιδιοκτήτες, αντιλαμβανόμενοι την κατάσταση μειώνουν -έστω και για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα- τα ενοίκια, μέχρι να επαναρρυθμιστούν από τις ανάγκες τις αγοράς, ενώ άλλοι αρνούνται, πονηρώς σκεπτόμενοι (πχ αποκλείουν το κλείσιμο της επιχείρησης που τόσα έχει επενδύσει ο επιχειρηματίας) πεισματικά την οποιαδήποτε συζήτηση. Ευτυχώς, τα δικαστήρια έχουν άλλη άποψη! 

Ηλίας Σιδέρης 

Δικηγόρος Αθηνών

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 30.03.2020/ ΦΕΚ Α/75/30.3.2020 Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 30.03.2020/ ΦΕΚ Α/75/30.3.2020

Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:

 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44, σε συνδυασμό προς τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 5, το άρθρο 9Α, το άρθρο 16, την παράγραφο 3 του άρθρου 18, την παράγραφο 3 του άρθρου 21, τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 22, την παράγραφο 1 του άρθρου 24, την παράγραφο 4 του άρθρου 25, την παράγραφο 4 του άρθρου 101, την παράγραφο 5 του άρθρου 102 και τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 106 του Συντάγματος.

 1. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη λήψης περαιτέρω μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να αμβλυνθούν οι συνέπειές της στην ελληνική οικονομία και αγορά εργασίας, να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς για την προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης, να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να αντιμετωπισθούν περαιτέρω κατεπείγοντα ζητήματα που ανακύπτουν κατά το χρονικό διάστημα επέλευσης των συνεπειών της ανωτέρω πανδημίας και απαιτούν άμεση αντιμετώπιση, σε εναρμόνιση και προς τη συνταγματική υποχρέωση λήψης θετικών μέτρων για την προστασία των πολιτών.

 1. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για το έτος 2020 του πάσης φύσεως προσωπικού των νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων δομών του Υπουργείου Υγείας, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, λαμβανομένων υπόψη των όλως εξαιρετικών εργασιών που παρέχουν για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

 1. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

ΜΕΡΟΣ Α

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Άρθρο πρώτο

Έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων

 1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55) προστίθενται εδάφια ως εξής:

   «Για τις ως άνω επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που προσδιορίζονται με τις αποφάσεις της παρ. 2 εκπίπτει ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των δόσεων των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών τους με ημερομηνία καταβολής από τις 30 Μαρτίου 2020 έως και τις 30 Απριλίου 2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, εκπίπτει ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του ποσού της δόσης της ρύθμισης. Από το ευεργέτημα του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, καθώς και οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και χρέη υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου».

 1. Οι διατάξεις της παρ. 1 εφαρμόζονται για οφειλές που θα καταβληθούν μετά από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Άρθρο δεύτερο

Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων

 1. α) Από τις 30 Μαρτίου 2020 και μέχρι την 31η Μαΐου 2020, για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 1, της παρ. 2 του άρθρου 2 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως εκάστοτε ισχύουν, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου. Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν και για τις επιχειρήσεις των οποίων οι ΚΑΔ πρόκειται να συμπεριληφθούν στις ανωτέρω αποφάσεις κατά τον μήνα Απρίλιο του έτους 2020 από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις.

   β) Τα οριζόμενα στην περ. α’ ισχύουν για όλα τα αξιόγραφα, τα οποία πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές τους, στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4261/2014 (Α’ 107), του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυμάτων πληρωμών του ν. 4537/2018 (Α’ 84), των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011 (Α’ 218), καθώς και των υποκαταστημάτων και των αντιπροσώπων ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας για τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται ήδη στις πληττόμενες επιχειρήσεις ή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της περ. α’ . Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιογράφων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο πραγματοποιείται μέσω ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω του συστήματος πληρωμών της εταιρίας ΔΙΑΣ ΑΕ ή και της εταιρίας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες των πιστωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό τη διευκόλυνση εφαρμογής της παρούσας και ιδίως τη διαβίβαση των αξιογράφων στα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να ισχύσει για αυτά η προβλεπόμενη στην περ. α’ αναστολή των προθεσμιών. Για τον σκοπό εφαρμογής της παρούσας τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να λαμβάνουν τα απαιτούμενα στοιχεία από τη Φορολογική Διοίκηση.

   γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

 1. Οι κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδοση της παρούσας δεν δραστηριοποιούνται σε Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις της παρ. 1, δύνανται να ενταχθούν ατομικά στις πληττόμενες επιχειρήσεις και να υπαχθούν στις ρυθμίσεις των άρθρων 1, 2 και 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου από την 1η Απριλίου 2020 και εφεξής, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1, είναι μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ. Από την εφαρμογή της παρούσας εξαιρούνται κομιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται οι ΚΑΔ που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19. Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθορίζονται τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την εφαρμογή της παρούσας, οι διαδικασίες αποστολής ή διαβίβασής τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογουμένους ή τρίτους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα.

 1. Η παρούσα δεν εμποδίζει τον υπόχρεο και τον δικαιούχο να συμφωνήσουν μεταξύ τους την απευθείας πληρωμή του αξιογράφου από τον υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.

Άρθρο τρίτο

Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής

 1. Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να χορηγείται ενίσχυση επιστρεπτέα, εν όλω ή εν μέρει, με τη μορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής».

 1. Η ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην C(2020) 1863/19.3.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19” και κατόπιν έγκρισης σχετικού καθεστώτος ενίσχυσης από την Επιτροπή.

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι δικαιούχοι, το ύψος της ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις χορήγησης και επιστροφής της, η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία, ο τρόπος καταβολής και επιστροφής της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 1. Η ενίσχυση με τη μορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής» είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Άρθρο τέταρτο

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση προσωπικού νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων δομών του Υπουργείου Υγείας καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

 1. Στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στα νοσοκομεία, στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.), στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΙΦΕΤ ΑΕ), στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), στα κέντρα υγείας, στα κέντρα ψυχικής υγείας και στα αγροτικά ιατρεία, στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, στις Υγειονομικές Περιφέρειες (Υπε) και στην κεντρική υπηρεσία των ΥΠε, καθώς επίσης στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καταβάλλεται για το έτος 2020 έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση προς το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού. Η παροχή αυτή υπολογίζεται στον βασικό μισθό που έχει ο δικαιούχος κατά τις οριζόμενες στην παρ. 2 ημερομηνίες.

 1. Η παραπάνω οικονομική ενίσχυση χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο δικαιούχος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 16 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι και 15 Απριλίου 2020 και καταβάλλεται με τη μισθοδοσία του μηνός Απριλίου 2020.

 1. Η οικονομική ενίσχυση δεν καταβάλλεται στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος ή το προσωπικό που απασχολείται στους φορείς της παρ. 1 απουσιάζει με οποιαδήποτε άδεια κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και μέχρι τις 15 Απριλίου 2020, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια και την άδεια ειδικού σκοπού.

 1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει καταβληθεί μισθός για χρονικό διάστημα μικρότερο από το οριζόμενο στην παρ. 2, καταβάλλεται τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ανάλογο προς αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της μισθοδοσίας του δικαιούχου.

 1. Η παραπάνω παροχή είναι ακατάσχετη.

Άρθρο πέμπτο

Αναστολή προθεσμιών διενέργειας διαδικαστικών πράξεων και καταβολής δόσεων

 1. Οι προθεσμίες διενέργειας διαδικαστικών και λοιπών πράξεων των άρθρων 7, 8 και 11 του ν. 4469/2017 (Α’ 62) και του άρθρου 74 του ν. 4605/2019 (Α’ 52), καθώς και οι προθεσμίες του άρθρου 13 του ν. 4469/2017 και της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4605/2019 αναστέλλονται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Προϋπόθεση για την αναστολή είναι η εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4469/2017 και στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4605/2019.

 1. Για οφειλέτες που αποδεδειγμένα πλήττονται από τις συνέπειες του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 δυνάμει της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55) και της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν, αναστέλλεται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών η καταβολή των δόσεων στο πλαίσιο ρυθμίσεων των ν. 4469/2017, 4605/2019 και 3869/2010 (Α’ 130), χωρίς να επέρχονται οι συνέπειες λόγω της μη καταβολής και χωρίς να τροποποιείται η συνολική διάρκεια της ρύθμισης. Για οφειλέτες που δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω αποφάσεις, δύναται να χορηγηθεί η ως άνω αναστολή κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και αξιολόγησης από τον πιστωτή.

Άρθρο έκτο

Ρυθμίσεις για παράταση ή αναστολή προθεσμιών του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

 1. Η κοινοποίηση πράξεων προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου και οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α’ 170) αναστέλλεται έως τις 30 Απριλίου 2020.

   2.Η επιβολή των διασφαλιστικών μέτρων των παρ. 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται σε ισχύ το μέτρο της προσωρινής, μερικής ή ολικής, αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της Χώρας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55).

 1. Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 28, της παρ. 2 του άρθρου 28Α και της παρ. 4 του άρθρου 62 του ν. 4174/2013 για τη διατύπωση από τον φορολογούμενο απόψεων ή αντιρρήσεων σχετικά με τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ή προστίμου, αναστέλλεται έως την 31η Μαΐου 2020. Οι προθεσμίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 σχετικά με πληροφορίες, αντίγραφα βιβλίων και στοιχείων ή άλλα έγγραφα που ζητούνται από τη Φορολογική Διοίκηση στο πλαίσιο ελέγχου, αναστέλλονται έως την 31η Μαΐου 2020. Η αναστολή της παρούσας καταλαμβάνει και τις προθεσμίες που δεν είχαν εκπνεύσει κατά την 11η Μαρτίου 2020.

 1. Οι προθεσμίες για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής, κατά το άρθρο 63 του ν. 4174/2013 που έχουν λήξει ή λήγουν από την 11η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020 αναστέλλονται για εξήντα (60) ημέρες. Ειδικά οι προθεσμίες της παρ. 4 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 που δεν έχουν συμπληρωθεί από τις 20 Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020, εφόσον έως τις 20 Μαρτίου 2020 δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση επί ενδικοφανούς προσφυγής ή αιτήματος αναστολής, παρατείνονται κατά εξήντα (60) ημέρες.

 1. α) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) δύνανται να τροποποιούνται οι ημερομηνίες αναστολής και παράτασης των παρ. 1, 3, και 4.

   β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αναθέτουν σχετική αρμοδιότητα στον Υπουργό Οικονομικών ή στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., οι οποίες δεν θίγονται, κάθε άλλη προθεσμία υποβολής οποιασδήποτε δήλωσης ή έκδοσης ή κοινοποίησης οποιασδήποτε πράξης που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις της φορολογικής, τελωνειακής ή άλλης νομοθεσίας για την εφαρμογή της οποίας είναι αρμόδια η Α.Α.Δ.Ε., δύναται να παρατείνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

 1. Οι προθεσμίες παραγραφής της αξίωσης της Φορολογικής Διοίκησης για την έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου ή προστίμου που λήγουν από την έναρξη ισχύος της παρούσας έως και την 31η Μαΐου 2020 παρατείνονται έως την 31η Ιουλίου 2020.

Άρθρο έβδομο

Διαβίβαση στοιχείων δανειοληπτών

 1. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το Υπουργείο Οικονομικών, διαβιβάζουν, κατόπιν συλλογικού ή εξατομικευμένου αιτήματος των πιστωτικών ιδρυμάτων, των εταιρειών παροχής πιστώσεων και των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων του ν. 4354/2015 (Α’ 176), τα απαιτούμενα στοιχεία εξατομίκευσης, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό φορολογικού Μητρώου και, όταν απαιτείται, και κωδικό αριθμό δραστηριότητας, για όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση, δυνάμει του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64) και της παρ. 1 του όγδοου άρθρου, καθώς και του ενδέκατου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68).

 1. Η διαβίβαση των ως άνω στοιχείων είναι επιτρεπτή υπό την προϋπόθεση ότι τα υποκείμενα των δεδομένων δεν έχουν εναντιωθεί στη διαβίβαση των στοιχείων τους, με τη συμπλήρωση σχετικού μηνύματος εναντίωσης στην οικεία ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους στον ιστότοπο www.keyd.gov.gr, εντός προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

 1. Οι παραπάνω φορείς οφείλουν να χρησιμοποιούν τα ως άνω στοιχεία εξατομίκευσης αποκλειστικά και μόνο για να προβαίνουν σε διευκολύνσεις των δικαιούχων στην αποπληρωμή των δανειακών τους υποχρεώσεων, όπως στην αναστολή των δόσεων των ενήμερων δανειακών υποχρεώσεών τους για χρονικό διάστημα τριών (3) ή και περισσότερων μηνών.

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο όγδοο

Παράταση προθεσμίας δημοσιοποίησης ετήσιων οικονομικών εκθέσεων

   Η προθεσμία δημοσιοποίησης των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων των εκδοτών με εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007 (Α’ 91) για τη χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019 παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2020.

Άρθρο ένατο

Παράταση προθεσμιών ειδικού Μητρώου ν. 4583/2018

   Οι προθεσμίες για την υποβολή δικαιολογητικών προς διατήρηση εγγραφής στο ειδικό Μητρώο του άρθρου 19 του ν. 4583/2018 (Α’ 212) των ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, παρατείνονται για το έτος 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020. Κατά παρέκκλιση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4583/2018, ειδικά για τους υπόχρεους προσκόμισης των σχετικών βεβαιώσεων παρακολούθησης εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2020, η ετήσια επαγγελματική εκπαίδευση του άρθρου 20 του ιδίου νόμου μπορεί κατ’ εξαίρεση να πραγματοποιηθεί εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών οι προθεσμίες του παρόντος μπορεί να παρατείνονται, εφόσον παραμένουν σε ισχύ κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο δέκατο

Διαδικασία αποδοχής δωρεών

   Στο όγδοο άρθρο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64) προστίθεται παρ. 3, ως εξής: «3. Για τις δωρεές των οποίων η διαδικασία αποδοχής διενεργείται σύμφωνα με το παρόν εφαρμόζεται η περ. ιστ’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 (Α’ 248, Κώδικας ΦΠΑ), χωρίς να απαιτείται έγκριση από τον Υπουργό Οικονομικών. Η αποδοχή των εν λόγω δωρεών κοινοποιείται υποχρεωτικά στο Υπουργείο Οικονομικών».

Άρθρο ενδέκατο

Μερική καταβολή μισθωμάτων

   Στο δεύτερο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68) προστίθεται παρ. 3, ως εξής:

   «3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος».

Άρθρο δωδέκατο

Αναστολή λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων»

   Αναστέλλεται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α’ 139). Η αναστολή του προηγούμενου εδαφίου δύναται να παρατείνεται για διάστημα ίσης διάρκειας με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Κατά το διάστημα αναστολής των προηγούμενων εδαφίων αναστέλλονται οι προθεσμίες υποβολής στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας των προηγούμενων εδαφίων δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των εξήντα (60) ημερών ανά έτος, της παρ. 13 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018.

Άρθρο δέκατο τρίτο

Ρύθμιση για την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.

   Στο άρθρο 55 του ν. 4487/2017 (Α’ 116), προστίθεται παρ. 3, ως εξής:

   «3. Με την επιφύλαξη των ενωσιακών διατάξεων για τη βεβαίωση των δασμών, για τις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2, για τις οποίες δεν έχει καταστεί δυνατή η εκκαθάριση των ως άνω ειδικών καθεστώτων, η προθεσμία για τη βεβαίωση των οφειλόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων και των προστίμων του ν. 2960/2001 (Α’ 265) ορίζεται πενταετής».

ΜΕΡΟΣ Β

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 

Άρθρο δέκατο τέταρτο

Διατάξεις για τη λειτουργία υπεραγορών τροφίμων και λαϊκών αγορών

 1. Η παρ. 5 του άρθρου 1 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64) αντικαθίσταται ως εξής:

   «5. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, στα καταστήματα των υπεραγορών τροφίμων (super market), με ευθύνη των διοικήσεών τους, η προσέλευση των καταναλωτών γίνεται διασφαλίζοντας ότι τηρείται η αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά 15 τ.μ και με ελάχιστη απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ τους. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες εξέλιξης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να επανακαθορίζονται η αναλογία ατόμου ανά τ.μ. και η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των ατόμων».

 1. Όπου οι τοπικές δημοτικές αρχές θεωρήσουν ότι απαιτούνται περαιτέρω μέτρα αποσυμφόρησης των λαϊκών αγορών της διοικητικής τους ευθύνης, προκειμένου να διασφαλισθεί η αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, δύνανται να προβλέψουν, με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, περαιτέρω μείωση των συμμετεχόντων πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών, σε σχέση προς το ποσοστό που τυχόν ορίζεται σε κοινές υπουργικές αποφάσεις κατ’ εφαρμογή της περ. ζ’ της παρ. 2 του πρώτου άρθρου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), σε ποσοστό που πάντως δεν μπορεί να υπερβαίνει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) των αδειών.

Άρθρο δέκατο πέμπτο

Περαιτέρω μέτρα εξασφάλισης της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής, καθώς και της ενημέρωσης των καταναλωτών

 1. Στην παρ. 1 του δεύτερου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64) οι περ. (α), (β) και (γ) αντικαθίστανται ως εξής:

   «(α) χειρουργικές μάσκες, (β) αντισηπτικά διαλύματα, (γ) αντισηπτικά μαντηλάκια, (δ) αιθυλική αλκοόλη, είτε προορίζεται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή αντισηπτικών παρασκευασμάτων, είτε διατίθεται εμφιαλωμένη στη λιανική πώληση με αλκοολικό τίτλο 95% και (ε) τεστ για την ανίχνευση λοίμωξης του κορωνοϊού COVID-19».

 1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του δεύτερου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου αντικαθίσταται ως εξής:

   «Τα στοιχεία των περ. (α) έως και (ε) επικαιροποιούνται με δηλώσεις που υποβάλλονται εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την αρχική και κάθε επόμενη δήλωση, με εξαίρεση τα καταστήματα των υπεραγορών τροφίμων (super market) που υποχρεούνται να υποβάλλουν δηλώσεις, στις οποίες αναφέρουν τις διαθέσιμες ποσότητες της ημέρας καθημερινά, το αργότερο μέχρι την έναρξη λειτουργίας τους».

 1. Στην παρ. 5 του δεύτερου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Μετά από αίτημα της Επιτροπής Ανταγωνισμού προς την αρχή του προηγούμενου εδαφίου, τα στοιχεία του Μητρώου διαβιβάζονται προς την Επιτροπή».

 1. Στην περ. (α) του τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου μετά από τη φράση «της γραμμής 1520 (Γραμμή Καταναλωτή)» προστίθεται η φράση: «καθώς και κάθε αναγκαία ενίσχυση ψηφιακών εργαλείων και μέσων επικοινωνίας του εποπτεύοντος Υπουργείου με τους καταναλωτές».

 1. Στο τέλος του δέκατου έβδομου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εξέλιξης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, μπορεί να επανακαθορίζονται τόσο η ανώτατη ποσότητα τεμαχίων ανά πελάτη, όσο και τα είδη των ανωτέρω προϊόντων».

Άρθρο δέκατο έκτο

Αποστολή δεδομένων τιμών

 1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι επιχειρήσεις που λειτουργούν καταστήματα υπεραγορών τροφίμων (super market) και ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών τους το έτος 2018 υπερέβαινε τα ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) ευρώ ετησίως, υποχρεούνται να αποστέλλουν τα δεδομένα τιμών για τα προϊόντα που συμπεριλαμβάνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-Καταναλωτής που διατηρούν η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ.

 1. Η μη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης και κατά περίπτωση. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι δυνατόν να προβλέπονται ειδικότερα κριτήρια για την κλιμάκωση των κυρώσεων του προηγούμενου εδαφίου.

 1. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται ως αρμόδια αρχή για τον έλεγχο συμμόρφωσης των υπόχρεων της παρ. 1.

 1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να καθορίζονται όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο δέκατο έβδομο

Συνέχιση χρηματοδότησης πράξεων

 1. Η χρηματοδότηση του συνόλου των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, και οι οποίες περιλαμβάνουν τη χρηματοδότηση δομών, η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί μερικώς ή πλήρως ή αναστέλλεται μετά από την έναρξη ισχύος της παρούσας στο πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, ή περιλαμβάνουν ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο δομών υπό αναστολή λειτουργίας για τον ίδιο λόγο, όπως η δράση “Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής”, καθώς και δράσεις για την ενίσχυση σχολικών και εκπαιδευτικών δομών που περιλαμβάνουν και μισθοδοσία εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών, συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της ως άνω αναστολής σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των πράξεων, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ανεξαρτήτως του τρόπου χρηματοδότησης αυτών.

 1. Η συνέχιση της χρηματοδότησης της παρ. 1 πραγματοποιείται υπό τον όρο της μη διπλής χρηματοδότησης ίδιων δαπανών μέσω άλλων δράσεων ή ενισχύσεων, συγ- χρηματοδοτούμενων ή μη, που υλοποιούνται στο πλαίσιο μέτρων που λαμβάνει η χώρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί να ορίζονται ειδικές προϋποθέσεις για τη συνέχιση και το ύψος της χρηματοδότησης ανά κατηγορία δράσεων και πράξεων, ιδίως σε σχέση με την εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων και να ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΜΕΡΟΣ Γ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 

Άρθρο δέκατο όγδοο

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)

 1. Για τους αυτοτελώς απασχολουμένους και ελεύθερους επαγγελματίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (A’ 43), εφόσον καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου του έτους 2020, παρέχεται δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξής τους. Στην περίπτωση αυτή, ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης ορίζεται το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που έχει πράγματι καταβληθεί δια του συντελεστή 0,20.

