Monthly Archives: May 2015

Νομοθεσία περί ποινικού μητρώου

4dfa549e66a7aff478dfba193cf63a74_L

Αρθρο: 573

Ημ/νία: 01.01.2002
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
 
Τίτλος Αρθρου
Οργάνωση Υπηρεσιών Ποινικού Μητρώου
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Σχόλια
– Το παρόν άρθρο, που τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του κεφαλαίου Β΄του νόμου 1805/1988 (Α΄199/31.8.1988) και τέθηκε σε ισχύ 6 μήνες μετά τη δημοσίευσή του, ήτοι από 1.3.1989, ανεστάλη διαδοχικά [με το άρθρο δεύτερο του ν. 1851/1989 (Α΄122/16.5.1989), το άρθρο 22 του ν. 1868/1989 (Α΄230/10.10.1989), το άρθρο 18 του ν.1916/1990 (Α΄187/28.12.1990), την παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 1968/1991 (Α΄150/11.10.1991), το άρθρο 45 του ν. 2109/1992 (Α΄205/29.12.1992), το άρθρο 43 του ν. 2172/1993 (Α΄207/16.12.1993), την παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 2298/1995 (Α΄62/4.4.1995) και το άρθρο 4 του ν. 2408/1996 (Α΄104/4.6.1996), και την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2721/1999 (Α΄112/3.6.1999)] μέχρι τις 31.12.2001 και τέθηκε σε εφαρμογή από 1.1.2002.

 

Κείμενο Αρθρου

ΕΝΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

1. Με Δ/γμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης καθορίζονται:

α) οι υπηρεσίες στις οποίες τηρείται το ποινικό μητρώο και ο τρόπος οργάνωσης, λειτουργία τους, και επιθεώρησής τους,

β) ο τρόπος σύνταξης, θεώρησης, ταξινόμησης, εκκαθάρισης, καταστροφής και αντικατάστασης των δελτίων ποινικού μητρώου,

γ) τα στοιχεία τάυτότητας που αναγράφονται στα δελτία ποινικού μητρώου και ο τρόπος εξακρίβωσής τους,

δ) ο τύπος των αντιγράφων που εκδίδονται από το ποινικό μητρώο και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των άρθρων 573 έως 580.

ε) η εφαρμογή μηχανογραφικού συστήματος στην τήρηση του ποινικού μητρώου.

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, συνιστάται υπηρεσία Γενικού Ποινικού Μητρώου. Η υπηρεσία αυτή λειτουργεί παράλληλα με τις περιφερειακές υπηρεσίες ποινικού μητρώου και τηρεί δελτία ποινικού μητρώου για όλη την επικράτεια και το εξωτερικό, ανεξάρτητα από τον τόπο γέννησης του προσώπου το οποίο αφορά το δελτίο.

 

Αρθρο: 574
Ημ/νία: 24.01.2007
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΝΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
 
Τίτλος Αρθρου
Τρόπος τήρησης του ποινικού μητρώου
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Σχόλια
– Το παρόν άρθρο, που τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του κεφαλαίου Β΄ του νόμου 1805/1988 (Α΄199/31.8.1988) και τέθηκε σε ισχύ 6 μήνες μετά τη δημοσίευσή του, ήτοι από 1.3.1989, ανεστάλη διαδοχικά [με το άρθρο δεύτερο του ν. 1851/1989 (Α΄122/16.5.1989), το άρθρο 22 του ν. 1868/1989 (Α΄230/10.10.1989), το άρθρο 18 του ν.1916/1990 (Α΄187/28.12.1990), την παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 1968/1991 (Α΄150/11.10.1991), το άρθρο 45 του ν. 2109/1992 (Α΄205/29.12.1992), το άρθρο 43 του ν. 2172/1993 (Α΄207/16.12.1993), την παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 2298/1995 (Α΄62/4.4.1995) και το άρθρο 4 του ν. 2408/1996 (Α΄104/4.6.1996), και την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2721/1999 (Α΄112/3.6.1999)] μέχρι τις 31.12.2001 και τέθηκε σε εφαρμογή από 1.1.2002.==================================** Το στοιχείο γ΄ της παρ. 3 προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 3500/2006 (Α΄ 232/24.10.2006) και, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ιδίου νόμου, ισχύει από 24.1.2007.

 

Κείμενο Αρθρου

“1. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του μηχανογραφικού συστήματος κατά το άρθρο 573 παρ. 1 εδ. ε, το ποινικό μητρώο αποτελείται από δελτία.

2. Σε κάθε δελτίο ποινικού μητρώου αναγράφονται τα εξής:

α) Τα στοιχεία της ταυτότητας του προσώπου που είναι αναγκαία για την εξατομίκευσή του. Αν πρόκειται για έγγαμο, αναγράφεται το πατρικό επώνυμο και το όνομα και επώνυμο του συζύγου.

β) Οι ακόλουθες αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις ή βουλεύματα: βα) Κάθε απόφαση για κακούργημα ή πλημμέλημα για το οποίο έχει επιβληθεί ποινή στερητική της ελευθερίας ή χρηματική ποινή, με τις παρεπόμενες ποινές και τα μέτρα ασφάλειας που έχουν επιβληθεί.

ββ) Κάθε απόφαση με την οποία επιβάλλεται περιορισμός σε σωφρονιστικό κατάστημα ή αναμορφωτικό μέτρο σε ανήλικο.

