Για Έλληνες Ομογενείς – Law Services For Greeks

images

Για Έλληνες Ομογενείς

Αναλαμβάνουμε την ενημέρωση και συμβουλευτική καθοδήγηση των Ελλήνων Ομογενών ως προς την διαχείριση των εκκρεμών υποθέσεων τους στην Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο με επιλεγμένους συνεργάτες. Γλώσσα επικοινωνίας μας είναι τα Ελληνικά και τα Αγγλικά.

Ακόμη προσφέρουμε υπηρεσίες για την αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων και θεμάτων της καθημερινότητας, με σκοπό την ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των εντολέων μας.

Ενδεικτικά οι υπηρεσίες μας προς τους ομογενείς:

Διαχείριση ακινήτων

Ρύθμιση οικονομικών εκκρεμοτήτων

Ρυθμίσεις θεμάτων φορολογικού χαρακτήρα

Κληρονομικό Δίκαιο

Στρατιωτικές Υποθέσεις

Συνταξιοδοτικό Δίκαιο

Εκπροσώπηση σε κρατικές υπηρεσίες και οργανισμούς κλπ

Συνεργασία με συμβολαιογράφους, πολιτικούς μηχανικούς και οικονομικούς συμβούλους

Επικοινωνία:

Με εμαιλ siderisilias.gr@gmail.gr

Τηλεφωνικά: 0030.210.64.58.880 υπ. Χριστίνα Καρελιά

This is of interest for Greeks:

We undertake your informing and out of court counseling guidance on the management of your pending cases, in Athens, throughout Greece and Cyprus with selected partners.

Also, we can undertake your legal representation at all levels of justice throughout the territory. Services to address legal issues and issues of everyday life, to provide faster and better quality of service for our principals.

To name but a few of our services for the Expatriates :

Real Estate Management

Settlement of Economic and Tax Issues Outstanding

Inheritance Law

Military Cases

Pension Law

Representation at State Agencies and Organizations

Collaboration with notaries, civil Engineers and financial advisors

Contact by :

E – mail : siderisilias.gr@gmail.gr

Phone : 0030.210.64.58.880 (Christina Karelia)