 1. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με την παρ. 1, δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση επιλογής υπαγωγής στο μέτρο παράτασης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68).

 1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος επιλογής, καθώς και ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο δέκατο ένατο

Χρόνος καταβολής επιδόματος Πάσχα

 1. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και οι επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68) και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής κανονιστικές πράξεις, δύνανται να καταβάλουν το επίδομα εορτών Πάσχα σε χρόνο μεταγενέστερο από τον οριζόμενο στην υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 742) και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020.

 1. Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες τίθεται σε αναστολή και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, έως την αναστολή της, δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους, το επίδομα εορτών Πάσχα καταβάλλεται μειωμένο, λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό του, σύμφωνα με την παρ. 3β του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινής υπουργικής απόφασης, τον χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης έως την αναστολή αυτής.

 1. Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες τίθεται σε αναστολή, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση.

 1. Στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3, το επίδομα εορτών Πάσχα υπολογίζεται βάσει του καταβαλλόμενου μισθού ή ημερομισθίου την προηγουμένη της ημερομηνίας αναστολής της εργασιακής σχέσης.

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο εικοστό

Διενέργεια ελέγχων ΟΑΕΔ με ηλεκτρονικά μέσα

   Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, είναι δυνατή η διενέργεια ελέγχων από υπαλλήλους του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2/82850/0022/ 259-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Υ.Ο.Δ.Δ. 487), όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 6965/222/29-5-2019 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2008), στο πλαίσιο υλοποιούμενων προγραμμάτων και παροχών εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο εικοστό πρώτο

Αντιμισθία ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΟΑΕΔ, επίδομα πρακτικής άσκησης ΕΠΑΣ και ΙΕΚ ΟΑΕΔ και επίδομα σε καταρτιζόμενα ΑμεΑ

 1. Η ωριαία αντιμισθία καταβάλλεται στους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς των εκπαιδευτικών δομών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) (ΕΠΑΣ Μαθητείας, ΙΕΚ, ΕκΕκ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης και Σχολή ΑμεΑ Αθηνών), η εκπαιδευτική λειτουργία των οποίων έχει προσωρινά απαγορευθεί λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, για τον αριθμό των ωρών που ορίζει η σύμβαση, και για το χρονικό διάστημα απαγόρευσης λειτουργίας.

 1. Η αποζημίωση για πρακτική άσκηση στο πλαίσιο συμβάσεων μαθητείας καταβάλλεται στους μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας και των ΙΕΚ του ΟΑΕΔ βάσει των ημερομισθίων που ορίζει η σύμβαση και για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων. Το ποσό που αντιστοιχεί στην αποζημίωση της πρακτικής άσκησης καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον ΟΑΕΔ, από εθνικούς ή άλλους πόρους, συμπεριλαμβανομένου του ποσού που οφείλει να καταβάλει ο εργοδότης και των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων.

 1. Το επίδομα που προβλέπεται στην υπ’ αρ. 92100/ 2018 απόφαση της Διοικητού του ΟΑΕΔ (Β’ 6107) καταβάλλεται στους καταρτιζόμενους στη Σχολή ΑμεΑ Αθηνών και στο Ε.Κ.Ε.Κ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένων και των καταρτιζομένων στα Κέντρα Προστατευόμενης Εργασίας για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων.

 1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο εικοστό δεύτερο

Παράταση έναρξης ισχύος του Οργανισμού του ΟΑΕΔ

   Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 45 του π.δ. 70/2019 (Α’ 110), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), αντικαθίσταται, από την έναρξη ισχύος του, ως εξής: «Η ισχύς του παρόντος αρχίζει μετά από την παρέλευση δεκαοκτώ (18) μηνών από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Άρθρο εικοστό τρίτο

Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

   Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55) προστίθενται οι φράσεις «και να αναστέλλεται η είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και το χρονικό διάστημα εξόφλησης των απαιτήσεων, των οποίων παρατείνεται η προθεσμία καταβολής».

Άρθρο εικοστό τέταρτο

Παράταση τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθήματος ανεργίας

   Στην παρ. 1 του έβδομου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68) οι λέξεις «έως τις 31 Μαΐου 2020» αντικαθίστανται από τις λέξεις «για δύο (2) μήνες από την ημερομηνία λήξης τους».

Άρθρο εικοστό πέμπτο

Μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοτελώς απασχολούμενων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων

   Στην παρ. 2 του άρθρου 8 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

   α) Η λέξη «αναστολή» αντικαθίσταται από τη λέξη «παράταση»,

   β) μετά από τη φράση «των ασφαλιστικών εισφορών,» προστίθεται η φράση «αναστολή της είσπραξης»,

   γ) στο τέλος της παρ. 2 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και το χρονικό διάστημα εξόφλησης των απαιτήσεων, των οποίων παρατείνεται η προθεσμία καταβολής. Η διάταξη εφαρμόζεται μόνο σε επαγγελματίες, αυτοαπασχολουμένους και ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων που έχουν ενεργό, κύριο κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20 Μαρτίου 2020, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στους ΚΑΔ, όπως κάθε φορά ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, ως κλάδοι που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και σε όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που τελούν υπό προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 1 της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42)».

Άρθρο εικοστό έκτο

Συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών εποπτευόμενων φορέων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

   Για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, το δέκατο τέταρτο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68) εφαρμόζεται και ως προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (e-Ε.Φ.Κ.Α), τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟπΕΚΑ).

Άρθρο εικοστό έβδομο

Εξ αποστάσεως διενέργεια προγραμμάτων για εργαζομένους και ανέργους

   Στην παρ. 1 του δέκατου ένατου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64) μετά από τη λέξη “εργαζομένων” διαγράφονται οι λέξεις “του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων”.

ΜΕΡΟΣ Δ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο εικοστό όγδοο

Σύσταση τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου Υλοποίησης Χρηματικών Δωρεών Ειδικού Λογαριασμού κορωνοϊού TOVID-19 της ΙΦΕΤ ΑΕ

 1. Συστήνεται Επιτροπή Ελέγχου Υλοποίησης Χρηματικών Δωρεών Ειδικού Λογαριασμού κορωνοϊού COVID-19, που έχει έδρα στο Υπουργείο Υγείας. Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι: α) Η εισήγηση προς τον Υπουργό Υγείας όλων των αναγκαίων ενεργειών και δράσεων για τον έλεγχο της διαχείρισης και αξιοποίησης των κονδυλίων χρηματικών δωρεών του ειδικού λογαριασμού της εταιρείας «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΙΦΕΤ) ΑΕ, που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 58 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’68), με σκοπό την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 και β) η αναζήτηση κάθε σχετικού εγγράφου για την παροχή αναλυτικής και αιτιολογημένης λογοδοσίας εκ μέρους της ΙΦΕΤ ΑΕ αναφορικά με την υλοποίηση των ανωτέρω δωρεών σε χρήμα και με την απόδοση των προμηθευθέντων ειδών στις δημόσιες δομές υγείας. Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, με τους αναπληρωτές τους και ως μέλη της ορίζονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, με εμπειρία στους τομείς οικονομίας και προμηθειών.

 1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από έναρξη ισχύος της παρούσας, συγκροτείται η Επιτροπή της παρ. 1, ορίζονται τα μέλη της, καθορίζεται η διάρκεια της θητείας τους, ανατίθεται η παροχή γραμματειακής υποστήριξής της σε υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας και καθορίζεται κάθε συναφής και αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της επιτροπής που βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας.

Άρθρο εικοστό ένατο

Σύσταση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό OTVID-19

 1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας συστήνεται και λειτουργεί Εθνικό Μητρώο Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19. Η σύσταση και λειτουργία του ανωτέρω Μητρώου αποσκοπεί στην προάσπιση της υγείας του πληθυσμού ενόψει της μεγάλης επίπτωσης του νοσήματος στον γενικό πληθυσμό, της ανάγκης καταγραφής επιδημιολογικών δεδομένων, φαρμακοεπαγρύπνησης και άσκησης εποπτείας στους φορείς υγειονομικής φροντίδας του ιδιωτικού τομέα. Ειδικότεροι σκοποί λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19 είναι: α) η άμεση και ταχεία καταγραφή των κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα νοσοκομεία αναφοράς, στα ειδικά κέντρα υγείας της χώρας και σε κάθε φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας με δυνατότητα επέκτασης της χρήσης του, β) η άμεση καταγραφή και ιατρική παρακολούθηση της εξέλιξης των κρουσμάτων που εντοπίζονται ή και παρακολουθούνται από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού, γ) η αυτοματοποίηση της διαδικασίας έκδοσης παραπεμπτικών για την εξέταση του κορωνοϊού COVID-19 και δ) η διαμόρφωση επαρκών επιδημιολογικών δεδομένων για την, επί τη βάσει των καταγραφών αυτών, αποστολή των δειγμάτων από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) προς τα διαπιστευμένα εθνικά και άλλα εργαστήρια. Η σύσταση και η λειτουργία του Μητρώου διενεργούνται σύμφωνα με τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα και ιδίως την ενωσιακή νομοθεσία και τις ειδικές εθνικές ρυθμίσεις, καθώς και τις σχετικές οδηγίες και συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC). Τα δεδομένα που καταγράφονται στο αρχείο είναι το ονοματεπώνυμο του ασθενούς, η ηλικία, το φύλο, τα υποκείμενα νοσήματα και η κατάσταση της υγείας του.

 1. Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας παροχής υπηρεσιών υγείας, σε όλη την Επικράτεια, κάθε ιατρός που παρέχει υπηρεσίες με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, ή Ο.Τ.Α, ή Ν.Π.Δ.Δ., ή Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και κάθε ελεύθερος επαγγελματίας ιατρός, υποχρεούται να ενημερώνει αμελλητί το Μητρώο και τον Ε.Ο.Δ.Υ. και μόνο στην περίπτωση που η καταγραφή μέσω του Μητρώου δεν καθίσταται εφικτή, ενημερώνει με κάθε άλλο πρόσφορο διαθέσιμο μέσο και ιδίως με ηλεκτρονική αλληλογραφία, με τηλεομοιοτυπία, με τηλεγράφημα και με τηλεφωνική επικοινωνία, για κάθε κρούσμα νοσήματος της παρ. 1 που υποπίπτει στην αντίληψή του. Κάθε παράλειψη εκπλήρωσης της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου επιφέρει διοικητική ποινή προσωρινής αναστολής της άδειας λειτουργίας νομικού προσώπου ιδιωτικού φορέα υπηρεσιών υγείας για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών και, σε περίπτωση υποτροπής, έως οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας. Αντίστοιχη παράλειψη ιδιώτη ιατρού επιστημονικά υπευθύνου ιατρείου συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα των περ. γ’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 319 του ν. 4512/2018 (Α’ 5).

 1. Κατά τη σύσταση και λειτουργία του Μητρώου από το Υπουργείο Υγείας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, πρέπει πάντοτε να διασφαλίζεται η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 9Α του Συντάγματος, την κείμενη νομοθεσία και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, ΕΕ L 119 [ΓΚΠΔ]). Κατά την επεξεργασία των δεδομένων λαμβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των δεδομένων. Η πρόσβαση στα δεδομένα και η επεξεργασία επιτρέπονται μόνο με χρήση κατάλληλων διαπιστευτηρίων από προσωπικό που έχει τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις. Οι διαβιβάσεις δεδομένων πραγματοποιούνται με κρυπτογράφηση. Ο κάθε χρήστης φορέας του συστήματος δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης στα λοιπά δεδομένα του συστήματος.

 1. Τα ειδικών κατηγοριών δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19 τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΓΚΠΔ και το άρθρο 22 του ν. 4624/2019 (Α’ 137), ιδίως δε εφόσον:

   α) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών βάσει του ενωσιακού δικαίου ή εθνικών ρυθμίσεων ή δυνάμει σύμβασης με επαγ- γελματία του τομέα της υγείας και με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων και των εγγυήσεων που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 9 του ΓΚΠΔ,

   β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως η ασφάλεια της υγειονομικής περίθαλψης και των φαρμάκων ή η προστασία του πληθυσμού από τη διάδοση της νόσου, βάσει του ενωσιακού δικαίου ή εθνικών ρυθμίσεων που προβλέπουν κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων, ειδικότερα δε του επαγγελματικού απορρήτου.

 1. Ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας για τη σύσταση και λειτουργία του συστήματος αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19 ορίζεται η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) ΑΕ, η οποία αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την οργάνωση της μετάπτωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων, καθώς και την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στην ομαλή λειτουργία του συστήματος αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, τηρώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, ιδίως, τις θεμελιώδεις αρχές, που θέτουν για τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οι διατάξεις του άρθρου 5 του ΓΚΠΔ. Στο πλαίσιο της εν λόγω εκτέλεσης επεξεργασίας για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ επιφορτίζεται με όλες τις υποχρεώσεις που θέτουν για τον εκτελούντα την επεξεργασία οι διατάξεις του ΓΚΠΔ. Οι υποχρεώσεις τόσο του Υπουργείου Υγείας όσο και της ΗΔΙΚΑ ΑΕ προσδιορίζονται στη σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ τους, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ. Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ ιδίως:

   α) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών του Υπουργείου Υγείας, ως υπευθύνου επεξεργασίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά στη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, εκτός εάν υποχρεούται προς τούτο βάσει του ενωσιακού δικαίου ή βάσει εθνικών ρυθμίσεων. Σε αυτήν την περίπτωση, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ ενημερώνει το Υπουργείο Υγείας για την εν λόγω νομική απαίτηση πριν από την επεξεργασία,

   β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,

   γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας δυνάμει του άρθρου 32 του ΓΚΠΔ,

   δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παρ. 2 και 4 του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ σχετικά με την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την επεξεργασία,

   ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί το Υπουργείο Υγείας με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του Υπουργείου Υγείας, ως υπευθύνου επεξεργασίας, να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο Κεφάλαιο III του ΓΚΠΔ δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,

   στ) συνδράμει το Υπουργείο Υγείας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 34 του ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει η ΗΔΙΚΑ ΑΕ,

   ζ) θέτει στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας, ως υπευθύνου επεξεργασίας, κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο άρθρο 28 του ΓΚΠΔ, επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από το Υπουργείο Υγείας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, ιδίως μέσω του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων και υπαλλήλων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας, ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από το Υπουργείο Υγείας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας.

 1. Τα πρόσωπα, τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, ως υπευθύνου επεξεργασίας, ή της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, ως εκτελούσας την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που περιέχονται στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, δεσμεύονται από την τήρηση του απορρήτου ή της εμπιστευτικότητας σχετικά με την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, ιδίως του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, του Υπαλληλικού Κώδικα και του Ποινικού Κώδικα.

 1. Τα πρόσωπα, των οποίων δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του ΓΚΠΔ. Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν, ως προς τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα που έχουν καταχωριστεί στο σύστημα αρχειοθέτησης Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, τα δικαιώματα εκείνα, που τους αναγνωρίζει ο ΓΚΠΔ και κάθε άλλη ρύθμιση για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται σε ιατρικά αρχεία και ισχύουν για το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Στους αποδέκτες των δεδομένων του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, υπό την έννοια της περ. 9 του άρθρου 4 του ΓΚΠΔ, περιλαμβάνονται ο εκάστοτε θεράπων ιατρός ή άλλος επαγγελματίας υγείας, κατά τη νοσηλεία ή επίσκεψη σε δημόσια ή ιδιωτική μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας, για τον σκοπό παροχής υπηρεσιών υγείας, καθώς και επαγγελματίες υγείας και δημόσιες αρχές, για τον σκοπό πλήρωσης δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας. Οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν πληροφορίες του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19 στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας, για την πλήρωση της κύριας αποστολής τους, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο ή εθνικές ρυθμίσεις, δεν θεωρούνται ως αποδέκτες. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την προστασία των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Υγείας φορείς ή, ενδεχομένως, άλλοι φορείς του Δημοσίου ή διεθνείς οργανισμοί, κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους, δύνανται να λαμβάνουν από το σύστημα αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19 ψευδωνυμοποιημένες ή ανωνυμοποιημένες πληροφορίες, από τις οποίες δεν μπορεί να προκύψει άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση των ενδιαφερόμενων υποκειμένων, για σκοπούς που καθιστούν την εν λόγω επεξεργασία (διαβίβαση) απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος. Ειδικά για τον Ε.Ο.Δ.Υ. και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ισχύουν οι προβλεπόμενοι σκοποί επεξεργασίας της κείμενης νομοθεσίας. Ευρωπαϊκά Μητρώα Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19 δύνανται να λαμβάνουν ψευδωνυμοποιημένες ή ανωνυμοποιημένες πληροφορίες, από τις οποίες δεν μπορεί να προκύψει άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση των ενδιαφερόμενων υποκειμένων, για τη διενέργεια στατιστικών ή επιστημονικών μελετών σχετικά με τον κορωνοϊό COVID-19.

 1. Το Υπουργείο Υγείας μπορεί να δημοσιεύει ή να χορηγεί, έναντι συνδρομής ή ειδικού παραβόλου, στατιστικής φύσης, συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιοριστούν τα υποκείμενα των δεδομένων και τα οποία προέρχονται από τη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19.

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται ειδικότερα, τεχνικά ή λεπτομερειακά, θέματα για: α) τη σύσταση και λειτουργία του συστήματος αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, β) το περιεχόμενο του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, γ) τη συλλογή, τήρηση και κάθε περαιτέρω επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων που καταχωρούνται σε αυτό, δ) κάθε οργανωτικό και τεχνικό μέτρο για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης των προσώπων που έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, της καταγραφής των δεδομένων του χρήστη που εισέρχεται στο σύστημα, κατά την παρ. 6, της χρήσης τεχνικών ανωνυμοποίησης, ψευδωνυμοποίησης και κρυπτογράφησης, της διάρκειας τήρησης ανά κατηγορία δεδομένων, ανωνυμοποιημένων, ψευδωνυμοποιημέ- νων και μη, ανάλογα με τον σκοπό επεξεργασίας τους για επιδημιολογικούς, επιστημονικούς και στατιστικούς λόγους, ε) θέματα οργάνωσης και διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, με βάση τους σκοπούς σύστασης και λειτουργίας του, στ) την άσκηση και ικανοποίηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, ζ) τους αποδέκτες των δεδομένων, η) τους ακριβείς όρους της διάθεσης στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικών στοιχείων, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων, θ) το ύψος της συνδρομής ή του παραβόλου για τη διάθεση των στοιχείων της περ. η’, καθώς και ι) κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

 1. Η επεξεργασία για άλλους σκοπούς είναι επιτρεπτή υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 4624/2019. Ρητώς απαγορεύεται η χορήγηση ειδικών δεδομένων από το Μητρώο σε ασφαλιστικές εταιρείες και τράπεζες. Η απαγόρευση επεξεργασίας του προηγούμενου εδαφίου δεν μπορεί να αρθεί από το υποκείμενο των δεδομένων.

 1. Όποιος χωρίς δικαίωμα επεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο στο σύστημα αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, ή λαμβάνει γνώση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τηρούνται στο Μητρώο αυτό, ή τα αφαιρεί, αλλοιώνει, βλάπτει, καταστρέφει, επεξεργάζεται, μεταδίδει, ανακοινώνει, τα καθιστά προσιτά σε μη δικαιούμενα πρόσωπα ή επιτρέπει στα πρόσωπα αυτά να λάβουν γνώση των εν λόγω δεδομένων ή τα εκμεταλλεύεται με οποιονδήπο- τε τρόπο, τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή και, αν πρόκειται για ευαίσθητα δεδομένα, με φυλάκιση ενός (1) τουλάχιστον έτους και χρηματική ποινή είκοσι χιλιάδων (20.000) τουλάχιστον ευρώ, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλες διατάξεις.

 1. Αν ο υπαίτιος των πράξεων της παρ. 11 είχε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος, ή να βλάψει τρίτον, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων (50.000) τουλάχιστον ευρώ.

Άρθρο τριακοστό

Μετατροπή χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

   Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, οι πάσης φύσεως εγκαταστάσεις θαλάμων, κλινών νοσηλείας και κλινών μονάδων αυξημένης φροντίδας (ΜΑΦ) των δημόσιων νοσοκομείων, ιδιωτικών θεραπευτηρίων και πάσης φύσεως δεσμευμένων ή διατιθέμενων ιδιοκτησιών νομικών προσώπων δύναται να μετατρέπονται, ως προς τη χρήση τους, σε κλίνες μονάδων αυξημένης φροντίδας (ΜΑΦ) ή και σε κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), με απόφαση που λαμβάνει ο διοικητής ή συντονιστής του εκάστοτε νοσοκομείου ή θεραπευτηρίου ή κάθε αντίστοιχης δομής, εφόσον οι ανάγκες αυτές δεν δύνανται να καλυφθούν με διαφορετικό τρόπο.

Άρθρο τριακοστό πρώτο

Επίταξη σκαφών για τη διακομιδή ασθενών νοσούντων με κορωνοϊό COVID-19

 1. Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σε γεωγραφικές περιοχές της Επικράτειας, στις οποίες δεν είναι δυνατή η κάλυψη των αναγκών διακομιδής ή μεταφοράς ασθενών που πάσχουν από κορωνοϊό COVID-19, για την πληρέστερη και αμεσότερη υγειονομική τους φροντίδα σε νοσοκομεία της ηπειρωτικής χώρας δύναται να τηρούνται οι ακόλουθες διαδικασίες:

   α) Να διατίθενται πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώμα- τος-Ελληνικής Ακτοφυλακής για την αντιμετώπιση των αναγκών αυτών.

