Kατοχύρωση εμπορικού σήματος

Το εμπορικό σήμα αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας και περιουσιακό στοιχείο του δικαιούχου. Η κατοχύρωση ενός εμπορικού σήματος παρέχει στον δικαιούχο το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του με κάθε τρόπο, στα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες του, στις συσκευασίες και σε κάθε έντυπο υλικό. Έτσι συμβάλλει στην αναγνώριση της προέλευσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας από τον καταναλωτή. Η κατοχύρωση διαρκεί για δέκα (10) χρόνια και μπορεί να ανανεώνεται ανά δεκαετία και για απεριόριστες δεκαετίες. Για περισσότερες πληροφορίες: siderisilias.gr@gmail.com

Νομοθεσία:

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4679/2020
Εμπορικά σήματα – ενσωμάτωση της Οδηγίας
(ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών – μελών περί σημάτων και
της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και
άλλες διατάξεις

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4155/2013
Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
και άλλες διατάξεις

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4072/2012
Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος − Νέα εται−
ρική µορφή − Σήµατα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθµι−
ση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων και αλιείας και άλ−
λες διατάξεις.