Περίπου οι μισές ρυθμίσεις των 100 δόσεων έχουν απωλεσθεί στον Ο.Α.Ε.Ε.

Όπως φαίνεται από τα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύει ο Ο.Α.Ε.Ε. από τις 105.094 ρυθμίσεις για 100 δόσεις οφειλόμενων εισφορών που είχαν ενταχθεί οι ασφαλισμένοι βάσει του ν.4321/2015 έως την 26.8.2016, περίπου οι μισές (51.144), έχουν απωλεσθεί.
 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ν. 4321/2015      
       
Δείκτες 10/04/2015 01/07/2016 26/08/2016
       
Συνολική Κεφαλαιοποιημένη οφειλή 27.099.608,04 € 1.287.458.609,19 € 1.283.688.468,36 €
Ενεργή Κεφαλαιοποιημένη οφειλή 25.069.315,35 € 521.007.047,83 € 475.166.120,16 €
Πλήθος ρυθμίσεων 2.956 105.567 105.094
Πλήθος Ενεργών ρυθμίσεων 2.955 57.091 53.950
Εφάπαξ εξόφληση 1.648.961,18  27.370.746,94 € 27.370.746,94 €
Εξόφληση μέσω δόσεων 348.886,54  128.254.969,71 € 142.689.991,07 €
Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2014      
Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2015 2.672.706,32     
Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2016 3.522.705,81  51.862.732,85 € 34.771.963,95 €
Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2017 3.591.728,35  84.340.367,52 € 79.342.835,96 €
Αναμενόμενες εισπράξεις μετά την 1/1/2018 15.282.174,87  384.803.947,46 € 361.051.320,25 €
Απώλειες (πλήθος) 1 48.476 51.144
Απώλειες (€) 32.444,97 € 610.825.844,71 € 638.461.610,19 €

Πηγή: Taxheaven