   β) Να τηρείται κατάλογος από την οικεία Λιμενική Αρχή ιδιωτικών επιβατηγών σκαφών και χειριστών τους, που διατίθενται οικειοθελώς και έχουν τη δυνατότητα να διενεργήσουν τη μεταφορά δια θαλάσσης ασθενών νοσούντων από κορωνοϊό COVID-19, με πρόβλεψη αποζημίωσης ή αμοιβής για τη διενέργεια της μεταφοράς. Η οικεία Λιμενική Αρχή συντάσσει τον σχετικό κατάλογο, τον οποίο παραδίδει στη Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας και στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, που αναλαμβάνει την ευθύνη της διακομιδής των ασθενών.

   γ) Εφόσον δεν υφίσταται οικειοθελώς προσφερόμενο ιδιωτικό πλωτό μέσο για μεταφορά δια θαλάσσης ασθενών νοσούντων από κορωνοϊό COVID-19, ή, εφόσον δεν καλύπτονται οι ανάγκες για τη μεταφορά ασθενών από τα οικειοθελώς προσφερόμενα ιδιωτικά πλωτά μέσα, ενόψει του πλήθους και της αυξημένης συχνότητας περιστατικών μεταφοράς δια θαλάσσης ασθενών στη συγκεκριμένη περιοχή, ή και ενόψει των ειδικών αναγκών διενέργειας των μεταφορών αυτών όλο το εικοσιτετράωρο, δύναται να διενεργείται από την οικεία Λιμενική Αρχή επίταξη ιδιωτικού σκάφους από τα εγγεγραμμένα στον κατάλογο κατάλληλων προς διακομιδή σκαφών. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλεται αποζημίωση χρήσης για την επίταξη του ιδιωτικού σκάφους.

 1. Κατά τη διάρκεια της επίταξης η διαχείριση του σκάφους και η διάθεσή του προσωπικού του, καθώς και η κατοχή του τελούν υπό την ευθύνη της οικείας Λιμενικής Αρχής ή της Λιμενικής Αρχής της περιφέρειας ελλιμενισμού του επιτασσόμενου σκάφους. Ιδίως σε περιοχές στις οποίες παρατηρείται αυξημένη ανάγκη κάλυψης διακομιδών και μεταφοράς ασθενών, η επίταξη διενεργείται για ελάχιστο χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδίδεται εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος της απόφασης της παρ. 1, καθορίζονται η διαδικασία για την επίταξη ιδιωτικών σκαφών από τις Λιμενικές Αρχές, καθώς και η αμοιβή για τη χρήση των οικειοθελώς καταχωρούμενων στον κατάλογο ιδιωτικών σκαφών και των επιταχθέντων σκαφών. Με την ίδια απόφαση προβλέπονται οι αναγκαίες πιστώσεις για την κάλυψη των ποσών αμοιβής χρήσης και αποζημίωσης παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ανωτέρω προθεσμίας, η επίταξη αίρεται αυτοδικαίως. Η αποζημίωση οφείλεται για το χρονικό διάστημα της επίταξης και καταβάλλεται εφάπαξ μετά από τη λήξη της επίταξης ή ανά δίμηνο, αν η επίταξη παρατείνεται πέραν του διμήνου.

Άρθρο τριακοστό δεύτερο

Πρόσληψη ιατρικού προσωπικού άνευ ειδικότητας

 1. Το τελευταίο εδάφιο του τεσσαρακοστού έκτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68) αντικαθίσταται ως εξής: «O χρόνος απασχόλησης των τοποθετούμενων ιατρών σε εφαρμογή του παρόντος προσμετράται ως χρόνος άσκησης στην ειδικότητα, για την οποία εκκρεμεί η αίτησή τους, για ισόχρονο χρονικό διάστημα με την εκ μέρους τους παροχή υπηρεσιών στο νοσοκομείο κατά τους όρους του παρόντος. Ο προσμετρώμενος κατά το προηγούμενο εδάφιο χρόνος στην ειδίκευση απομειώνει ισομερώς τον εναπομείναντα χρόνο εκπαίδευσης σε κάθε επιμέρους αντικείμενο εκπαίδευσης κατά την ειδίκευση».

 1. Δυνατότητα άμεσης πρόσληψης σύμφωνα με το τεσσαρακοστό έκτο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου παρέχεται και προς τους ειδικευόμενους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι τελούν υπό διορισμό χωρίς να έχει εκδοθεί ακόμα η απόφαση τοποθέτησής τους από το Υπουργείο Υγείας. Οι τελούντες υπό διαδικασία πρόσληψης ειδικευόμενοι ιατροί δύνανται να προσέλθουν άμεσα προς σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τη διοίκηση του νοσοκομείου στο οποίο έχουν υποβάλει αίτηση πρόσληψης. Η συναπτόμενη σύμβαση είναι ανώτατης διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, με τοποθέτηση στην ίδια οργανική θέση για την οποία εκκρεμεί η τοποθέτησή τους. Η συναφθείσα σύμβαση κατά το προηγούμενο εδάφιο λύεται αυτοδικαίως σε περίπτωση περιέλευσης στο νοσοκομείο, σε χρόνο πριν από τη λήξη του τετραμήνου, της πράξης κανονικού διορισμού των ιατρών αυτών ως ειδικευόμενων στην οργανική τους θέση.

Άρθρο τριακοστό τρίτο

Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού προσωπικού με εξειδίκευση

   Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ιατροί που τελούν σε παράταση της εξειδίκευσής τους δύνανται, ενόσω τελούν στην παράταση αυτή, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, να υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη ως επικουρικό προσωπικό χωρίς να καθίσταται αναγκαία η προηγούμενη υποβολή παραίτησης. Σε περίπτωση πρόσληψής τους ως επικουρικών, λύεται αυτοδικαίως η σύμβασή τους ως εξειδικευομένων.

Άρθρο τριακοστό τέταρτο

Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)

 1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο σκοπός του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) εμπεριέχει και τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων για τη διάγνωση ασθενών νοσούντων από κορωνοϊό COVID-19.

 1. Για την επίτευξη του σκοπού της παρ. 1, το Ε.ΚΕ.Α. δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων, να συνάπτει συμβάσεις με απευθείας ανάθεση για την προμήθεια υλικού και αντιδραστηρίων για τη διενέργεια εξετάσεων για τον κορωνοϊό COVID-19, απευθύνοντας σχετική πρόσκληση. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.ΚΕ.Α. για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών και δύναται να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση πώλησης και διάθεσης αντιδραστηρίων. Η σύμβαση συνάπτεται με μοναδικά κριτήρια τη χαμηλότερη προσφορά και την επίτευξη αγοράς ικανών ποσοτήτων για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών.

 1. Το Ε.ΚΕ.Α., για την επίτευξη του σκοπού της παρ. 1, δύναται για χρονικό διάστημα έως και τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων διατάξεων πρόσληψης προσωπικού συμπεριλαμβανομένης και της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α’ 280), να προσλαμβάνει επικουρικό ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και λοιπό βοηθητικό προσωπικό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Εσωτερικών ορίζονται ο αριθμός του προσλαμβανόμενου προσωπικού, οι κλάδοι και οι ειδικότητες, τα ελάχιστα αναγκαία προσόντα για την πρόσληψή του, τα αναγκαία δικαιολογητικά, η διαδικασία επιλογής, το ύψος των αμοιβών του προσλαμβανόμενου προσωπικού, το ύψος της δαπάνης, καθώς και κάθε συναφής προς τα ανωτέρω λεπτομέρεια.

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας ορίζεται το ποσό της έκτακτης επιχορήγησης του Ε.ΚΕ.Α. για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών για τη διενέργεια προμηθειών, την πρόσληψη προσωπικού, την αγορά υλικών και μέσων προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο τριακοστό πέμπτο

Ειδικό εθελοντικό πρόγραμμα απασχόλησης ενήλικων πολιτών σε δομές δημόσιας υγείας, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

 1. Συστήνεται, για χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της παρούσας έως και τις 30 Ιουνίου 2020, ειδικό εθελοντικό πρόγραμμα απασχόλησης ενήλικων πολιτών που δεν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού σε δομές δημόσιας υγείας, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Ως δομές δημόσιας υγείας για τους σκοπούς του παρόντος ορίζονται τα νοσοκομεία δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου, τα στρατιωτικά νοσοκομεία, οι δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και κάθε αντίστοιχη υγειονομική δομή, συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Η τοποθέτησή τους γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του νοσοκομείου. Ο χρόνος της κατά τα ανωτέρω απασχόλησης δύναται να αναγνωρίζεται ως χρόνος μοριοδότησης για την πρόσληψη στο Δημόσιο.

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Εσωτερικών καθορίζονται οι όροι λειτουργίας του προγράμματος, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι επαγγελματικές ειδικότητες και η διαδικασία συλλογής δεδομένων των συμμετεχόντων εθελοντών, το αρμόδιο όργανο επιλογής τους, η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησής τους, τυχόν προβλεπόμενα έξοδα κίνησης ή άλλες αποζημιώσεις και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 1. Για τις ανάγκες υλοποίησης των παρ. 1 και 2 συστήνεται ηλεκτρονικό σύστημα αρχειοθέτησης με την επωνυμία «Αρχείο Συμμετεχόντων στο εθελοντικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των αναγκών υγείας λόγω του κορωνοϊού COVID-19». Στο αρχείο τηρείται το σύνολο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για τους σκοπούς της υλοποίησης του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων ταυτοποίησης των υποκειμένων και αναγκαίων για τους σκοπούς του παρόντος δεδομένων υγείας των υποκειμένων. Υπεύθυνος επεξεργασίας για τη συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με το «Αρχείο Συμμετεχόντων στο εθελοντικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των αναγκών υγείας λόγω του κορωνοϊού COVID-19» είναι το Υπουργείο Υγείας, δια των αρμόδιων υπηρεσιών του και, ιδίως, δια της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας. Ως αποδέκτες των δεδομένων δύνανται να ορίζονται κατά το περιεχόμενο της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 2 οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, οι Υγειονομικές Περιφέρειες, οι Μονάδες Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας όπου θα ενταχθούν οι εθελοντές, ο Ε.Ο.Δ.Υ., η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, φορείς κοινωνικής ασφάλισης για την ασφαλιστική κάλυψη των εθελοντών κατά την παροχή της εθελοντικής τους εργασίας, καθώς και άλλοι φορείς του Δημοσίου, κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους, για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος.

 1. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα που τους χορηγούνται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ): (α) δικαίωμα ενημέρωσης, κατά τα άρθρα 12, 13 και 14 του ΓΚΠΔ, (β) δικαίωμα πρόσβασης, κατά το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ, (γ) δικαίωμα διόρθωσης, κατά το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ, (δ) δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), κατά το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ, (ε) δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας, κατά το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ και (στ) δικαίωμα αντίρρησης, κατά το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ. Η ανάκληση της συγκατάθεσης των υποκειμένων ισχύει για το μέλλον και δεν θίγεται η νομιμότητα των επεξεργασιών, οι οποίες βασίσθηκαν στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Άρθρο τριακοστό έκτο

Έγκριση χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19

 1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται εγκεκριμένες κατάλληλες θεραπείες για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα με τη φαρμακευτική νομοθεσία, δύναται να προβλέπεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, χορήγηση φαρμάκων που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας για άλλη ένδειξη και θεωρούνται πιθανώς αποτελεσματικά για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου ορίζονται τα εγκεκριμένα προς χορήγηση θεραπευτικά σχήματα, με αναφορά στις δραστικές τους ουσίες, τη μορφή, την περιεκτικότητα και την ενδεικνυόμενη δοσολογία, και χορηγείται στους θεράποντες ιατρούς το δικαίωμα της χορήγησης της εγκεκριμένης κατά τα ανωτέρω αντιϊκής θεραπείας για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19, στις κάτωθι κατηγορίες ασθενών: (α) σε ασθενείς που έχουν εκδηλώσει σοβαρή πνευμονία λόγω της έκθεσης στον ιό, (β) σε ασθενείς που πάσχουν από τη νόσο με συμπτώματα ήπιας ή μέτριας βαρύτητας και στους οποίους συνυπάρχουν παράγοντες κινδύνου ή ηλικιακοί παράγοντες ή εργαστηριακές ενδείξεις για δυσμενή έκβαση λόγω υποκείμενων νοσημάτων.

 1. Με τη διαδικασία της παρ. 1 δύναται να επανεξετάζεται η χορήγηση των ως άνω θεραπευτικών σχημάτων, να τροποποιούνται τα σχήματα και οι δοσολογίες τους, να επικαιροποιούνται τα θεραπευτικά σχήματα σύμφωνα με την παρ. 1 και οι κατηγορίες των νοσούντων στους οποίους είναι ενδεδειγμένη η χορήγησή τους, λαμβανομένων υπόψη των νεότερων επιστημονικών, κλινικών και επιδημιολογικών δεδομένων.

Άρθρο τριακοστό έβδομο

Διαδικασία χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς

 1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται εγκεκριμένες κατάλληλες θεραπείες για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα με τη φαρμακευτική νομοθεσία, σε κάθε δε περίπτωση για χρονικό διάστημα όχι πέραν της 1ης Νοεμβρίου 2020 η διαδικασία χορήγησης των φαρμάκων σε ασθενείς, μετά από την έκδοση της υπουργικής απόφασης του τριακοστού έκτου άρθρου, διενεργείται με απόφαση του θεράποντος ιατρού και υλοποιείται με την ακόλουθη διαδικασία:

   α) Ο θεράπων ιατρός γνωστοποιεί στο «Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης» (Σ.Η.Π.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) κατά την περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 265 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) τη χορήγηση φαρμάκου ή συνδυασμού φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε συγκεκριμένο ασθενή, συνυποβάλλοντας όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τα πεδία της πλατφόρμας, καθώς επίσης: (αα) έγγραφη συναίνεση για τη χορήγηση, κατόπιν ενημέρωσης του ασθενή ή συγγενών του ή των νόμιμων εκπροσώπων αυτού, εφόσον ο ίδιος αδυνατεί να τη χορηγήσει, (αβ) υπεύθυνη δήλωση του ιατρού για την αναγκαιότητα της εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων χορήγησης του φαρμάκου και (αγ) έγκριση του Διευθυντή της κλινικής του νοσοκομείου όπου χορηγείται το φάρμακο.

   β) Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για φάρμακο εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων και ο ΕΟΠΥΥ, αφού ελέγξει την πληρότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων, επικυρώνει τη γνωστοποίηση αναγράφοντας την ένδειξη «πλήρης γνωστοποίηση για COVID-19», οπότε και είναι δυνατή η χορήγηση του φαρμάκου από τον θεράποντα ιατρό.

 1. Στις περιπτώσεις του παρόντος, το Σ.Η.Π. του ΕΟΠΥΥ λειτουργεί ως Μητρώο Καταγραφών χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Για τον λόγο αυτό, γνωστοποιούνται με την ανωτέρω διαδικασία στο Σ.Η.Π. όλες οι περιπτώσεις χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων έναντι του κορωνοϊού COVID-19, που αφορούν σε ασφαλισμένους και άλλων φορέων κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και σε ανασφάλιστους.

 1. Η υποβολή αιτημάτων στο Σ.Η.Π. και η επεξεργασία τους εντάσσονται στην επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία είναι απαραίτητη για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της προστασίας της δημόσιας υγείας για τον κορωνοϊό COVID-19, χωρίς τη συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων. Η εν λόγω επεξεργασία υπόκειται σε κατάλληλα και ειδικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων. Απαγορεύεται αυστηρά η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων που σχετίζονται με την υγεία για λόγους δημόσιου συμφέροντος να έχει ως αποτέλεσμα την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για άλλους σκοπούς από οποιονδήποτε τρίτο πλην του ΕΟΦ, του ΕΟΔΥ, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και των Ειδικών Επιτροπών αντιμετώπισης της πανδημίας. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία και κάθε ένας εκ των άνω φορέων υπέχουν απόλυτη υποχρέωση τήρησης απορρήτου.

 1. Οι θεράποντες ιατροί υποχρεούνται να τηρούν τον εγκεκριμένο τρόπο διάθεσης των ως άνω φαρμάκων και να ενημερώνονται από την εγκεκριμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (Π.Χ.Π.), ιδίως ως προς τα λήμματα 4.3 (αντενδείξεις), 4.4 (ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις), 4.8 (ανεπιθύμητες ενέργειες) και 5.1 (κλινικά στοιχεία).

 1. Οι θεράποντες ιατροί τηρούν υποχρεώσεις φαρμακοεπαγρύπνησης. Ο Διευθυντής της κλινικής, όπου χορηγούνται τα φάρμακα αυτά, γνωστοποιεί στη Διεύθυνση Αξιολόγησης του ΕΟΦ με την ένδειξη “off label COVID-19” ανά δεκαπενθήμερο και νωρίτερα, οσάκις το κρίνει αναγκαίο, τα δεδομένα ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των ασθενών στους οποίους χορηγήθηκε η εκάστοτε φαρμακευτική αγωγή εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων.

 1. Ο ΕΟΦ διαβιβάζει τα υποβαλλόμενα στοιχεία στην Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 προς αξιολόγηση, σε συνεργασία με την Επιτροπή Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες και την επιστημονική κοινότητα.

 1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως, σε περίπτωση που αποφασιστεί να χορηγηθεί η δυνατότητα λήψης των συγκεκριμένων θεραπευτικών σχημάτων και σε μη νοσηλευόμενους ασθενείς, υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω τρόπος διάθεσης είναι εγκεκριμένος από τον ΕΟΦ, σύμφωνα με την οικεία άδεια κυκλοφορίας. Στην περίπτωση αυτή, ο θεράπων ιατρός υπέχει όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες υποχρεώσεις αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών και δεδομένων ασφάλειας και αποτελεσματικότητας για κάθε ασθενή.

Άρθρο τριακοστό όγδοο

Χορήγηση φαρμάκων στο πλαίσιο κατεπείγουσας προσωρινής άδειας πρώιμης πρόσβασης σε μη εγκεκριμένα φάρμακα για πάσχοντες από τον κορωνοϊό COVID-19

 1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν οι κατά τις κείμενες διατάξεις προϋποθέσεις κανονικής ένταξης ασθενών σε εγκεκριμένη στην Ελλάδα κλινική δοκιμή, θεσπίζεται ειδική διαδικασία κατεπείγουσας προσωρινής άδειας πρώιμης πρόσβασης (παρηγορητική χρήση) σε μη εγκεκριμένα φάρμακα για πάσχοντες από τον κορωνοϊό COVID-19, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και συγκεκριμένα των διατάξεων της υπ’ αρ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.85037/10/2011 υπουργικής απόφασης «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης προσωρινής άδειας πρώιμης πρόσβασης σε φάρμακα ανθρώπινης χρήσης («παρηγορητική χρήση»)» (Β’ 558) υπό τους κάτωθι προβλεπόμενους όρους:

   α) Η φαρμακευτική εταιρεία που υλοποιεί πρόγραμμα πρώιμης πρόσβασης σε φαρμακευτική ουσία υπό κλινική δοκιμή για πάσχοντες από τον κορωνοϊό COVID-19 («υπεύθυνος προγράμματος») υποβάλλει στον ΕΟΦ αίτηση χορήγησης κατεπείγουσας προσωρινής άδειας πρώιμης πρόσβασης για το εν λόγω πρόγραμμα, με τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 3 της ως άνω υπουργικής απόφασης, πλην των αναφερομένων στα στοιχεία (γ) και (ζ).

   β) Ο ΕΟΦ αξιολογεί το αίτημα με τα υποβαλλόμενα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του θεραπευτικού πρωτοκόλλου, και, εφόσον χορηγήσει την κατεπείγουσα προσωρινή άδεια πρώιμης πρόσβασης, ο «υπεύθυνος προγράμματος» αναρτά στην ιστοσελίδα του τις απαραίτητες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τα κριτήρια ένταξης και αποκλεισμού ασθενών και έντυπο υποβολής συγκεκριμένου αιτήματος από τον θεράποντα ιατρό.

   γ) Κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 3 της ως άνω υπουργικής απόφασης και εν γένει της κείμενης νομοθεσίας, η ένδειξη της πρώιμης πρόσβασης για πάσχοντες από τον κορωνοϊό COVID-19 πρέπει να στηρίζεται στα διαθέσιμα στοιχεία, η δε επιλογή της να αιτιολογείται με βάση τα μη ικανοποιητικά αποτελέσματα από τις διαθέσιμες (εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων) θεραπείες ή την εξάντληση αυτών ή την ακαταλληλότητα χορήγησής τους σε συγκεκριμένους ασθενείς λόγω της κατάστασης της υγείας τους, να στηρίζεται στο προσδοκώμενο όφελος από τη νέα θεραπεία και να ταυτίζεται με την ένδειξη για την οποία διεξάγονται κλινικές δοκιμές.

   δ) Η ένταξη των ασθενών στο πρόγραμμα πρώιμης πρόσβασης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της ως άνω υπουργικής απόφασης. Κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην περ. (β) της παρ. 2, η δήλωση του θεράποντος ιατρού πρέπει να αιτιολογεί την επιλογή του με βάση τα μη ικανοποιητικά αποτελέσματα από τις διαθέσιμες (εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων) θεραπείες ή την εξάντληση αυτών ή την ακαταλληλότητα χορήγησής τους σε συγκεκριμένους ασθενείς λόγω της κατάστασης της υγείας τους και το προσδοκώμενο όφελος από τη νέα θεραπεία.

   ε) Για τη χορήγηση του φαρμάκου απαιτείται άπαξ γνωστοποίηση του προγράμματος στο Επιστημονικό Συμβούλιο του νοσοκομείου και σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή της κάθε κλινικής ή μονάδας όπου χορηγείται.

 1. Ο «υπεύθυνος προγράμματος» υποχρεούται να γνωστοποιεί αμελλητί στον ΕΟΦ τα συγκεκριμένα νοσηλευτικά ιδρύματα και τους θεράποντες ιατρούς που αιτήθηκαν την ένταξη ασθενών στο πρόγραμμα. Οι αιτήσεις των θεραπόντων ιατρών και οι δηλώσεις της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 4 της ως άνω υπουργικής απόφασης, όπως αναφέρεται στην περ. δ’ της παρ. 1, καθώς και τα στοιχεία των ασθενών στους οποίους χορη- γήθηκε το φάρμακο, διατηρούνται από τον «υπεύθυνο προγράμματος» επί πενταετία και υποβάλλονται στον ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

 1. Ο θεράπων ιατρός τηρεί υποχρεώσεις φαρμακοεπαγρύπνησης. Ο «υπεύθυνος προγράμματος», πέραν των υποχρεώσεων φαρμακοεπαγρύπνησης, γνωστοποιεί και στη Διεύθυνση Αξιολόγησης του ΕΟΦ με την ένδειξη “πρώιμη-COVID-19” κάθε σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια, καθώς και, ανά δεκαπενθήμερο, τα δεδομένα ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των ασθενών που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, καθώς και τον αριθμό αυτών ανά κλινική.

 1. Ο ΕΟΦ διαβιβάζει τα υποβαλλόμενα στοιχεία δυνάμει των παρ. 2 και 3 στην Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 προς αξιολόγηση, σε συνεργασία με την Επιτροπή Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες και την επιστημονική κοινότητα.

 1. Εφόσον δεν υλοποιείται πρόγραμμα πρώιμης πρόσβασης κατά τα οριζόμενα στην περ. β’ της παρ. 1, εκδίδεται εξατομικευμένη κατεπείγουσα άδεια πρώιμης πρόσβασης, σύμφωνα με τα κριτήρια της περ. α’ της παρ. 1, εφαρμοζομένων αναλόγως των προβλεπομένων στο

 1. Επιπρόσθετα πληροφορικά στοιχεία που απαιτούνται για την εξέταση των αιτημάτων του παρόντος ή τροποποίηση των κριτηρίων ένταξης/αποκλεισμού ασθενών στο Πρόγραμμα, σύμφωνα με τα εκάστοτε προτεινόμενα από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και την Επιτροπή Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, γνωστοποιούνται μέσω υποδείγματος στον Υπεύθυνο του Προγράμματος ή, για την περίπτωση της παρ. 5, στους αιτούντες θεράποντες ιατρούς.

 1. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ’ αρ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.85037/10/2011 υπουργικής απόφασης, στο μέτρο που δεν αντιβαίνουν στις ειδικές διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο τριακοστό ένατο

Φαρμακευτική αγωγή νοσούντων από τον κορωνοϊό COVID-19

 1. Κάθε συνταγή που εκτελείται και αφορά σε χορήγηση φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς φυλάσσεται επί διετία και αποζημιώνεται κατά τις κείμενες διατάξεις, χωρίς να απαιτείται έγκριση αποζημίωσης πριν από τη λήψη της εν λόγω φαρμακευτικής αγωγής, πλην των περιπτώσεων χορήγησης φαρμάκων στο πλαίσιο κατεπείγουσας προσωρινής άδειας πρώιμης πρόσβασης σε μη εγκεκριμένα φάρμακα για πάσχοντες από τον κορωνοϊό COVID-19, κατά τις οποίες το κόστος καλύπτεται από τον «υπεύθυνο πρώιμης πρόσβασης».

 1. Σε περίπτωση που διενεργείται η χορήγηση φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς, για τη συνταγογράφηση των οποίων στην εγκεκριμένη τους ένδειξη απαιτείται, σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας τους, ιατρική συνταγή, το αρμόδιο φαρμακείο εκτέλεσης φυλάσσει επί διετία αντίγραφο της συνταγής, το οποίο φέρει την υπογραφή του ασθενή.

 1. Σε κάθε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να χορηγηθεί έγγραφη συναίνεση του ασθενούς, των συγγενών του ή των νόμιμων εκπροσώπων του, ο θεράπων ιατρός δύναται να τη λάβει με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, όπως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, sms ή έστω προφορικά, βεβαιώνοντας τούτο στην υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει για τη χορήγηση του φαρμάκου.

 1. Κάθε έκτακτη εισαγωγή που απαιτείται για την εφαρμογή της παρούσας προϋποθέτει άδεια έκτακτης εισαγωγής από τον ΕΟΦ, κατ’ εφαρμογή των παρ. 4 έως 6 του άρθρου 8 του ν.δ. 96/1973 (Α’ 172), όπως αντικα- ταστάθηκαν με το άρθρο 29 του ν. 1316/1983 (Α’ 3) και της παρ. 2 του άρθρου 6 της υπ’ αρ. ΔΥΓ3α/32221/2013 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1049).

ΜΕΡΟΣ Ε

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

Άρθρο τεσσαρακοστό

Κατεπείγουσες διατάξεις Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

 1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης προσδιορίζονται τα έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), η έναρξη εκτέλεσης των οποίων είναι απολύτως αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά το άρθρο 3 του ν. 3979/2011 (Α’ 138), καθώς και για την εξ αποστάσεως παροχή υπηρεσιών δημόσιων φορέων σε πολίτες και επιχειρήσεις.

 1. Μετά από την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης ή ανάθεσης, ο επιλεγείς ανάδοχος προσκαλείται άμεσα να υπογράψει τη σύμβαση για την εκτέλεση έργων της παρ. 1, προσκομίζοντας μόνο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), που προβλέπεται στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68). Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται από τον επιλεγέντα ανάδοχο ότι: α) δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία, β) εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη και γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

 1. Ο ανάδοχος μπορεί να αιτηθεί την παράταση της προθεσμίας της παρ. 2 στην περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών λόγω της αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο. Η ως άνω προθεσμία παρατείνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

 1. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή ανάθεσης συνιστά λόγο έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση, απόσβεσης κάθε δικαιώματος του αναδόχου που απορρέει από αυτή και επιβολής των προβλεπόμενων στον νόμο κυρώσεων.

Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο

Προσωπικό ΠΕ και ΔΕ Μεταφραστών Διερμηνέων

   Μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών το προσωπικό των κλάδων και ειδικοτήτων ΠΕ και ΔΕ Μεταφραστών Διερμηνέων του π.δ. 82/2017 (Α’ 117), ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, καταλαμβάνει, από την έναρξη ισχύος του π.δ. 81/2019 (Α’119), αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης που συστήνονται για τον σκοπό αυτό.

Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο

Δυνατότητα τηλεδιάσκεψης

   Στο τριακοστό τρίτο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68) προστίθεται παρ. 3, ως εξής:

   «3. H λήψη των αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μπορεί να λαμβάνει χώρα και με τηλεδιάσκεψη για όλα ή για κάποια από τα μέλη τους, με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, καθώς και δια περιφοράς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι υπογραφές των μελών του συλλογικού οργάνου μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Η παρούσα ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2020».

ΜΕΡΟΣ ΣΤ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 

Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 1. Έως τις 31η Μαΐου 2020, η δια περιφοράς σύγκληση των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων είναι δυνατή με τη συμμετοχή του ενός δευτέρου (1/2) των μελών του οικείου συμβουλίου.

 1. Κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 36 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143), με απόφαση του οικείου δημάρχου είναι δυνατόν να:

   α) καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας κατά υπηρεσία, κλάδο και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή, εφόσον επιβάλλονται λόγω της ανάγκης αδιάλειπτης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,

   β) καθορίζεται η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας για ορισμένες υπηρεσίες, κλάδους ή ορισμένο αριθμό υπαλλήλων από την Τρίτη μέχρι και το Σάββατο ή από την Τετάρτη έως και την Κυριακή, εφόσον τούτο επιβάλλεται για τον ίδιο ως άνω λόγο, καθιερουμένων ως μη εργάσιμων ημερών της Δευτέρας ή της Τρίτης, αντίστοιχα.

   Οι αποφάσεις της παρούσας αρχίζουν να ισχύουν από της υπογραφής τους και εφαρμόζονται για όσο διάστημα είναι σε ισχύ μέτρα πρόληψης και αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2020.

 1. α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του εικοστού τέταρτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η φράση «με τη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης» αντικαθίσταται από τη φράση «με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. (γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147),».

   β) Στην παρ. 10 του τριακοστού έβδομου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η φράση «με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων,» διαγράφεται.

 1. α) Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 156 του ν. 4600/2019 (Α’ 43) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι εν λόγω Σύνδεσμοι είναι καθολικοί διάδοχοι των προγραμμάτων και δράσεων που εκτελούνταν από τα οικεία νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησής τους και υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά».

   β) Η ισχύς της περ. (α) ανατρέχει στην έναρξη ισχύος του ν. 4600/2019.

 1. α) Σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) δύνανται να αιτούνται οικονομική ενίσχυση από τους μετόχους ΟΤΑ α’ βαθμού, με ταυτόχρονη εκχώρηση μέρους των μελλοντικών τους εσόδων, έως την πλήρωση του ποσού της ενίσχυσης. Η οικονομική ενίσχυση των ΔΕΥΑ κατά την παρούσα, δεν λογίζεται ως επιχορήγηση. Οι δήμοι δύνανται, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός τους, να επιχορηγούνται εκτάκτως από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έναντι δικαιουμένων επιχορηγήσεων, κατά το μέρος που αδυνατούν να ανταποκριθούν στο αίτημα ενίσχυσης. Η εν λόγω επιχορήγηση παρακρατείται σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες δόσεις από τις μελλοντικές επιχορηγήσεις των ΚΑΠ. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος είναι εκτελεστές από την έκδοσή τους, κατά παρέκκλιση του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

   β. Σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020, οι δήμοι, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής, υποχρεούνται να αναμορφώνουν το προϋπολογισμό τους με μεταφορά πάσης φύσεως ανειδίκευτων πιστώσεων, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του εικοστού τέταρτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64) εφαρμόζονται αναλόγως. Οι δήμοι δύνανται, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός τους, να επιχορηγούνται εκτάκτως από τους ΚΑΠ έναντι δικαιούμενων επιχορηγήσεων, κατά το μέρος που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες για την αναμόρφωση πιστώσεις. Η εν λόγω επιχορήγηση παρακρατείται σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες δόσεις από τις μελλοντικές επιχορηγήσεις των ΚΑΠ. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος είναι εκτελεστές από την έκδοσή τους, κατά παρέκκλιση του άρθρου 225 του ν. 3852/2010.

 1. Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού που απασχολείται στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης και στους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, οι οποίες λήγουν έως την 31η Μαΐου 2020, δύνανται να παρατείνονται έως τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη τους.

 1. Με απόφαση του οικείου δημάρχου και ειδικώς για το χρονικό διάστημα από τις 23 Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020, ο προβλεπόμενος από το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) αριθμός ωρών της απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης, καθώς και των ωρών της υπερωριακής απασχόλησης με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας μπορεί να προσαυξάνεται έως τριάντα τοις εκατό (30%), για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών ελέγχων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο

Αντικατάσταση άρθρου 69 ν. 4509/2017

   Το άρθρο 69 του ν. 4509/2017 (Α’ 201) αντικαθίσταται, ως εξής:

   «Άρθρο 69

   Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ

 1. Το Υπουργείο Εσωτερικών καταρτίζει ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα (εφεξής «Πρόγραμμα»), με σκοπό την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, την εκπόνηση μελετών και την κατασκευή έργων ιδίως στους τομείς της βασικής υποδομής, της ψηφιακής σύγκλισης, της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και προστασίας της δημόσιας υγείας, και ειδικότερα την άρση των οικονομικών επιπτώσεων από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και για την εκτέλεση δράσεων και πρωτοβουλιών κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.

 1. α) Για τους σκοπούς αυτούς, οι Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, οι Σύνδεσμοι Δήμων και τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ δύνανται να συνομολογούν δάνεια με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η εξυπηρέτηση των δανείων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η κάλυψη κάθε είδους εξόδων και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και εξόφλησής τους γίνονται σε λογαριασμό που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και χρηματοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

   β) Για την άμεση χρηματοδότηση των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού σε περιπτώσεις έκτακτων και επειγουσών συνθηκών και προς κάλυψη αναγκών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών και υλοποίησης έργων που καλύπτονται από τους σκοπούς του Προγράμματος, το Υπουργείο Εσωτερικών δύναται να συνομολογεί απευθείας δάνειο με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η εξυπηρέτηση του δανείου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η κάλυψη κάθε είδους εξόδων και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και εξόφλησής του γίνονται σε λογαριασμό που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και χρηματοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

 1. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών εξειδικεύονται οι σκοποί της παρ. 1 σε άξονες προτεραιότητας και καθορίζονται τα κριτήρια ένταξης των δικαιούχων φορέων, η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων ένταξης και αξιολόγησης αυτών, η διαδικασία υποβολής αιτημάτων της έκτακτης χρηματοδότησης, ο έλεγχος της πορείας εκτέλεσης των έργων, οι όροι και τα δικαιολογητικά χορήγησης και ο τρόπος απόδοσης του προϊόντος των δανείων, η διαδικασία και τα δικαιολο- γητικά για την αποπληρωμή των δανείων των περ. α’ και β’της παρ. 2 από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ο φορέας διαχείρισης του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Με όμοια απόφαση είναι δυνατή η διεύρυνση των σκοπών της παρ. 1, υπό την προϋπόθεση ότι οι νέοι άξονες είναι εντός των στόχων της αναπτυξιακής πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών. Με προσκλήσεις του Υπουργού Εσωτερικών καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήματα ένταξης.

   β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών καθορίζεται η διαδικασία χρηματοδότησης της περ. β’ της παρ. 2. Η χρηματοδότηση γίνεται με απόφαση χρηματοδότησης που εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, με μόνη την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος από τον δικαιούχο, χωρίς προηγούμενη έκδοση Πρόσκλησης, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης έκτακτης ανάγκης που ανάγεται σε θέματα πολιτικής προστασίας ή θέματα προστασίας της δημόσιας υγείας ή εκτέλεσης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτημάτων και το ύψος των συνολικών πιστώσεων που μπορούν να διατεθούν για την έκτακτη ανάγκη που διαπιστώνεται με αυτήν.

 1. Η ένταξη προμηθειών, μελετών και έργων στο Πρόγραμμα πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από πέντε (5) μέλη, έναν (1) υπάλληλο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), δύο (2) μηχανικούς της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και δύο (2) εμπειρογνώμονες στη διαχείριση και εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων, με ισάριθμους αναπληρωτές τους. Με την απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια για τη λειτουργία της. Χρέη εισηγητή και γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής ανατίθενται σε υπαλλήλους της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ.

 1. Δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια ή έχουν τεχνική επάρκεια αλλά καλούνται να υλοποιήσουν μελέτες και έργα, για τις ανάγκες των οποίων δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό, υποχρεούνται προ της υποβολής αιτήματος να έχουν αναθέσει την τεχνική τους υπηρεσία σε άλλον φορέα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α’ 147). Στο αίτημα ένταξης αναφέρεται υποχρεωτικά η τεχνική υπηρεσία που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου, άλλως το αίτημα δεν εξετάζεται. Οι προγραμματικές συμβάσεις της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 δύναται να χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα. Ως νομικά πρόσωπα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, νοούνται τα νομικά πρόσωπα πάσης φύσεως, στα οποία οι ΟΤΑ κατέχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου.

 1. Γ ια τη συνομολόγηση των δανείων του παρόντος δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 264 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) και του π.δ. 169/2013 (Α’ 272).

 1. Για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης του Προγράμματος συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από έναν (1) υπάλληλο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών, έναν (1) μηχανικό της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και έναν (1) εμπειρογνώμονα στην εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων, με ισάριθμους αναπληρωτές τους. Με την απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ως και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια για τη λειτουργία και την εκπλήρωση της αποστολής της. Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής ανατίθενται σε υπαλλήλους της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ. Για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις των Επιτροπών Αξιολόγησης και Παρακολούθησης δεν καταβάλλεται κανενός είδους αποζημίωση στα μέλη τους, πλην εξόδων εκτός έδρας μετακίνησης, όπου απαιτείται.

Άρθρο τεσσαρακοστό πέμπτο

Ρυθμίσεις για την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών

 1. Η παρ. 9 του άρθρου 53 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) αντικαθίσταται, ως εξής:

   «9. Στο Υπουργείο Εσωτερικών συστήνεται Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών, και εφεξής αναφέρεται ως ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ, με σκοπό:

   α) την εισήγηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών του κεντρικού σχεδιασμού και του προγραμματισμού των αναπτυξιακών πολιτικών του Υπουργείου Εσωτερικών.

   β) την υποστήριξη των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και των λοιπών εποπτευόμενων φορέων, σε σχέση με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), καθώς και την υποστήριξη των ίδιων φορέων κατά την εκτέλεση των ειδικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή συγχρηματοδοτούμενους πόρους,

   γ) την άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 17 του παρόντος και του άρθρου 213 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).

   Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών, η ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ μπορεί να αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, πλέον της περ. γ’. Με την απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 (Α’ 201) μπορεί να ανατίθεται στην ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ η διαχείριση των ειδικών προγραμμάτων αναπτυξιακών δανείων του Υπουργείου Εσωτερικών ή η υποστήριξη του αρμόδιου φορέα διαχείρισης των προγραμμάτων αυτών».

 1. Η παρ. 7 του άρθρου 49 του ν. 4647/2019 (Α’ 204) καταργείται.

Άρθρο τεσσαρακοστό έκτο

Κατεπείγοντα ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα

 1. Η παρ. 5 του τριακοστού όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68) δεν καταλαμβάνει τις διαδικασίες πρόσληψης μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου των φορέων του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α’ 28).

   Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020, προκειμένου για τις Ανακοινώσεις πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον φορέα με ηλεκτρονικό τρόπο και κατ’ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, μετά από σχετική απόφαση του φορέα. Τα ανωτέρω ισχύουν και για Ανακοινώσεις που έχουν ήδη εγκριθεί από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και δεν έχουν δημοσιευθεί ή δεν έχει αρχίσει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

   Για τις ανωτέρω Ανακοινώσεις, σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση απαιτούμενων δικαιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο, λόγω των τρεχουσών συνθηκών, ο υποψήφιος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), σύμφωνα με την οποία, εφόσον προκύψει προσληπτέος, θα προσκομίσει αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω του κορωνοϊού COVID-19.

   Για όσο διάστημα εφαρμόζονται τα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι ενστάσεις για όλες τις διαδικασίες πρόσληψης υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.

 1. Οι διαδικασίες επιλογής υπηρεσιακών γραμματέων, προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων, διευθύνσεων και τμημάτων δεν καταλαμβάνονται από την αναστολή που προβλέπεται στην παρ. 5 του τριακοστού όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Παράταση των προθεσμιών αυτών των διαδικασιών δύναται να προβλεφθεί με απόφαση του κατά περίπτωση για την έκδοση της πρόσκλησης αρμόδιου οργάνου, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020.

Άρθρο τεσσαρακοστό έβδομο

Λειτουργία κυλικείων και καταστημάτων ειδών πρώτης ανάγκης εντός ΚΥΤ και δομών φιλοξενίας

   Η παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 4375/2016 (Α’ 51) αντικαθίσταται ως εξής:

   «8. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η λειτουργία κυλικείων και καταστημάτων ειδών πρώτης ανάγκης εντός της περιμέτρου των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) και Δομών Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο. Επίσης επιτρέπεται, με απόφαση του οικείου Διοικητή, η εγκατάσταση εντός του ΚΥΤ ή της δομής σημείων παράδοσης από επιχειρήσεις διανομής προϊόντων (delivery). Η αρμοδιότητα για την εγκατάσταση και λειτουργία κυλικείων και καταστημάτων του πρώτου εδαφίου ανήκει στον δήμο, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου λειτουργεί ο προαναφερθείς χώρος. Με απόφαση της οικονομικής επιτροπής του οικείου δήμου, η οποία εκδίδεται κατόπιν γνώμης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθορίζονται ο αριθμός των κυλικείων που επιτρέπεται να εγκατασταθούν ανά χώρο, η χωροθέτησή τους εντός αυτού, το ωράριο λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στην εύρυθμη λειτουργία τους. Η εκμίσθωση των χώρων σε τρίτους για τη λειτουργία κυλικείων και καταστημάτων γίνεται κατόπιν δημοπρασίας από τον οικείο δήμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 270/1981 (Α’ 77). Το προϊόν της δημοπρασίας αποτελεί έσοδο του δήμου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου καθορίζεται η διαδικασία αδειοδότησης και κάθε άλλο συναφές ζήτημα».

Άρθρο τεσσαρακοστό όγδοο

Άδεια ειδικού σκοπού υπαλλήλων Καταστημάτων Κράτησης

 1. Για την εφαρμογή των παρ. 1 έως και 4 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), για τους υπαλλήλους οιασδήποτε κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα Καταστήματα Κράτησης της Χώρας και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Καταστήματος Κράτησης ή του νόμιμου αναπληρωτή του. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης του Καταστήματος Κράτησης ή ο νόμιμος αναπληρωτής του αποφαίνεται εάν είναι δυνατή η παροχή των διευκολύνσεων των παρ. 1 έως και 4 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ή, στην περίπτωση που και οι δύο γονείς υπηρετούν στο ίδιο Κατάστημα Κράτησης, σε ποιον από τους δύο γονείς είναι δυνατή η παροχή, με βάση τη θέση όπου υπηρετούν και τα καθήκοντα που ασκούν.

 1. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και για λόγους εύρυθμης λειτουργίας των Καταστημάτων Κράτησης της Χώρας, ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής δύναται να ανακαλέσει τυχόν χορηγηθείσες από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης του Καταστήματος Κράτησης ή τον νόμιμο αναπληρωτή του άδειες κατ’ εφαρμογή της παρ. 1.

ΜΕΡΟΣ Ζ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

 

Άρθρο τεσσαρακοστό ένατο

Νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν σε Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας εκτός ΕΕ

 1. Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 και, πάντως, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έκδοση της παρούσας, οι δαπάνες για αναγκαίες διαγνωστικές πράξεις και οι δαπάνες νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν σε Αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας εκτός ΕΕ και οι οποίοι προσβάλλονται από τον κορωνοϊό COVID-19, καλύπτονται από τις οικείες προξενικές εισπράξεις. Av αυτές δεν επαρκούν, ζητείται η αποστολή εμβάσματος από άλλη Αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας. Η ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει και τα μέλη των οικογενειών των υπαλλήλων που διαμένουν με αυτούς. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών είναι δυνατή η κατάρτιση καταλόγου των ανωτέρω Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας, καθώς και η προσθήκη ή η αφαίρεσή τους από τον κατάλογο, ανάλογα με την πορεία εμφάνισης, περιορισμού ή διάδοσης του ιού.

 1. Η συμμετοχή των ασφαλισμένων στις ανωτέρω δαπάνες δεν υπερβαίνει το ποσό που αυτοί θα κατέβαλλαν με βάση τις κείμενες διατάξεις ως συμμετοχή στην αντίστοιχη δαπάνη νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και κάθε αναγκαίας ιατρικής πράξης που προβλέπει ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ, εάν αυτή παρεχόταν στην Ελλάδα. Για την αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών στον ΕΟΠΥΥ για την εκκαθάρισή τους, ακολουθείται όμοια διαδικασία με αυτή της παρ. 3 του άρθρου 71 του ν. 3566/2007 (Α’ 117).

ΜΕΡΟΣ Η

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Άρθρο πεντηκοστό

Κάλυψη αναγκών στέγασης λόγω απαγόρευσης λειτουργίας των φοιτητικών εστιών

   Για όσο χρονικό διάστημα ισχύει το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των εστιών των Α.Ε.Ι. σε εφαρμογή της περ. (στ) του πρώτου άρθρου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42) για τον περιορισμό της διασποράς κορωνοϊού COVID-19, το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) δύναται να συνάπτει δημόσιες συμβάσεις με τουριστικό κατάλυμα της παρ. 4 της υπ’ αρ. Δ1α/ ΓΠ.οικ. 20035/22.3.2020 (Β’ 987) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών για τη στέγαση των δικαιούχων που ορίζονται στην περ. (στ) της ίδιας παραγράφου, μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών στέγασης.

Άρθρο πεντηκοστό πρώτο

Πρόσβαση σε ηλεκτρονικά συγγράμματα

 1. Οι προπτυχιακοί φοιτητές και σπουδαστές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) έχουν το δικαίωμα επιλογής και δωρεάν προμήθειας ενός (1) διδακτικού συγγράμματος για κάθε διδασκόμενο, υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο, μάθημα του προγράμματος σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 125766/ Ζ1/5.8.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών (Β’ 2433). Εφόσον το επιλεγέν διδακτικό σύγγραμμα για το διδασκόμενο, υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο, μάθημα του προγράμματος σπουδών, προσφέρεται μόνο σε έντυπη μορφή, οι φοιτητές δύνανται να επιλέξουν και να προμηθευθούν δωρεάν, επιπλέον του διδακτικού συγγράμματος σε έντυπη μορφή, ένα (1) ελληνόγλωσσο ή ξενόγλωσσο σύγγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης εθνικής διάταξης.

 1. Για την εφαρμογή της παρ. 1, ο κατάλογος διδακτικών συγγραμμάτων της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 125766/Ζ1/5.8.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών δύναται να διευρύνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος του οικείου Α.Ε.Ι. με την προσθήκη επιπλέον διδακτικών, ελληνόγλωσσων ή ξενόγλωσσων, συγγραμμάτων ηλεκτρονικής μορφής, μόνο κατόπιν εισήγησης του διδάσκοντος το υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα, κατά παρέκκλιση της διαδικασίας που ορίζεται στα άρθρα 3 και 4 της ως άνω απόφασης.

   Η περιγραφόμενη διαδικασία επιλογής και προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων του παρόντος ισχύει αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα ισχύος της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των Α.Ε.Ι. σύμφωνα με την περ. (στ) της παρ. 2 του πρώτου άρθρου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), λόγω άμεσου κινδύνου εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο πεντηκοστό δεύτερο

Προσωρινή αναστολή εφαρμογής του άρθρου 35 του ν. 4559/2018

   Εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας και υφίσταται προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) σύμφωνα με την περ. (στ) της παρ. 2 του πρώτου άρθρου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), η διαδικασία προσδιορισμού των οφειλόμενων ποσών των περ. (β) και (γ) της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 35 του ν. 4559/2018 (Α’142), έκδοσης και κοινοποίησης των σχετικών πράξεων προσδιορισμού οφειλών από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι. προς τους καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης, αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των Α.Ε.Ι. Γ ια όσο χρονικό διάστημα ισχύει η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν υφίσταται οποιασδήποτε φύσης ευθύνη των διοικήσεων των Α.Ε.Ι. και των διοικήσεων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) για τη μη είσπραξη των ως άνω ποσών ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο γεννήθηκαν οι σχετικές οφειλές.

Άρθρο πεντηκοστό τρίτο

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων χορήγησης άδειας

   Αποκλειστικά για το έτος 2020, παρατείνεται, έως την 31η Μαΐου 2020, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο του στοιχείου 3 της παρ. Θ3 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222).

ΜΕΡΟΣ Θ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

Άρθρο πεντηκοστό τέταρτο

Παράταση ισχύος πολεοδομικών ρυθμίσεων

 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4067/2012 (Α’ 79) αντικαθίσταται ως εξής:

   «Παρατείνεται η ισχύς των οικοδομικών αδειών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 6 του από 8.7.1993 προεδρικού διατάγματος (Δ’ 795), έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι όψεις και η τυχόν στέγη του κτιρίου και να ενταχθούν στην περ. (γ) της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017 (Α’ 167)».

 1. Η περ. (α) της παρ. 11 του άρθρου 51 του ν. 4643/2019 (Α’ 193) αντικαθίσταται ως εξής:

   «α) 8 Αυγούστου 2020 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 (Α’ 209) στον ν. 4178/2013 (Α’ 174) ή εξόφλησης του παραβόλου έως την 31η Δεκεμβρίου 2013».

 1. Το τρίτο εδάφιο της περ. (ια) του άρθρου 99 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

   «Ο μηχανικός υποχρεούται, μέσα σε διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών από την πληρωμή του παραβόλου, να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών».

 1. Το διάστημα ισχύος των προεγκρίσεων οικοδομικών αδειών της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017, των οικοδομικών αδειών της παρ. 2 του ιδίου άρθρου και των εγκρίσεων εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας της περ. (δ) της παρ. 5 του ιδίου άρθρου που λήγουν κατά το διάστημα από την 1η Μαρτίου 2020 έως και τις 30 Ιουνίου 2020 παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

 1. Οι προθεσμίες αναθεώρησης οικοδομικής άδειας της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017 που λήγουν κατά το διάστημα από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020 παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

 1. Η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών που προ- βλέπεται στην περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 94 του ν. 4495/2017 και η προθεσμία των τεσσάρων (4) μηνών του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του ιδίου άρθρου αναστέλλονται για το χρονικό διάστημα από την 1η Μαρτίου 2020 έως και τις 30 Ιουνίου 2020.

Άρθρο πεντηκοστό πέμπτο

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις ενεργειακού τομέα

 1. Εταιρείες ή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής, μεταφοράς, εφοδιασμού και διάθεσης υγρών και αερίων καυσίμων, καθώς και παραγωγής, διανομής, μεταφοράς και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου δύνανται να προμηθεύονται υλικά και ανταλλακτικά, τα οποία είναι απαραίτητα για την αδιάλειπτη λειτουργία των κρίσιμων εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τους, κατά παρέκκλιση των έκτακτων περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, από επιχειρήσεις ή εμπορικά καταστήματα που εμπίπτουν στις ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις περί αναστολής λειτουργίας. Η επιχείρηση ή το εμπορικό κατάστημα που θα εξυπηρετήσει την κατ’ εξαίρεση αυτή προμήθεια θα λειτουργήσει αποκλειστικά και μόνο κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης της εταιρείας του πρώτου εδαφίου, αποκλειστικά με σκοπό την παράδοση των ζητούμενων υλικών ή ανταλλακτικών, για χρονικό διάστημα και με προσωπικό που είναι απολύτως αναγκαία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης, τηρουμένων όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

 1. α) Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4001/2011 (Α’ 179) προστίθεται περ. (θ) ως εξής:

   «(θ) να παρέχουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα χρήσης εφαρμογών τηλεπικοινωνιακού δικτύου, του διαδικτύου ή και άλλων κατάλληλων μέσων:

   (θα) κατά την υποβολή προσφοράς από τους Προμηθευτές για την παροχή υπηρεσίας Προμήθειας,

   (θβ) για τη σύναψη και τροποποίηση σύμβασης Προμήθειας,

   (θγ) για τη διάθεση οποιουδήποτε τυποποιημένου υλικού που καταρτίζει ο Προμηθευτής, της σύμβασης Προμήθειας, καθώς και των εγγράφων που τη συνοδεύουν. Το υλικό αυτό δύναται να παρέχεται και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί.

   (θδ) για ζητήματα χρεώσεων που αφορούν στις σχετικές υπηρεσίες,

   (θε) για την αποστολή των λογαριασμών κατανάλωσης και

   (θστ) για την εξόφληση των λογαριασμών κατανάλωσης, εμπρόθεσμη ή μη».

   β) Οι διατάξεις της παρούσας καταλαμβάνουν και τις συμβάσεις Προμήθειας που είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος της.

   γ) Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύουν να ισχύουν διατάξεις νόμου ή κανονιστικών πράξεων που ρυθμίζουν αντίθετα τα θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα.

 1. α) Παρατείνονται κατά έξι (6) μήνες:

   αα) H διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης και των οριστικών προσφορών σύνδεσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, οι οποίες λήγουν μέχρι την 30η Ιουνίου 2020.

   αβ) Οι προθεσμίες για τη θέση σε δοκιμαστική λειτουργία των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που έχουν επιλεγεί κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας ή επιλέγονται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α’ 149), με υποχρέωση θέσης αυτών σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) μέχρι την 30η Ιουνίου 2020.

   β) Παρατείνονται κατά τέσσερις (4) μήνες:

   βα) H διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης και των οριστικών προσφορών σύνδεσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ οι οποίες λήγουν από την 1η Ιουλίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.

   ββ) Οι προθεσμίες για τη θέση σε δοκιμαστική λειτουργία των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που έχουν επιλεγεί κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας ή επιλέγονται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας του άρθρου 7 του ν. 4414/2016, με υποχρέωση θέσης αυτών σε λειτουργία, κανονική ή δοκιμαστική, από την 1η Ιουλίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.

   βγ) Η ημερομηνία εφαρμογής (1.1.2021) των Τιμών Αναφοράς που ορίζονται με την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕ- ΕΚ/25511/882/20.03.2019 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 1021), καθώς και ειδικά για το παρόν έτος η ημερομηνία εφαρμογής (1.1.2021) των Τιμών Αναφοράς της απόφασης του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016.

   βδ) Η προθεσμία θέσης σε λειτουργία, δοκιμαστικής ή κανονικής, των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ των περ. (α) και (β) της παρ. 12 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016, που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου.

   γ. Παρατείνεται κατά δύο (2) μήνες η προθεσμία για την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ των άρθρων 3 και 4 του ν. 3468/2006 (Α’ 129), και για την υποβολή στον αρμόδιο Διαχειριστή της σχετικής εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 3 της υποπαρ. Ι.1 του ν. 4152/2013 (Α’ 107), το πέρας της οποίας εμπίπτει στο χρονικό διάστημα που ορίζεται από την έναρξη ισχύος της παρούσας μέχρι την 30η Ιουνίου 2020.

ΜΕΡΟΣ Ι

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

Άρθρο πεντηκοστό έκτο

Παράταση ισχύος εισιτηρίων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και μουσείων

   Ειδικά για το έτος 2020, επιτρέπεται η χρήση των εισιτηρίων, μεμονωμένων και ενιαίων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και μουσείων που εκδόθηκαν έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, με μειωμένη τιμή. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ), καθορίζεται η ημερομηνία ισχύος των εισιτηρίων, καθώς και όλες οι αναγκαίες τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες για την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο πεντηκοστό έβδομο

Επείγουσες ρυθμίσεις προσωπικού του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

   Μέχρι την ολοκλήρωση της εκκρεμούς διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ) και όχι πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2020, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΠ, επιτρέπεται η συνέχιση της απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας στις ανωτέρω υπηρεσίες του ΤΑΠ με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με την προϋπόθεση ότι έως την προαναφερθεί- σα καταληκτική ημερομηνία ο χρόνος συνεχούς απασχόλησης κάθε συμβασιούχου είναι μικρότερος των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. Η απασχόληση του προσωπικού, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας το προσωπικό αυτό προσελήφθη. Η παράταση της παρούσας δεν νοείται ως νέα σύμβαση.

Άρθρο πεντηκοστό όγδοο

Παράταση της θητείας του διοικητικού συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού

   Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία “Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού”, η οποία λήγει στις 30 Μαρτίου 2020, παρατείνεται μέχρι την 31η Μαΐου 2020.

Άρθρο πεντηκοστό ένατο

Παράταση θητείας οργάνων του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος

   Παρατείνεται η θητεία του διοικητικού συμβουλίου και των υπόλοιπων οργάνων του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία “Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος” μέχρι την 31η Ιουλίου 2020. Οι προκηρυχθείσες αρχαιρεσίες για την εκλογή των Εφορειών των Τμημάτων και των Επιτροπών Κατάταξης και Κρίσης διενεργούνται και ολοκληρώνονται από τις ήδη εκλεγείσες Εφορευτικές Επιτροπές.

Άρθρο εξηκοστό

Παράταση θητείας καταστατικών οργάνων αθλητικών σωματείων και ενώσεων

   Οι θητείες των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των αθλητικών σωματείων και των ενώσεων, οι οποίες, βάσει των οικείων καταστατικών, έληξαν κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της από 25.2.2020 Πράξεως νομοθετικού περιεχομένου (Α’ 42) έως και την έναρξη ισχύος της παρούσας ή λήγουν ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνονται και λήγουν ένα (1) μήνα μετά από την άρση της ισχύος των ως άνω έκτακτων μέτρων και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020. Η παρούσα κατισχύει κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης, εφόσον η δυνάμει της τελευταίας τυχόν προβλεπόμενη παράταση της θητείας λήγει πριν από τις 30 Ιουνίου 2020.

ΜΕΡΟΣ ΙΑ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Άρθρο εξηκοστό πρώτο

Παράταση θητείας μελών ΔΣ και Εποπτικών Συμβουλίων Αγροτικών Συνεταιρισμών

   Παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιρισμών, Αναγκαστικών Συνεταιρισμών και Ενώσεων Αναγκαστικών Συνεταιρισμών.

ΜΕΡΟΣ ΙΒ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Άρθρο εξηκοστό δεύτερο

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών

 1. Για χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της παρούσας και έως τις 30 Απριλίου 2020, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, προς τον σκοπό της διασφάλισης της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των νησιών, δύναται, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης της εθνικής νομοθεσίας, να συνάπτονται συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας έως τις 30 Απριλίου 2020 για την αποκλειστική εξυπηρέτηση συγκεκριμένου δρομολογίου ή δρομολογίων.

 1.   Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ορίζονται η διαδικασία, τα κριτήρια ανάθεσης, τα δικαιολογητικά, τα ζητήματα έναρξης επιλεξιμότητας, τα μισθώματα, η διαδικασία εκκαθάρισης και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παρ. 1. Η περίοδος εφαρμογής της παρ. 1 δύναται να παρατείνεται για χρονικό διάστημα έως και έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 1. Η χρηματοδότηση των συμβάσεων της παρ. 1, δύναται να πραγματοποιείται μέσω εθνικών ή/και ενωσιακών χρηματοδοτικών πόρων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι δικαιούχοι της ανωτέρω χρηματοδότησης, το ύψος, οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησής της, καθώς και τυχόν παρατάσεις ισχύος αυτής.

Άρθρο εξηκοστό τρίτο

Μέτρα στήριξης ναυτικής εργασίας

 1. α) Η χρονική διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας των ναυτικών, για όσους δικαιούχους έληξε ή λήγει εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2020, παρατείνεται για δύο (2) μήνες από τη λήξη της, κατά παρέκκλιση των προϋποθέσεων του π.δ. 228/1998 (Α’ 176), εκτός εάν εφαρμόζεται η περ. (στ) της παρ. 1 του άρθρου 2 αυτού.

   β) Η χρονική διάρκεια της παρεχόμενης από τον Οίκο Ναύτου ασφαλιστικής προστασίας, που αφορά σε ασφαλιστική ικανότητα και παροχές σε χρήμα σύμφωνα με το π.δ. 894/1981 (Α’ 226), για όσους δικαιούχους έληξε ή λήγει εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2020, παρατείνεται κατά παρέκκλιση των οικείων προϋποθέσεων έως την 31η Μαΐου 2020.

   γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να παρατείνεται περαιτέρω η διάρκεια της παροχής των περ. (α) και (β).

 1. α) Ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις-πλοιοκτήτες-εφοπλιστές, που πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και έχουν διακόψει από την 1η Μαρτίου 2020 ή πρόκειται να διακόψουν την εκτέλεση δρομολογιακών πλόων πλοίων τους ή δεν έχουν εκκινήσει αυτούς στο πλαίσιο δρομολογιακών υποχρεώσεων των πλοίων τους για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020 και έχουν προβεί στην έκδοση ναυτολογίου, δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις ναυτολόγησης ναυτικών, που δεν απαιτούνται ως προσωπικό ασφαλείας επί πλοίου. Συμβάσεις ναυτικών επαγγελματικών αλιευτικών πλοίων ολικού μήκους είκοσι τεσσάρων (24) μέτρων και άνω που δεν εκτελούν πλόες και έχουν παύσει αλιευτική δραστηριότητα δύνανται ομοίως να ανασταλούν. Η αναστολή των συμβάσεων ναυτολόγησης μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με δυνατότητα παράτασης με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του κορωνοϊού COVID-19.

   β) Οι απογεγραμμένοι ναυτικοί των οποίων η σύμβαση τελεί σε αναστολή είτε λόγω εφαρμογής των διατάξεων της περ. (α) είτε λόγω απαγόρευσης εκτέλεσης πλόων με εντολή δημόσιας αρχής, ιδίως στην περίπτωση επαγγελματικών τουριστικών πλοίων, είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

   γ) Δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, είναι επίσης οι απογεγραμμένοι ναυτικοί επιβατηγών και επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων, τουριστικών πλόων, πλόων θαλάσσιων ενδομεταφορών, καθώς και διεθνών πλόων, των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης έχει λυθεί από την 1η Μαρτίου 2020, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, ανεξαρτήτως αιτιολογίας, εκτός των περιπτώσεων υπαιτιότητας του ναυτικού, ασθένειας ή τραυματισμού.

   δ) Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

   ε) Οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις-πλοιοκτήτες-εφοπλιστές που εμπίπτουν στις περ. (α) και (β) απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων ναυτολόγησης και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή θεωρείται άκυρη.

   στ) Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) των ναυτικών, των οποίων οι συμβάσεις ναυτολόγησης τελούν σε αναστολή, υποβάλλεται άμεσα από τον πλοιοκτήτη στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) σύμφωνα με ειδικότερες οδηγίες του. Η δαπάνη της πλήρους ασφαλιστικής τους κάλυψης υπολογίζεται μηνιαίως επί του βασικού μισθού που δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τον προβλεπόμενο στην ισχύουσα ή τελευταία ισχύσασα συλλογική σύμβαση εργασίας του κλάδου πλέον των επιδομάτων των άρθρων 84 και 85 του π.δ. 913/1978 (Α’ 220).

   ζ) Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

   η) Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους ναυτικούς, ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στο Ν.Α.Τ., με την οποία δηλώνει τους ναυτικούς των οποίων οι συμβάσεις ναυτολόγησης τελούν σε αναστολή ή και διακοπή, κατά την έννοια των περ. (α) έως (γ), συνοδευόμενη από έγκριση της αρμόδιας αρχής για την περίπτωση που η μη εκτέλεση πλόων δεν έχει επιβληθεί. Μετά την ανωτέρω γνωστοποίηση, το Ν.Α.Τ., κατόπιν σχετικών οδηγιών, συντάσσει καταλόγους δικαιούχων ναυτικών προς λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού και τις αποστέλλει στον Οίκο Ναύτου.

   θ) Οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις-πλοιοκτήτες-εφοπλιστές υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, αυθημερόν στον ναυτικό και στη Λιμενική Αρχή που βρίσκεται το πλοίο που έχει διακόψει τους πλόες του.

   ι) Μετά την ανωτέρω γνωστοποίηση, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση-αίτηση των ναυτικών στις Λιμενικές Αρχές. Η αρμόδια Λιμενική Αρχή προβαίνει στην καταχώριση εγγραφής «αναστολή σύμβασης από … έως …» σε ναυτολόγια πλοίων και ναυτικών φυλλαδίων και τηρεί ειδικό αρχείο με καταλόγους αιτηθέντων ναυτικών τους οποίους αποστέλλει στον Οίκο Ναύτου, ο οποίος αποδίδει τα ποσά.

   ια) Εφόσον οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις-πλοιοκτήτες- εφοπλιστές δεν υποβάλουν την οικεία υπεύθυνη δήλωση, αποκλείονται από την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.

   ιβ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό για την εφαρμογή της παρούσας.

 1. Η ισχύς του άρθρου 29 του ν. 4150/2013 (Α’ 102), με τις οποίες καθορίζεται η οργανική σύνθεση προσωπικού γενικών υπηρεσιών επιβατηγών και επιβατηγών/οχηματαγωγών πλοίων που εκτελούν δρομολογιακούς πλόες μεταξύ λιμένων της ημεδαπής συνολικής απόστασης από τον λιμένα αφετηρίας μέχρι τον λιμένα προορισμού μεγαλύτερης των 30 ν.μ., παρατείνεται για το τρέχον έτος έως την 30η Απριλίου 2020.

Άρθρο εξηκοστό τέταρτο

Παράταση πιστοποιητικών ναυτικών

   Στο σύνολο των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και των πιστοποιητικών επάρκειας που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια ελληνική αρχή, σύμφωνα με της διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης STCW ’78 και έληξαν ή πρόκειται να λήξουν έως τις 30 Ιουνίου 2020 χορηγείται παράταση ισχύος έξι (6) μηνών. Αντίστοιχη παράταση χορηγείται και στα πιστοποιητικά επικύρωσης (endorsements), υπό την προϋπόθεση ότι τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας αλλοδαπής αρχής, τα οποία επικυρώνουν, έχουν διάρκεια ισχύος που εκτείνεται μέχρι την ημερομηνία της παράτασης του προηγούμενου εδαφίου.

Άρθρο εξηκοστό πέμπτο

Παροχή εξ αποστάσεως ναυτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης από τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού

 1. Η ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση δύναται να υλοποιείται από το σύνολο των Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, με εξ αποστάσεως διδασκαλία, με τη μορφή της ασύγχρονης ή/ και της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και τηλεκατάρτισης.

 1.   Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι ειδικοί όροι, οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση του επιπέδου των σπουδών που υλοποιούνται εξ αποστάσεως. Με όμοια απόφαση προβλέπονται τροποποιήσεις στον Εσωτερικό Κανονισμό και στον Κανονισμό Σπουδών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού που κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, καθώς και στους Κανονισμούς των λοιπών Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού.

 1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρός κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να αποδέχεται κάθε δωρεά κινητών πραγμάτων και υπηρεσιών από τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα, για τη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και για τη γενικότερη εύρυθμη λειτουργία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του συνόλου των Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και των λοιπών φορέων και υπηρεσιών που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτό. Η αποδοχή των ανωτέρω δωρεών διενεργείται αμελλητί από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αρκεί δε και μόνη η δήλωσή του περί αποδοχής τους ως προς τα δωριζόμενα κινητά πράγματα και τις υπηρεσίες προς τον δωρητή τους. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τα δωριζόμενα κινητά πράγματα και υπηρεσίες μπορούν να κατανέμονται και να διατίθενται, προς χρήση ή ανάλωση, σε κάθε Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και στους λοιπούς φορείς και υπηρεσίες, που υπάγονται ή εποπτεύονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρός κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, για την επίτευξη της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας του προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και των Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού και της εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης των πολιτών, των σπουδαστών και των ναυτικών, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να συνάπτει συμβάσεις με απευθείας ανάθεση, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων για την: α) προμήθεια φορητών ή σταθερών υπολογιστών, σχετικών ηλεκτρονικών συσκευών και λογισμικών, β) παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, επικοινωνίας και ενημέρωσης με κάθε μέσο των πολιτών, του εκπαιδευτικού προσωπικού και των υπαλλήλων, καθώς και προμήθεια του αναγκαίου υλικού, και γ) παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση και λειτουργία τους σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τηλεργασίας εκπαιδευο- μένων και εκπαιδευτικού προσωπικού των Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού.

Άρθρο εξηκοστό έκτο

Παράταση πιστοποιητικών πλοίων

   Σε πλοία υπό ελληνική σημαία στα οποία δεν είναι δυνατή, εντός των καθοριζομένων από την κείμενη νομοθεσία χρονικών διαστημάτων και για λόγους που αφορούν στην εφαρμογή μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η διενέργεια μίας ή περισσότερων εκ των προβλεπόμενων, από την κείμενη νομοθεσία περί ναυτικής ασφάλειας, ασφάλειας έναντι εκνόμων ενεργειών, προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και ναυτικής εργασίας, επιθεωρήσεων και ελέγχων προς έκδοση ή θεώρηση ή αποκατάσταση παρατηρήσεων που αφορούν στη διατήρηση ισχύος ενός ή περισσοτέρων από τα αντίστοιχα κυβερνητικά πιστοποιητικά και των σχετιζόμενων με αυτά πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και αδειών τηλεπικοινωνιακού σταθμού, δύναται να χορηγείται παράταση τόσο του χρόνου διενέργειας των επιθεωρήσεων και ελέγχων αυτών όσο και της ημερομηνίας λήξης των παραπάνω πιστοποιητικών για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία λήξης τους. Η ως άνω παράταση χορηγείται απευθείας από τον φορέα που εκδίδει τα ως άνω πιστοποιητικά με παράλληλη ενημέρωση, όπου απαιτείται, του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Άρθρο εξηκοστό έβδομο

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού Πλοηγικών Σταθμών

 1. Η χρονική διάρκεια ισχύος της υπ’αρ. ΔΙΠΑ- ΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./54/5473/6.3.2019 εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α’280) για την πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού στους Πλοηγικούς Σταθμούς παρατείνεται για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης της, δηλαδή από τις 6 Μαρτίου 2020. Με απόφαση του Συμβούλιου Πλοηγικής Υπηρεσίας γίνεται ανακατανομή των θέσεων της εν λόγω Π.Υ.Σ.

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα συναφές με την πρόσληψή τους.

ΜΕΡΟΣ ΙΓ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

 

Άρθρο εξηκοστό όγδοο

Ρυθμίσεις ως προς τους κατόχους άδειας παρόχου περιεχομένου ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής

 1. Κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4339/2015 (Α’ 133), ειδικά για τους παρόχους επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου που κατέχουν σχετική άδεια περιεχομένου έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, το τίμημα κάθε άδειας καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή σε εννέα (9) ετήσιες δόσεις, με ισάριθμες τραπεζικές επιταγές που εκδίδονται σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακήρυξη του υπερθεματιστή σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4339/2015, καθεμία δε από τις επόμενες δόσεις καταβάλλεται μέχρι τις 15 Οκτωβρίου κάθε ημερολογιακού έτους, εξαιρουμένου του ημερολογιακού έτους 2020, εντός του οποίου δεν καταβάλλεται οιαδήποτε δόση. Το υπολειπόμενο, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, ποσό τιμήματος κάθε άδειας καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή σε ισόποσες δόσεις.

 1. Κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο έκτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4339/2015, ειδικά αναφορικά με τους ως άνω κατόχους άδειας παρόχου περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, που σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1, δεν πρόκειται να καταβάλουν οιαδήποτε δόση τιμήματος άδειας εντός του ημερολογιακού έτους 2020, το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για κάθε άδεια που δεν θα αποδοθεί στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), θα επιμερισθεί αναλογικά στις επόμενες ετήσιες δόσεις που θα καταβάλλει έκαστος υπερθεματιστής και θα προσαυξάνει αναλογικά το ετησίως αποδιδόμενο στο Ε.Σ.Ρ. ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

ΜΕΡΟΣ ΙΔ

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

 

Άρθρο εξηκοστό ένατο

Έναρξη ισχύος

   Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2020

Δικαιοσύνη

Μια συζήτηση στη Βουλή για θέματα δικαιοσύνης πάντοτε χρειάζεται. Είναι, δε, απογοητευτικό ότι η ομιλία επικεντρώθηκε στην παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας στη Δικαιοσύνη και σε λοιπά θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως και όχι στα ουσιώδη προβλήματα που αντιμετωπίζει η απονομή της Δικαιοσύνης σήμερα.

Κανείς δεν αναφέρθηκε: 1) Στην απίστευτη πολυνομία, ώστε οι (συν)λειτουργοί της Δικαιοσύνης να μην προλαβαίνουν να ενημερωθούν, 2) στην τεράστια καθυστέρηση στην απονομή της Δικαιοσύνης. Στα ποινικά δικαστήρια, μεγάλο ποσοστό κρατουμένων κατηγορουμένων χάνουν τον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας, ακριβώς γιατί η ποινή που τους επιβλήθηκε αρχικά έχει ήδη εκτιθεί, καθιστώντας έτσι την κατ’ έφεση δίκη άνευ ουσιαστικού αντικειμένου, 3) στο υψηλό κόστος πρόσβασης στη Δικαιοσύνη, όπως επί παραδείγματι στις φορολογικές υποθέσεις όπου θα πρέπει να καταβληθεί το μεγαλύτερο μέρος του προστίμου για να μπορέσει ο πολίτης να καταφύγει κατά του υπολοίπου, 4) στην τρίμηνη απεργία των δικηγόρων και τα συνακόλουθα προβλήματα: τα δημόσια ταμεία δεν θα εισπράξουν ΦΠΑ στο τέλος του ερχόμενου μήνα, σχεδόν όλες οι δίκες αναβάλλονται και τα δικαστικά έσοδα του κράτους από ποινές και παράβολα δεν εισπράττονται.

Προφανώς, αυτές οι πρακτικές αγγίζουν τα όρια της αρνησιδικίας!

Τι πρέπει να κάνει η κάθε κυβέρνηση αν θέλει να ενισχύσει τη Δικαιοσύνη; Απολύτως τίποτα. Να την αφήσει να λειτουργήσει μόνη της, εντελώς ανεξάρτητη, όπως συνταγματικά ορίζεται, χωρίς πολιτικούς επιστάτες.

Ηλιας Σιδερης – Δικηγόρος Αθηνών

 

Δημοσιεύθηκε στην Καθημερινή στις 05.04.2016

Έκτακτη νομοθετική ρύθμιση για τη λειτουργία των άμισθων Υποθηκοφυλακείων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ImageHandler

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Σταύρος Κοντονής καταθέτει άμεσα στο Κοινοβούλιο έκτακτη νομοθετική ρύθμιση που επιλύει το μείζον πρόβλημα της αδυναμίας λειτουργίας άμισθων Υποθηκοφυλακείων.

Με τη νομοθετική ρύθμιση δίδεται η δυνατότητα μετατροπής άμισθων Υποθηκοφυλακείων, που σήμερα λειτουργούν μέσω αναπλήρωσης από συμβολαιογράφους (ενδεικτικά: Πύργου, Αμαλιάδας, Περιστερίου, Ν. Ιωνίας, κλπ), σε έμμισθα.

Για το ζήτημα αυτό θα εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Με το ίδιο Προεδρικό Διάταγμα θα ορίζεται η έδρα του Υποθηκοφυλακείου, θα συνιστώνται οι οργανικές θέσεις, θα καθορίζονται οι κατηγορίες και οι κλάδοι στους οποίους αυτές θα κατανέμονται και θα επιλύονται ζητήματα μετάβασης στο νέο καθεστώς, όπως η άσκηση των καθηκόντων προϊσταμένου Υποθηκοφυλακείου από πτυχιούχο Νομικής ή, εφόσον δεν υπάρχει, από Ειρηνοδίκη, τηρουμένης της οικείας νομοθεσίας.

Ως προς το προσωπικό του Υποθηκοφυλακείου που μετατρέπεται σε έμμισθο, προβλέπεται η τοποθέτησή του σε προσωποπαγείς θέσεις, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με ταυτόχρονη δέσμευση κενών οργανικών θέσεων αντίστοιχης κατηγορίας των τυπικών προσόντων των υπαλλήλων.

Τέλος, ρυθμίζονται ζητήματα στέγασης των Υποθηκοφυλακείων και παράδοσης των αρχείων και του εξοπλισμού που είχε αποκτηθεί.

Η παραπάνω νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου συνιστά το πρώτο βήμα για την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής με στόχο την απρόσκοπτη καταχώριση και τον νομικό έλεγχο πράξεων που αφορούν σημαντικά περιουσιακά δικαιώματα των πολιτών και μάλιστα με δημοσιονομικά επωφελή για το Δημόσιο τρόπο.

Διευκρινίσεις για διαδικασία εθελοντικής αποκάλυψης αδήλωτων εισοδημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 03 Φεβρουαρίου 2017

                                                  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με τη διαδικασία, που ακολουθείται για την εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διευκρινίζει τα εξής:

Όλες οι σχετικές δηλώσεις παραλαμβάνονται κανονικά και εκκαθαρίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες, που έχουν δοθεί με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1009/19.1.2017. Είναι ευνόητο ότι κρίσιμος χρόνος για την υπαγωγή στην ευνοϊκή ρύθμιση των διατάξεων του Ν. 4446/2016 είναι ο χρόνος υποβολής των δηλώσεων εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών και όχι ο χρόνος εκκαθάρισής τους.

Δεδομένων των συνθηκών και των στενών χρονικών περιθωρίων, οι Υπηρεσίες της Αρχής καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξυπηρετήσουν στο συντομότερο χρονικό διάστημα τους φορολογούμενους.

                       ———-ΠΟΛ 1009/2017——————

Θέμα: Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του Πέμπτου Μέρους «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α’ 240). Σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του Πέμπτου Μέρους «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν.4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη – Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις», ο οποίος δημοσιεύτηκε την 22.12.2016 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναφορικά με την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών. Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Άρθρα 57 και 58 Ρύθμιση για την υποβολή δηλώσεων – Λοιπές περιπτώσεις υπαγωγής στη ρύθμιση Α) Φορολογούμενοι που δύνανται να υπαχθούν στη ρύθμιση – Προθεσμία υποβολής δηλώσεων λόγω υπαγωγής στη ρύθμιση – μειώσεις πρόσθετων φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 1. Στη ρύθμιση δύνανται να υπαχθεί κάθε φορολογούμενος, ήτοι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα. Δεν δύνανται να υπαχθούν στη ρύθμιση τα φυσικά πρόσωπα που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 60 του νόμου. 2. Με τη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους από τις 22.12.2016, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4446/2016, μέχρι τις 31.5.2017 να υποβάλουν δηλώσεις, με μείωση ή απαλλαγή, υπό προϋποθέσεις και κατά περίπτωση, από τις κατά νόμο επιβαρύνσεις μη υποβολής, ανακριβούς ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ή καταβολής (πρόσθετους φόρους και πρόστιμα). Για δηλώσεις που αφορούν σε χρήσεις, έτη ή υποθέσεις μέχρι 31.12.2013, εφόσον προκύπτει φόρος για καταβολή και οι σχετικές δηλώσεις υποβληθούν μέχρι τις 31.3.2017, ο οφειλόμενος πρόσθετος φόρος κατά τα άρθρα 1 και 2 του ν. 2523/1997 ορίζεται στο 8% του κύριου φόρου που προκύπτει από την υποβληθείσα δήλωση. Εφόσον οι δηλώσεις υποβληθούν μετά τις 31.3.2017 και μέχρι τη λήξη της ρύθμισης (31.5.2017) ο οφειλόμενος πρόσθετος φόρος ορίζεται στο 10% του κύριου φόρου που προκύπτει από την υποβληθείσα δήλωση. Ο κατά τα ανωτέρω προσδιορισθείς πρόσθετος φόρος αναπροσαρμόζεται περαιτέρω βάσει των συντελεστών αναπροσαρμογής του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 57, αναλόγως του έτους εντός του οποίου έληξε η προθεσμία υποβολής της αρχικής δήλωσης και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Για δηλώσεις που αφορούν σε χρήσεις, έτη ή υποθέσεις από την 1.1.2014 και εφεξής υπολογίζεται ο τόκος του άρθρου 53 του ν. 4174/2013 και το πρόστιμο του άρθρου 54 του ίδιου νόμου, εφόσον προκύπτει φόρος, τέλος ή εισφορά προς καταβολή. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα, όπως και στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων από τις οποίες δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή, δεν επιβάλλεται το πρόστιμο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 για χρήσεις, έτη ή υποθέσεις μέχρι 31.12.2013 ή της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, για χρήσεις, έτη ή υποθέσεις μετά την 1.1.2014 (άρθρο 57 παρ. 2 ν. 4446/2016). 3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 18 και της παρ. 3 του άρθρου 19 του ΚΦΔ, στις διατάξεις του άρθρου 57 μπορούν να υπαχθούν και φορολογούμενοι για τους οποίους έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι τη λήξη της ρύθμισης (31.5.2017) καθώς και φορολογούμενοι για τους οποίους μέχρι και τις 12.12.2016, ημερομηνία κατάθεσης του ν. 4446/2016 στη Βουλή, έχει κοινοποιηθεί προσωρινός προσδιορισμός φόρου ή προστίμων, για τα αντικείμενα που αναφέρονται στην εντολή, εφόσον, δεν έχει κοινοποιηθεί η οικεία οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ή οποιαδήποτε αντίστοιχη καταλογιστική πράξη, με βάση τις προϊσχύσασες του ν. 4174/2013 διατάξεις. Στο Παράρτημα της παρούσας παρατίθεται πίνακας των συντελεστών ανά περίπτωση και χρήση /φορολογικό έτος. 4. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που με την υποβολή της δήλωσης γίνεται κατά την κείμενη νομοθεσία άμεσος προσδιορισμός, δεν απαιτείται εκκαθάριση των δηλώσεων από τις αρμόδιες για την παραλαβή Δ.Ο.Υ.. Β) Δηλώσεις που δύνανται να υποβληθούν σύμφωνα με τη ρύθμιση Με τη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους να υποβάλουν μη υποβληθείσες ή ανακριβώς ή ελλιπώς υποβληθείσες δηλώσεις, αρχικές ή τροποποιητικές, μηδενικές ή χρεωστικές, ακόμη και πληροφοριακού χαρακτήρα. Οι δηλώσεις υποβάλλονται στον αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, κατά περίπτωση, και καταχωρίζονται στα οικεία βιβλία μεταγραφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1006/16.1.2017 (Β’ 43/17.1.2017). Επισημαίνεται ότι, εφόσον έχουν υποβληθεί από τον φορολογούμενο ήδη τα δικαιολογητικά στη Φορολογική Διοίκηση, δεν απαιτείται η επανυποβολή τους, αλλά επί της δήλωσης γίνεται μνεία της υποβολής και της υπηρεσίας στην οποία υποβλήθηκαν. Από τη ρύθμιση καταλαμβάνονται δηλώσεις που αφορούν κάθε φόρο, τέλος ή εισφορά που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, ΚΦΔ), εκ των αναφερομένων στο άρθρο 2 και στο Παράρτημα του ΚΦΔ, εφόσον η προθεσμία υποβολής της αρχικής δήλωσης έχει λήξει μέχρι τις 30.9.2016, ανεξάρτητα εάν έχει επέλθει παραγραφή της σχετικής υποχρέωσης. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί δηλώσεις μέχρι τη δημοσίευση της Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ.1006/16.1.2017, οι φορολογούμενοι, ανεξαρτήτως εάν ελέγχονται ή όχι, υποβάλλουν την Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 2 του άρθρου 7 της ανωτέρω Απόφασης, επί της οποίας αναγράφεται περαιτέρω, ότι δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 60 του ν. 4446/2016 και ότι οι υποβληθείσες δηλώσεις υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της ρύθμισης των διατάξεων των άρθρων 57 έως 61 του ν. 4446/2016. Η Υπεύθυνη Δήλωση και τυχόν άλλα προβλεπόμενα από την ανωτέρω απόφαση δικαιολογητικά υποβάλλονται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης. Άρθρο 59 Ευεργετήματα από την υπαγωγή στη ρύθμιση Σε όσους υπαχθούν στη ρύθμιση δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα των άρθρων 58, 58Α και 59 του ν. 4174/2013, για χρήσεις μετά την 1.1.2014, ούτε του άρθρου 7 του ν. 4337/2015 ή του άρθρου 6 του ν. 2523/1997 ή άλλων διατάξεων, ούτε άλλες φορολογικές, διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις και μέτρα συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων της υποπερ. α’ της περ. ιη’ του άρθρου 3 του ν. 3691/2008, (αδίκημα φοροδιαφυγής) για τη φορολογητέα ύλη που περιλαμβάνεται στις ως άνω υποβαλλόμενες δηλώσεις ή για τις παραβάσεις που αποκαθίστανται με τις δηλώσεις αυτές, εφόσον υποβληθούν δηλώσεις για όλες τις φορολογίες για τις οποίες υπάρχει σχετική υποχρέωση για τη συγκεκριμένη φορολογητέα ύλη. Για τυχόν υποβληθείσες μηνυτήριες αναφορές λόγω έκδοσης οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού, οι οποίες δεν είχαν κοινοποιηθεί κατά την ημερομηνία κατάθεσης του ν. 4446/2016, ενημερώνεται άμεσα ο εισαγγελέας για την υποβολή δηλώσεων σύμφωνα με τη ρύθμιση και τη συνεπακόλουθη τροποποίηση των εκδοθεισών πράξεων. Εάν έχουν επιβληθεί διασφαλιστικά μέτρα των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 ΚΦΔ, αυτά αίρονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό και στην ΠΟΛ.1282/31.12.2013 (Β’54) Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε., όπως αυτή ισχύει. Εάν από τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου δεν προκύπτει διαφοροποίηση της φορολογικής οφειλής σε σχέση με τις υποβληθείσες δηλώσεις, τα διασφαλιστικά μέτρα αίρονται, εφόσον καταβληθεί η οφειλή σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 46 ΚΦΔ και στην ΠΟΛ.1282/31.12.2013 (Β’54) Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε., όπως αυτή ισχύει. Η υποβολή δηλώσεων κατά τα ως άνω δεν αποτελεί αφ’ εαυτής κριτήριο επιλογής προς έλεγχο κατ’ άρθρο 26 ΚΦΔ, δηλαδή το γεγονός ότι ο φορολογούμενος επέλεξε να υπαχθεί στη ρύθμιση δεν δύναται να αποτελεί αφ εαυτού κριτήριο επιλογής του για έλεγχο. Άρθρο 60 Εξαιρέσεις από την υπαγωγή στη ρύθμιση Α) Περιπτώσεις που δεν υπάγονται στη ρύθμιση α) Οι περιπτώσεις στις οποίες, μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης του ν. 4446/2016 στη Βουλή (12.12.2016) έχουν κοινοποιηθεί οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρων ή επιβολής προστίμων ή αντίστοιχες πράξεις επιβολής φόρων ή προστίμων με βάση τις προϊσχύσασες του ν. 4174/2013 διατάξεις, ως προς τη φορολογητέα ύλη που έχει περιληφθεί σε αυτές. β) Οι φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται με επιφύλαξη. γ) οι φορολογικές δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει επιστροφή φόρου και κατά το μέρος αυτό (δηλαδή της επιστροφής φόρου). δ) Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τις οποίες δηλώνεται ζημία της χρήσης στην οποία αφορά η δήλωση. Επομένως, αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος από τις οποίες προκύπτει ζημία καθώς και τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τις οποίες αυξάνεται η ζημία που είχε δηλωθεί με την αρχική δήλωση δεν δύνανται κατ’ αρχήν να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση. Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή εκείνες οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τις οποίες μειώνεται η ζημία που είχε δηλωθεί με την αρχική δήλωση. Επίσης, διευκρινίζεται ότι στη ρύθμιση αυτή δύνανται να υπαχθούν και οι δηλώσεις με τις οποίες η αρχικώς δηλωθείσα ζημία μηδενίζεται ή μετατρέπεται σε κέρδος. ε) Οι περιπτώσεις που δηλώνονται ποσά προερχόμενα από εγκληματικές δραστηριότητες του άρθρου 3 του ν. 3691/2008 (Α’ 166), εκτός του αδικήματος της υποπερίπτωσης α’ της περίπτωσης ιη’ του ίδιου άρθρου και νόμου (αδίκημα φοροδιαφυγής). Β) Πρόσωπα που εξαιρούνται από τη ρύθμιση Δεν δύνανται να υπαχθούν στην ρύθμιση πρόσωπα που διατελούν ή έχουν διατελέσει: (i) πρωθυπουργοί, (ii) αρχηγοί πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται ή εκπροσωπούντο στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, (iii) υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί, (iv) βουλευτές και ευρωβουλευτές, (v) διαχειριστές των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, (vi) γενικοί και ειδικοί γραμματείς της Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και (vii) οι σύζυγοι ή συγγενείς των προσώπων του παρόντος άρθρου, εξ αίματος ή και εξ αγχιστείας μέχρι και β’ βαθμού, σε ευθεία γραμμή και εκ πλαγίου. Άρθρο 61 Λοιπά ζητήματα Α) Καταβολή οφειλής – Προθεσμία 1. Οι καταβολές (πιστώσεις στις οφειλές αυτές) που διενεργούνται δυνάμει της υπαγωγής στη ρύθμιση δεν επιστρέφονται και οι σχετικές δηλώσεις δεν ανακαλούνται (είτε λόγω πραγματικής είτε λόγω νομικής πλάνης, περιλαμβανομένης της παραγραφής). 2. Ο φορολογούμενος, προκειμένου να μην εκπέσει των ευνοϊκών ρυθμίσεων των διατάξεων για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης, πρέπει να εξοφλήσει τις οφειλές που προκύπτουν δυνάμει δηλώσεων που υποβάλλονται κατά τις διατάξεις αυτές, εντός της προθεσμίας καταβολής τους, ήτοι εντός τριάντα (30) ημερών από τον προσδιορισμό τους. Εναλλακτικά, σε περίπτωση οικονομικής του αδυναμίας να τις εξοφλήσει εμπρόθεσμα, εν όλω ή εν μέρει, δύναται να υπαγάγει αυτές ή το τυχόν υπόλοιπό τους, και πάντως εντός της ως άνω προθεσμίας, σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών κατά τις διατάξεις του άρθρου 43 του ΚΦΔ, όπως ισχύει. Επισημαίνεται ότι, προκειμένου ο φορολογούμενος να μην εκπέσει των ευνοϊκών ρυθμίσεων, η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που η οφειλή είναι καταβλητέα κατά τα ως άνω, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθ. 43 του ΚΦΔ και την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1277/27.12.2013. Υπενθυμίζουμε τις εγκυκλίους ΠΟΛ.1189/1.8.2014 και ΠΟΛ.1226/9.10.2015 αναφορικά με τη ρύθμιση για την πέραν των νομίμων προθεσμιών τμηματική καταβολή του άρθ. 43 ΚΦΔ, η οποία μέχρι την μηχανογραφική υποστήριξή της στο TaxisNet, υλοποιείται στις Δ.Ο.Υ / Ελεγκτικά Κέντρα / Ε.Μ.ΕΙΣ. κατά περίπτωση. Β) Μη καταβολή οφειλής – Απώλεια ρύθμισης Σε περίπτωση μη εξόφλησης ή μη ρύθμισης των οφειλών από την υπαγωγή στη ρύθμιση των άρθρων 57 έως 61 του ν. 4446/2016 εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους ή απώλειας της ως άνω ρύθμισης του άρθ. 43 του Κ.Φ.Δ., ο φορολογούμενος εκπίπτει των ευνοϊκών ρυθμίσεων των διατάξεων και διενεργείται, κατά περίπτωση, νέος άμεσος προσδιορισμός ή εκδίδεται πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού, δυνάμει των οποίων επιβάλλονται σε βάρος του η διαφορά πρόσθετου φόρου εκπρόθεσμης δήλωσης, καθώς και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης, που δεν κατέβαλε λόγω υπαγωγής του στις διατάξεις του ν.4446/2016. Ως προς την επιβολή των προστίμων των άρθρων 58, 58Α και 59 του ν. 4174/2013 ή του άρθρου 7 του ν. 4337/2015 ή του άρθρου 6 του ν. 2523/1997, ή άλλων διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων, η δήλωση θεωρείται ως μηδέποτε υποβληθείσα, εφαρμοζομένων, κατά τα λοιπά, των διατάξεων του ν. 4174/2013. Το δικαίωμα του Δημοσίου να εκδώσει τις πράξεις της παραγράφου αυτής δεν παραγράφεται πριν την πάροδο τριών ετών από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της οφειλής, ή, σε περίπτωση υπαγωγής σε πρόγραμμα ρύθμισης, από την ημερομηνία απώλειας της ρύθμισης. Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Α) Υποβολή δηλώσεων Για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 1. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.4446/2016, στη ρύθμιση για υποβολή των δηλώσεων με βάση τις υπόψη διατάξεις υπάγονται οι αρχικές ή τροποποιητικές, χρεωστικές ή μηδενικές, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, ανεξαρτήτως αν προκύπτει φόρος για καταβολή. Η ανωτέρω ρύθμιση καταλαμβάνει κάθε υποχρέωση από φόρο, τέλος ή εισφορά εκ των αναφερομένων στο άρθρο 2 και στο Παράρτημα του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), καθώς και οποιαδήποτε δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι η προθεσμία για την υποβολή της αρχικής δήλωσης είχε λήξει μέχρι τις 30.09.2016. Με την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων δεν βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου, καθόσον η βεβαίωση αυτή γίνεται, είτε με βάση τις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) είτε του προϊσχύσαντος Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), έναντι του φόρου που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους (ή της διανυόμενης διαχειριστικής περιόδου ή του ημερολογιακού έτους κατά περίπτωση), το οποίο στην περίπτωση αυτή δεν υφίσταται. Για την καλύτερη κατανόηση των αναφερομένων ανωτέρω τίθενται τα ακόλουθα παραδείγματα: 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010: Εισόδημα από μισθούς (κωδ 301 Ε1) =18.000 ευρώ Εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα (κωδ 501 Ε1) =2.000 ευρώ Συνολικό εισόδημα 20.000 ευρώ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Αφορολόγητο 12.000 ευρώ 8000*25%=2.000 ευρώ Άρα φόρος κλίμακας 2.000 ευρώ Εκπρόθεσμο φόρου 2.000*78*1%=1.560 ευρώ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ 3.560 ευρώ   ΦΟΡΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΧΡΙ 31.3.2017 ΦΟΡΟΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ 31.3.2017 ΜΕΧΡΙ 31.5.2017 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣ Η ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΧΡΙ 31.3.2017 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ 31.3.2017 ΜΕΧΡΙ 31.5.2017                             2.000 1.560 2.000*8 %=160 2.000*10% =200 3.560 2.160 2.200 Όφελος με ΡΥΘΜΙΣΗ: 1.400 ευρώ ή 1.360 ευρώ 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010: Εισόδημα από μισθούς, κωδ.301=18.000 ευρώ Εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα, (κωδ.501) =5.000 ευρώ Συνολικό εισόδημα 23.000 ευρώ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Αφορολόγητο 12.000 ευρώ 11.000*25%=2.750 ευρώ Άρα φόρος κλίμακας 2.750 Εκπρόθεσμο φόρου 2.750*78*1%=2.145 ευρώ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ 4.895 ευρώ   ΦΟΡΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΧΡΙ 31.3.2017 ΦΟΡΟΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ 31.3.2017 ΜΕΧΡΙ 31.5.2017 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣ Η ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΧΡΙ 31.3.2017 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ 31.3.2017 ΜΕΧΡΙ 31.5.2017                             2.750 2.145 2.750*8 %=220 2.750*10% =275 4.895 2.970 3.025 Όφελος με ΡΥΘΜΙΣΗ: 1.925 ευρώ ή 1.870 ευρώ Β) Δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα Ειδικά, για τις δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα που αφορούν εισόδημα από ακίνητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 1. Το εισόδημα από μίσθωση ή υπεκμίσθωση ακινήτων όπως έχει οριστεί με τις διατάξεις του ν.2238/1994 για τα εισοδήματα που είχαν αποκτηθεί έως και 31/12/2013, είτε με τις διατάξεις του ν.4172/2013 για τα εισοδήματα από 1/1/2014 έως και 31-12-2015, το οποίο προκύπτει από βραχυχρόνιες μισθώσεις (από πλατφόρμες τύπου airbnb κτλ.), είτε από μακροχρόνιες μισθώσεις, δύναται να δηλωθεί με αρχική ή τροποποιητική κατά περίπτωση δήλωση φορολογίας εισοδήματος, στο έτος απόκτησης του δικαιώματος είσπραξης του εισοδήματος αυτού. 2. Η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται από 1.1.2014 σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1013/7.1.2014 Απόφασης ΓΓΔΕ, δύναται να υποβληθεί είτε ανά μίσθωση, είτε συγκεντρωτικά κατ’ έτος ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι ΑΦΜ του μισθωτή-μισθωτών. ΙΙ. Φ ΠΑ – ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ Α) ΦΠΑ 1. Οι υποκείμενοι στον φόρο έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές χρεωστικές ή μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, για αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών (ανεξαρτήτως αν προκύπτει φόρος για καταβολή). Περαιτέρω, στο πλαίσιο της παρούσας ρύθμισης μπορούν να υποβληθούν και: α) δηλώσεις αποθεμάτων, ανεξαρτήτως εάν προκύπτει ή όχι ποσό φόρου για καταβολή, β) ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ή λήψεων υπηρεσιών και παραδόσεων αγαθών ή παροχών υπηρεσιών, γ) έντυπα προϋπολογιστικού και απολογιστικού κόστους που αφορούν παραδόσεις ακινήτων. 2. Διευκρινίζεται ότι δηλώσεις ΦΠΑ με πιστωτικό υπόλοιπο δεν εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 57 και 58 του ως άνω νόμου. Εντούτοις, εμπίπτουν στις διατάξεις αυτές δηλώσεις με τις οποίες το πιστωτικό υπόλοιπο μηδενίζεται ή μετατρέπεται σε χρεωστικό. Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω αναφορικά με την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ τίθενται τα ακόλουθα παραδείγματα: 1. Υποβάλλεται την 28/02/2017 αρχική δήλωση ΦΠΑ που αφορά την φορολογική περίοδο 01/04/2012-30/06/2012 με χρεωστικό υπόλοιπο €1.000,00. Με τις ισχύουσες διατάξεις του ν.2523/1997 ο πρόσθετος φόρος θα υπολογίζονταν στο 60% του κύριου φόρου. Με τις διατάξεις του ν.4446/2016 ο πρόσθετος φόρος θα υπολογιστεί σε 8 % επί του κυρίου φόρου χωρίς περαιτέρω αναπροσαρμογή αυτού σύμφωνα με τον πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 57. Σε αυτή την περίπτωση ο πρόσθετος φόρος θα διαμορφώνονταν σε €80,00 (1000Χ8%=80). 2. Υποβάλλεται την 31/05/2017 τροποποιητική δήλωση ΦΠΑ που αφορά την φορολογική περίοδο 01/06/2008-30/06/2008 με χρεωστικό υπόλοιπο €1000,00. Με τις ισχύουσες διατάξεις του ν.2523/1997 ο πρόσθετος φόρος θα υπολογίζονταν στο 60% του κύριου φόρου. Με τις διατάξεις του ν.4446/2016 ο πρόσθετος φόρος θα υπολογιστεί σε 10% επί του κυρίου φόρου με αναπροσαρμογή αυτού 6% σύμφωνα με τον οικείο συντελεστή του πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 57. Σε αυτή την περίπτωση ο πρόσθετος φόρος θα διαμορφώνονταν σε €106,00 (1000Χ10%=100 και 100Χ6%=6). Β) Τέλη – ειδικές φορολογίες 1. Η ανωτέρω ρύθμιση καταλαμβάνει και το Τέλος Χαρτοσήμου καθώς και τις λοιπές ειδικές φορολογίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του ΚΦΔ. Της ρύθμισης εξαιρούνται τα τέλη κυκλοφορίας, καθώς δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του ΚΦΔ. 2. Ειδικά για τα Τέλη Χαρτοσήμου διευκρινίζεται ότι στη ρύθμιση υπάγονται τα τέλη που οφείλονται για οποιαδήποτε αιτία, τα οποία δεν έχουν αποδοθεί, ανεξάρτητα από τον τρόπο απόδοσης, με εξαίρεση τις συναλλαγματικές και τα γραμμάτια σε διαταγή. Επομένως, η ρύθμιση καταλαμβάνει και τα τέλη χαρτοσήμου που αποδίδονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΚΤΧ (εντός πέντε (5) ημερών από την κατάρτιση του εγγράφου), εφόσον βέβαια το σχετικό έγγραφο είχε καταρτιστεί και η προθεσμία για την εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης υποβολής δήλωσης κατά τα ανωτέρω, έληγε έως 30.9.2016. Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω τίθεται το ακόλουθο παράδειγμα: Υποβάλλεται την 28.3.2017, αρχική δήλωση απόδοσης τελών χαρτοσήμου η οποία αφορά δάνειο μεταξύ ιδιωτών καταρτισθέν την 1.8.2005, ποσού 10.000 ευρώ. Τα οφειλόμενα τέλη χαρτοσήμου ανέρχονται σε 300 ευρώ, πλέον ΟΓΑ χαρτοσήμου 60 ευρώ. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 2523/1997 ο πρόσθετος φόρος θα υπολογιζόταν στο 60% του κύριου φόρου. Με τις διατάξεις του ν. 4446/2016 ο πρόσθετος φόρος θα υπολογισθεί σε 8% επί του κύριου φόρου με περαιτέρω αναπροσαρμογή αυτού 15% σύμφωνα με τον οικείο συντελεστή του πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 57. ΙΙΙ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Φορολογίες κατοχής ακίνητης περιουσίας 1. Στη ρύθμιση των διατάξεων των άρθρων 57 – 61 του ν. 4446/2016 υπάγονται οι κατωτέρω φορολογίες: α. Ο Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.), όπως αυτός ορίζεται στα άρθρα 21 έως και 35 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α’), όπως ισχύει, και αφορά τα έτη 1997 έως και 2007. β. Το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.), όπως αυτό ορίζεται στα άρθρα 5 έως και 19 του ν. 3634/2008, όπως ισχύει, και αφορά τα έτη 2008 και 2009. γ. Ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.), όπως αυτός ορίζεται στα άρθρα 27 έως και 50 του ν. 3842/2010, όπως ισχύει, και αφορά τα έτη 2010 έως και 2013. Οι δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π. νομικών προσώπων, Ε.Τ.ΑΚ. νομικών προσώπων και Φ.Α.Π. νομικών προσώπων υποβάλλονται χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, εκδίδεται πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Μ.Α.Π. ή γίνεται άμεσος προσδιορισμός Ε.Τ.ΑΚ. ή Φ.Α.Π. κατά περίπτωση. Τα φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π. χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., δηλώσεις στοιχείων ακινήτων Ε9 ετών 2005 έως 2009 χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (από τις οποίες συντίθεται ηλεκτρονικά δήλωση Ε.Τ.ΑΚ./πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού κατά περίπτωση) και ηλεκτρονικά δηλώσεις στοιχείων ακινήτων Ε9 ετών 2010 έως και 2013 (από τις οποίες συντίθεται ηλεκτρονικά δήλωση Φ.Α.Π./πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού κατά περίπτωση). Στις ανωτέρω περιπτώσεις α, β και γ, όταν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος, όπως αυτός ορίζεται στα άρθρα 57 και 58 του ν. 4446/2016. Σε όλες τις περιπτώσεις (δηλώσεις μηδενικές ή χρεωστικές), δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997. δ. Ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), όπως αυτός ορίζεται στα άρθρα 1 έως και 8 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει, και αφορά τα έτη 2014 έως και 2016. Τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα υποβάλλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις στοιχείων ακινήτων Ε9 ετών 2014 έως και 2016 (από τις οποίες συντίθεται ηλεκτρονικά δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α./πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού κατά περίπτωση). Για τα έτη αυτά επιβάλλεται ο προβλεπόμενος στο άρθρο 53 του ν. 4174/2013 τόκος. Σε όλες τις περιπτώσεις (δηλώσεις μηδενικές ή χρεωστικές), δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, δεδομένου ότι αυτό, όπου απαιτείται, επιβάλλεται κατά την υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (σχετ. ΠΟΛ.1252/20.11.2015 εγκύκλιος). ε. Ο Ειδικός Φόρος επί Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) όπως αυτός ορίζεται στα άρθρα 15 έως και 17 του ν. 3091/2002, όπως ισχύει, και αφορά τα έτη 2003 έως και 2016. Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΕΦΑ των ετών 2003 έως και 2009 δεν είναι υποχρεωτική (σχετική η ΠΟΛ 1041/2003). Για τα έτη 2003 έως και 2013, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος, όπως αυτός ορίζεται στα άρθρα 57 και 58 του ν. 4446/2016. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η δήλωση Ε.Φ.Α. ετών 2014 έως και 2016 είναι χρεωστική, επιβάλλεται ο τόκος του άρθρου 53 του ν. 4174/2013 καθώς και το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 54 του ν. 4174/2013. Σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το αποτέλεσμα της δήλωσης είναι μηδενικό δεν επιβάλλονται τα αυτοτελή πρόστιμα. Τονίζεται ότι από το έτος 2016 το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 για τη φορολογία αυτή είναι εκατό (100) ευρώ σύμφωνα με την περίπτωση α της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου και νόμου, ενώ για τα έτη 2014 και 2015 εφαρμόζονται οι περιπτώσεις β, γ, δ, κατά περίπτωση, της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013. 2. Στη ρύθμιση υπάγονται και οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9), όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 23 του ν. 3427/2005, όπως ισχύει. Η υποβολή των δηλώσεων Ε9 αφορά τα έτη 2005 έως και 2016 καθώς και τις δηλώσεις μεταβολής της περιουσιακής κατάστασης του φορολογουμένου, οι οποίες έπρεπε να έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα από την 1η Ιανουαρίου 2016 μέχρι την 30.9.2016. Στις περιπτώσεις υποβολής δήλωσης Ε9 ετών 2008 έως και 2013 νομικών προσώπων, δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997, δεδομένου ότι κατά τις χρήσεις αυτές, από τις εν λόγω δηλώσεις των νομικών πρόσωπων δεν προέκυπτε φόρος. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες από την υποβολή δήλωσης Ε9 συντίθενται μηχανογραφικά δηλώσεις/πράξεις διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού Ε.Τ.ΑΚ., Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α., όταν το αποτέλεσμα της πράξης είναι μηδενικό, δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 ή το πρόστιμο του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, κατά περίπτωση. Όταν το αποτέλεσμα της πράξης είναι χρεωστικό, δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 (έτη 2008 έως και 2013), αλλά επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (έτη 2014 έως και 2016). Η υπαγωγή στη ρύθμιση περί οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, ειδικά για τις δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών και νομικών προσώπων των ετών 2014 – 2016, στην πράξη δεν θα επιφέρει καμία ευεργετική συνέπεια παρά μόνο στις περιπτώσεις μηδενικών δηλώσεων, στις οποίες δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 54 του ν. 4174/2013. Κατά τα λοιπά για την εκκαθάριση χρεωστικών δηλώσεων ΕΝΦΙΑ επιβάλλονται οι προβλεπόμενοι από το νόμο τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής ως εξής: • Για το έτος 2014: Από 30/12/2014 • Για το έτος 2015: Από 4/ 9 /2015 • Για το έτος 2016: Από 29/ 8 /2016 καθώς και το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 54 του ν. 4174/2013. Β) Φορολογίες κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, μεταβίβασης ακινήτων και κερδών από τυχερά παίγνια 1. Με τις διατάξεις του άρθρου 57 ρυθμίζεται και η υποβολή δηλώσεων (αρχικών ή τροποποιητικών) φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, μεταβίβασης ακινήτων και κερδών από τυχερά παίγνια, ανεξαρτήτως αν προκύπτει φόρος για καταβολή, όχι όμως η υποβολή δηλώσεων από τις οποίες προκύπτει επιστροφή φόρου. 2. Οι δηλώσεις φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, μεταβίβασης ακινήτων και κερδών από τυχερά παίγνια, λόγω της έλλειψης μηχανογραφικής εφαρμογής, υποβάλλονται χειρόγραφα στον αρμόδιο για την παραλαβή των οικείων δηλώσεων Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. (όπως η αρμοδιότητα έχει καθορισθεί με τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατά το άρθρο 4 του Κ.Φ.Δ.) και ακολουθεί η καταχώρησή τους στα οικεία βιβλία μεταγραφής. Μετά την υποβολή της αρχικής δήλωσης φόρου κληρονομιών, δωρεών (πλην των χρηματικών δωρεών) και μεταβίβασης ακινήτων εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, ενώ στην περίπτωση της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου. Η υποβολή της δήλωσης φόρου χρηματικών δωρεών και κερδών από τυχερά παίγνια συνιστά άμεσο προσδιορισμό του φόρου. 3. Ειδικά, για τις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, των οποίων η προθεσμία υποβολής της αρχικής δήλωσης έληξε μέχρι και τις 31.12.2014, δεν υπολογίζονται ο τόκος και το πρόστιμο των άρθρων 53 και 54 του ν. 4174/2013, αλλά μειωμένος κατά τα ανωτέρω πρόσθετος φόρος και πρόστιμο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 (σχετ. το άρθρο 72 παρ. 29 ΚΦΔ), δεδομένου ότι στις φορολογίες αυτές η εφαρμογή του Κ.Φ.Δ. άρχισε από 1.1.2015. Σε κάθε περίπτωση, όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά στην εφαρμογή διατάξεων του Κ.Φ.Δ. για τις ανωτέρω φορολογίες, εννοείται ότι ισχύουν από 1.1.2015. Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω τίθενται τα ακόλουθα παραδείγματα: 1) Φορολογούμενος ζήτησε την 11.3.2011 (ημερομηνία σύνταξης συμβολαίου) απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης για αγορά πρώτης κατοικίας, δηλώνοντας ότι προτίθεται να εγκατασταθεί στην Ελλάδα εντός δύο ετών από την αγορά (αρ. 1 παρ. 3 και 7 ν. 1078/1980). Παρολ’ αυτά δεν εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα εντός της ανωτέρω προθεσμίας και δεν υπέβαλε τη σχετική δήλωση εντός προθεσμίας έξι μηνών από τη συμπλήρωση της διετίας όπως είχε υποχρέωση, δηλαδή έως 12.9.2013. Εφόσον ο φορολογούμενος, χωρίς να έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου για τη συγκεκριμένη υπόθεση, υποβάλει δήλωση έως 31.3.2017, εκτός από τον κύριο φόρο, θα του επιβληθεί και πρόσθετος φόρος 8%, ενώ εάν υποβάλει τη σχετική δήλωση έως 31/5/2017 θα του επιβληθεί πρόσθετος φόρος 10%, γιατί η προθεσμία υποβολής της δήλωσης έληξε εντός του έτους 2013. 2) Το έτος 2013 εκδόθηκε εντολή για προσαύξηση περιουσίας φυσικού προσώπου χρήσεων 2007-2013. Από τον έλεγχο και το άνοιγμα λογαριασμών του ελεγχόμενου, διαπιστώθηκε ότι το 2007 από πώληση ακινήτου εισέπραξε ποσό μεγαλύτερο από το δηλωθέν τίμημα στο συμβόλαιο της μεταβίβασης. Στον φορολογούμενο έχει κοινοποιηθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός του φόρου την 25/11/2016. Σε αυτήν την περίπτωση, ο φορολογούμενος δύναται να υπαχθεί στις οικείες διατάξεις του ν. 4446/2016 έως 23/1/2017 για τα φορολογικά αντικείμενα στα οποία αναφέρεται η εντολή ελέγχου. Ειδικότερα για τη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, ο φορολογούμενος μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις του ν.4446/2016 και να δηλώσει το επιπλέον καταβληθέν τίμημα με την υποβολή σε κάθε περίπτωση κοινής δήλωσης (αγοραστή και πωλητή), ανεξάρτητα αν έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου για το φόρο μεταβίβασης ακινήτων, με την εφαρμογή βέβαια των ανάλογων διατάξεων του ν.4446/2016 (ως προς τις προθεσμίες, τα ποσοστά των πρόσθετων κ.λπ.). Σημειώνεται ότι ο επιπλέον φ.μ.α. υπολογίζεται με τους συντελεστές που ίσχυαν κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, δηλαδή κατά το χρόνο σύνταξης του μεταβιβαστικού συμβολαίου. (Αντίθετα, αν η υποβολή της κοινής δήλωσης γίνει ενόψει της σύνταξης διορθωτικού συμβολαίου ως προς το τίμημα, ο επιπλέον φ.μ.α. για τη διαφορά του τιμήματος θα υπολογισθεί με τον ισχύοντα κατά το χρόνο σύνταξης του διορθωτικού συμβολαίου συντελεστή). ΙV. ΚΒΣ/ΚΦΑΣ/ΕΛΠ Η ρύθμιση αυτή, καταλαμβάνει και τις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών, που η προθεσμία υποβολής της αρχικής δήλωσης είχε λήξει μέχρι τις 30.9.2016, ανεξαρτήτως των ημερολογιακών ετών που αυτές αφορούν. Ειδικότερα, καταλαμβάνει και τις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών, της παρ. 3 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Δ., που υποβάλλονται με βάση την Α.Γ.Γ.Δ.Ε.ΠΟΛ.1022/7.1.2014, όπως ισχύει, των οποίων η προθεσμία για την υποβολή και των τεσσάρων τριμήνων, που αφορούν το ημερολογιακό έτος 2015, έληγε την 30/09/2016, ανεξάρτητα από τις παρατάσεις που δόθηκαν μεταγενέστερα. Καταλαμβάνει επίσης και τις δηλώσεις που υποβάλλονται για τους φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς (Φ.Η.Μ.), οι οποίες αφορούν ενάρξεις, μεταβολές, παύσεις κ.λπ. των Φ.Η.Μ., που η προθεσμία υποβολής της αρχικής δήλωσης είχε λήξει μέχρι τις 30.9.2016, ανεξαρτήτως των περιόδων, που αυτές έπρεπε να έχουν υποβληθεί. V. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Στην παρούσα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οι δηλώσεις έναρξης, μεταβολής, μετάταξης, και διακοπής εργασιών καθώς και οι δηλώσεις περί ορισμού φορολογικού εκπροσώπου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1283/30.12.2013, υπό την προϋπόθεση ότι η προθεσμία υποβολής αυτών έληγε μέχρι την 30.9.2016. VΙ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει και τις εξής περιπτώσεις δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα: 1. Τον Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1179/18.7.2013 Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε., για χρήσεις που αρχίζουν από 1ης.1.12 και μέχρι 31.12.2013. 2. Την κατάσταση ενδοομιλικών συναλλαγών της παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 3728/2008, για χρήσεις 2008 έως και 2011. VΙΙ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Στις διατάξεις της ρύθμισης των άρθρων 57 έως 61 του ν. 4446/2016 μπορούν να υπαχθούν και φορολογούμενοι για τους οποίους έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι την 31.05.2017, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του άρθρου 60 του νόμου αυτού. 2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 59 προβλέπεται η παροχή κινήτρων προς τους φορολογούμενους προκειμένου αυτοί να δηλώνουν με αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη και να αποκαλύπτουν οικειοθελώς τυχόν διαπραχθείσες παραβάσεις και παρατυπίες αναφορικά με την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας. 3. Εφόσον με την φορολογητέα ύλη που περιλαμβάνεται στις υποβαλλόμενες δηλώσεις του ν. 4446/2016, αποκαθίστανται πλήρως φορολογικές παραβάσεις σε όλες τις φορολογίες που επηρεάζονται από τις παραβάσεις αυτές, δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα των άρθρων 58, 58Α και 59 του ν. 4174/2013 ή του άρθρου 7 του ν.4337/2015 (Α’ 129) ή του άρθρου 6 του ν. 2523/1997. 4. Εφόσον με την φορολογητέα ύλη που περιλαμβάνεται στις υποβαλλόμενες δηλώσεις του ν. 4446/2016, αποκαθίστανται μερικώς φορολογικές παραβάσεις σε όλες τις φορολογίες που επηρεάζονται από τις παραβάσεις αυτές, τα πρόστιμα των άρθρων 58, 58Α και 59 του ν. 4174/2013 ή του άρθρου 7 του ν.4337/2015 (Α’ 129) ή του άρθρου 6 του ν. 2523/1997 προσαρμόζονται αναλόγως. Ευνόητο είναι ότι για την φορολογητέα ύλη που δεν αποκαθίσταται με τις ανωτέρω δηλώσεις, αυτή θα λαμβάνεται υπόψη κατά την σύνταξη της οικείας έκθεσης ελέγχου, προκειμένου να εκδίδονται οι οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και επιβολής προστίμων. 3. Εφόσον μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης του ν. 4446/2016 (12-12-2016) στη Βουλή έχουν κοινοποιηθεί πράξεις επιβολής προστίμων των άρθρων 5 και 6 του ν. 2523/1997 ή του άρθρου 7 του ν.4337/2015 (Α’ 129), δύναται να υποβληθούν δηλώσεις στις φορολογίες που επηρεάζονται από τις παραβάσεις αυτές (φορολογία εισοδήματος, Φ.Π.Α. κλπ), εφόσον μέχρι την 12-12-2016 δεν έχουν κοινοποιηθεί οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου στις φορολογίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, οι ανωτέρω πράξεις επιβολής προστίμων δεν τροποποιούνται. 4. Η υποβολή δηλώσεων στο πλαίσιο του παρόντος νόμου είναι δυνατή και στις περιπτώσεις που δεν έχει γίνει ακόμα αποδεκτό το Συμπληρωματικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα του ν. 3888/2010. 5. Επιτρέπεται η υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 έως 61 του ν.4446/2016 και σε περιπτώσεις που οι αντίστοιχες αρχικές έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν.3296/2004 περί αυτοελέγχου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (με στρογγυλοποίηση) * Ειδικότερα για τις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια στις οποίες η προθεσμία υποβολής της αρχικής δήλωσης έληξε μέχρι τις 31-12-2014, επιβάλλονται οι πρόσθετοι φόροι που αναγράφονται στον πιο πάνω πίνακα για τα έτη 2010, 2011, 2012 και 2013 αντίστοιχα. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Oδηγίες της ΕΛ.ΑΣ για τα πλαστά συμβόλαια ασφάλισης αυτοκινήτου

Tα πολλαπλά κρούσμα με πλαστά η παραποιημένα ασφαλιστήρια αυτοκινήτου που έχουν παρατηρηθεί σε διάφορες περιοχές της χωρας έχουν κινητοποιήσει και την ΕΛ.ΑΣ η οποία δίνει μία σειρά οδηγίες προς τους πολίτες.

04352342
Αυτές οι οδηγίες βοηθούν τους πολίτες να είναι πιο προσεκτικοί στην ασφάλιση του αυτοκίνητου τους και στις συναλλαγές τους όταν κάνουν μία ασφάλεια αυτοκινήτου.

Δείτε με προσοχή τις οδηγίες αυτές:

– Να ζητάτε πάντοτε την απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων.

– Να εξετάζουν οπτικά και με ιδιαίτερη προσοχή το ασφαλιστήριο συμβόλαιο για τυχόν ενδείξεις παραποίησης.

– Σε περιπτώσεις αμφιβολιών να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Ελληνικού Κέντρου Πληροφοριών στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www.hic.gr/hic/Check_ins.aspx, όπου μπορούν να ελέγξουν την εγκυρότητα του συμβολαίου, με την καταχώρηση του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος και το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη του οχήματος. Εναλλακτικά, να επικοινωνούν τηλεφωνικά απευθείας με τις ασφαλιστικές εταιρείες και να ζητούν την επαλήθευση της εγκυρότητας του συμβολαίου,

– Να απευθύνονται στις αστυνομικές Αρχές σε περιπτώσεις αμφιβολιών ή διαπίστωσης της μη εγκυρότητας του ασφαλιστήριου συμβολαίου τους.

Πως δρουν οι επιτήδειοι

Η Αστυνομία επισημαίνει ότι οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν συγκεκριμένη μεθοδολογία, προκειμένου να παραπλανήσουν τους υποψήφιους πελάτες και να τους προμηθεύσουν με πλαστά ασφαλιστήρια συμβόλαια του οχήματος τους.
Συγκεκριμένα:

– Μέσω της ψηφιοποίησης ενός έγκυρου συμβολαίου, προχωρούν στην αντικατάσταση των αρχικών στοιχείων με άλλα (μετατροπή αριθμού κυκλοφορίας, στοιχείων ταυτότητας, περίοδο ασφάλισης κ.ά.).

– Εκτυπώνουν το επεξεργασμένο συμβόλαιο και εισπράττουν τα χρήματα από τον ανυποψίαστο πελάτη, χωρίς στις περισσότερες περιπτώσεις να παραδίδουν αποδείξεις είσπραξης χρημάτων.

– Σε περιπτώσεις εμπλοκής του οχήματος σε τροχαίο ατύχημα, προσπαθούν να αποτρέψουν την αστυνομική συνδρομή και προτρέπουν τους πελάτες τους, να προχωρήσουν σε ιδιωτική διευθέτηση της προκληθείσας ζημίας.

Αποτέλεσμα αυτής της παραβατικής δραστηριότητας είναι οι ανυποψίαστοι πολίτες αφενός μεν να ζημιώνονται οικονομικά, αφετέρου δε να κινδυνεύουν με ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, που σχετίζονται με την χρήση πλαστού ασφαλιστήριου συμβολαίου του οχήματος τους.

 

Χρήσιμες συμβουλές για συναλλαγές σας με γυμναστήρια – κέντρα αισθητικής

Δείτε ορισμένες χρήσιμες συμβουλές από την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για τις συναλλαγές σας με γυμναστήρια-κέντρα αισθητικής με την μορφή ερωτήσεων -απαντήσεων.

gym

Αγόρασα μια συνδρομή για να πηγαίνω στο γυμναστήριο. Το ξανασκέφτηκα την επόμενη ημέρα. Δεν έχω πραγματικά το χρόνο για κάτι τέτοιο κα μάλλον είναι και λίγο ακριβό. Μπορώ να ακυρώσω τη συνδρομή μου;

Η ακύρωση της συνδρομής μπορεί να γίνει οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο με την υποβολή σχετικού εντύπου Δήλωσης Υπαναχώρησης στην εταιρεία. Αν η υποβολή της καταγγελίας γίνει μετά την παρέλευση 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο έμπορος δικαιούται να παρακρατήσει ποσό που αντιστοιχεί στο 2,5% του ποσού της σύμβασης, πέραν του ποσού που αντιστοιχεί στις ήδη εκτελεσθείσες υπηρεσίες.

Η παρακράτηση του 2,5% δεν ισχύει στην περίπτωση της υποβολής της δήλωσης υπαναχώρησης πριν από την παρέλευση 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης (Y.A. Z1-1262/2007).

Αγόρασα μια συνδρομή για συνεδρίες σε ινστιτούτο αδυνατίσματος. Το ξανασκέφτηκα την επόμενη ημέρα. Δεν έχω πραγματική ανάγκη για κάτι τέτοιο κα μάλλον είναι και λίγο ακριβό. Μπορώ να ακυρώσω τη συνδρομή μου;

Η ακύρωση της συνδρομής μπορεί να γίνει οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο με την υποβολή σχετικού εντύπου Δήλωσης Υπαναχώρησης στην εταιρεία. Αν η υποβολή της καταγγελίας γίνει μετά την παρέλευση 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο έμπορος δικαιούται να παρακρατήσει ποσό που αντιστοιχεί στο 2,5% του ποσού της σύμβασης, πέραν του ποσού που αντιστοιχεί στις ήδη εκτελεσθείσες υπηρεσίες.

Η παρακράτηση του 2,5% δεν ισχύει στην περίπτωση της υποβολής της δήλωσης υπαναχώρησης πριν από την παρέλευση 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης (Y.A. Z1-1262/2007).

Υποβολή ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Δ.Ε.Δ. για πράξεις διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου που εκδίδονται από την 22/12/2016

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1204/2016, με την οποία κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 18 και 32 του ν. 4446/2016, δεν θα υποβάλλονται ενδικοφανείς προσφυγές ενώπιον της Δ.Ε.Δ. για πράξεις διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου που εκδίδονται από την 22/12/2016, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4446/2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 46 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013), οι οποίες θα προσβάλλονται απευθείας στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο (Πρόεδρο Πρωτοδικών), κατά τα προβλεπόμενα στο α’ εδ. της περ. δ’ της παρ.2 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Συνεπώς, από την παραπάνω ημερομηνία, κατά την έκδοση των πράξεων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ως άνω αναφερόμενα, με την επισήμανση των διατάξεων του δ’ εδαφίου του άρθρου 4 της αριθ. ΠΟΛ.1282/31.12.2013 Απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε., όπως αυτή ισχύει μετά την αριθ. ΠΟΛ.1038/30.1.2015 Απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε., αναφορικά με το δικαίωμα επιγενόμενης ακρόασης κατ’ εφαρμογή του εδαφίου β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 2690/1999. Σημειώνεται ότι, η προθεσμία για κλήση του υπόχρεου προς ακρόαση στις περιπτώσεις αυτές δεν επηρεάζει την προθεσμία άσκησης προσφυγής.

Τέλος, δεδομένου ότι η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δεν θα καθίσταται διάδικος στις περιπτώσεις αυτές, η αποστολή των απόψεων της διοίκησης και του οικείου διοικητικού φακέλου στη γραμματεία του δικαστηρίου, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 129 και 149 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, θα γίνεται από τις κατά τόπο αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ή τα Ελεγκτικά Κέντρα.
————-

ΠΟΛ.1204/2016 Προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα, σύμφωνα τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του Κ.Φ.Δ. (Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4446/2016 (Φ.Ε.Κ. 240/Α/22.12.2016) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις»)

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4446/2016 (Φ.Ε.Κ. 240/Α/22.12.2016) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 18 και 32 του Μέρους Δεύτερου του ν. 4446/2016 (Φ.Ε.Κ. 240/Α722-12-2016), αναφορικά με τα προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα, σύμφωνα τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, για ενημέρωσή σας και ορθή εφαρμογή. Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν. 4446/2016 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, ορίζεται πλέον ρητά ότι η εκδίκαση των διαφορών που προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από την εφαρμογή των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, ανήκει στον πρόεδρο πρωτοδικών του διοικητικού πρωτοδικείου, ο οποίος αποφαίνεται ανεκκλήτως. Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν. 4446/2016, προστέθηκε εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του ν. 4174/2013, με το οποίο ορίζεται ότι δεν ισχύει η υποχρέωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής για τις περιπτώσεις των διαφορών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του προέδρου πρωτοδικών του διοικητικού πρωτοδικείου, σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως εκάστοτε ισχύει. Περαιτέρω, με το άρθρο 32 του ν. 4446/2016 προβλέπεται ότι οι διατάξεις του Μέρους Δεύτερου του ανωτέρω νόμου ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής του, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του. Κατόπιν των ανωτέρω, δεν θα υποβάλλονται ενδικοφανείς προσφυγές ενώπιον της Δ.Ε.Δ. για πράξεις διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου που εκδίδονται από την 22/12/2016, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4446/2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 46 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013), οι οποίες θα προσβάλλονται απευθείας στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο (Πρόεδρο Πρωτοδικών), κατά τα προβλεπόμενα στο α’ εδ. της περ. δ’ της παρ.2 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Συνεπώς, από την παραπάνω ημερομηνία, κατά την έκδοση των πράξεων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ως άνω αναφερόμενα, με την επισήμανση των διατάξεων του δ’ εδαφίου του άρθρου 4 της αριθ. ΠΟΛ.1282/31.12.2013 Απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 54/Β’/16.1.2014), όπως αυτή ισχύει μετά την αριθ. ΠΟΛ.1038/30.1.2015 Απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 239/Β’/17.2.2015), αναφορικά με το δικαίωμα επιγενόμενης ακρόασης κατ’ εφαρμογή του εδαφίου β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 2690/1999. Σημειώνεται ότι, η προθεσμία για κλήση του υπόχρεου προς ακρόαση στις περιπτώσεις αυτές δεν επηρεάζει την προθεσμία άσκησης προσφυγής. Τέλος, δεδομένου ότι η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δεν θα καθίσταται διάδικος στις περιπτώσεις αυτές, η αποστολή των απόψεων της διοίκησης και του οικείου διοικητικού φακέλου στη γραμματεία του δικαστηρίου, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 129 και 149 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, θα γίνεται από τις κατά τόπο αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ή τα Ελεγκτικά Κέντρα. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Πηγή: Taxheaven