βγ) Κάθε απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου που ανακοινώθηκε επίσημα, αν αφορά πράξη που χαρακτηρίζεται από την ελληνική ποινική νομοθεσία ως κακούργημα ή πλημμέλημα.

βδ) Κάθε απόφαση ή βούλευμα που απαλλάσσει τον κατηγορούμενο ως ανίκανο για καταλογισμό με τα αναπληρωματικά της κύριας ποινής μέτρα ασφάλειας, καθώς και κάθε απόφαση ή βούλευμα που απαλλάσσει τον κατηγορούμενο λόγω έμπρακτης μετάνοιας, εφ’ όσον και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις η απειλούμενη ποινή είναι φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

βε) Αν έχει ανασταλεί η εκτέλεση ποινής στερητικής της ελευθερίας, γίνεται σχετική μνεία.

3. Στα δελτία ποινικού μητρώου εγγράφονται επίσης τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Η χάρη με άρση των συνεπειών της καταδίκης, η παραγραφή της πράξης ή της ποινής με ειδικό νόμο, η αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρους με ειδικό νόμο, η απόλυση από τις φυλακές υπό όρο και η μεταβολή ή η άρση των μέτρων ασφάλειας ή των αναμορφωτικών μέτρων που έχουν επιβληθεί, καθώς και οι αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 550 και 551.

β) Η χρονολογία και ο τρόπος απότισης της στερητικής της ελευθερίας ποινής που επιβλήθηκε για κακούργημα ή πλημμέλημα από δόλο, εφ’ όσον είναι ανώτερη από τρεις μήνες”.

«γ) η διάταξη του εισαγγελέα που εκδίδεται κατόπιν ποινικής διαμεσολάβησης σε εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας.»**

 

Αρθρο: 575
Ημ/νία: 01.01.2002
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
 
Τίτλος Αρθρου
Εννοια αντιγράφου ποινικού μητρώου
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Σχόλια
– Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του κεφαλαίου Β΄του νόμου 1805/1988 (Α΄ 199/31.8.1988) και τέθηκε σε ισχύ 6 μήνες μετά τη δημοσίευσή του, ήτοι από 1.3.1989. Η ισχύς του, όμως, ανεστάλη διαδοχικά [με το άρθρο δεύτερο του ν. 1851/1989 (Α΄122/16.5.1989), το άρθρο 22 του ν. 1868/1989 (Α΄230/10.10.1989), το άρθρο 18 του ν.1916/1990 (Α΄187/28.12.1990), την παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 1968/1991 (Α΄150/11.10.1991), το άρθρο 45 του ν. 2109/1992 (Α΄205/29.12.1992), το άρθρο 43 του ν. 2172/1993 (Α΄207/16.12.1993), την παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 2298/1995 (Α΄62/4.4.1995) και το άρθρο 4 παρ. 8 του ν. 2408/1996 (Α΄104/4.6.1996), και την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2721/1999 (Α΄112/3.6.1999)] μέχρι τις 31.12.2001, οπότε και τέθηκε έκτοτε ο ρ ι σ τ ι κ ά σε εφαρμογή από 1.1.2002.*** Προσοχή: Στο διάστημα αναστολής της εφαρμογής τού παρόντος άρθρου, ο νομοθέτης προέβη σε τροποποίησή του με την προσθήκη παρ. 3 από την παρ. 22 του άρθρου 2 του ν. 2408/1996 (Α΄104). Ηδη, όμως, με την παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 3160/2003 (Α΄ 165/309.6.2003), καταργήθηκε η παρ. 3 της δεύτερης τροποποίησης που είχε υποστεί το παρόν άρθρο με τον προαναφερθέντα νόμο του 1996 (βλ. σχόλια και στην προηγούμενη τροποποίηση του άρθρου). Δηλαδή: από 1.1.2002 ισχύει η (αρχική) τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 1805/1988 (Α΄ 199/31.8.1988) και κακώς δεν είχε καταργηθεί και η παρ. 3 που είχε προστεθεί το 1996. Φαινόταν, άλλοις λόγοις, να ισχύει μετά το 2001 μόνον η, άνευ νοήματος, παρ. 3 μέχρι την οριστική κατάργησή της από την παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 3160/2003.

 

Κείμενο Αρθρου

“Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρθρου 577, όπου ο νόμος προβλέπει την έκδοση και τη χορήγηση αντιγράφου οποιουδήποτε τύπου ή αποσπάσματος ποινικού μητρώου, παρέχεται αντίγραφο γενικής χρήσης”. *** (βλ. σχόλια)

 

Αρθρο: 576
Ημ/νία: 01.01.2002
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
 
Τίτλος Αρθρου
Αντίγραφα ποινικού μητρώου
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Σχόλια
– Το παρόν άρθρο, που τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του κεφαλαίου Β΄του νόμου 1805/1988 (Α΄199/31.8.1988) και τέθηκε σε ισχύ 6 μήνες μετά τη δημοσίευσή του, ήτοι από 1.3.1989, ανεστάλη διαδοχικά [με το άρθρο δεύτερο του ν. 1851/1989 (Α΄122/16.5.1989), το άρθρο 22 του ν. 1868/1989 (Α΄230/10.10.1989), το άρθρο 18 του ν.1916/1990 (Α΄187/28.12.1990), την παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 1968/1991 (Α΄150/11.10.1991), το άρθρο 45 του ν. 2109/1992 (Α΄205/29.12.1992), το άρθρο 43 του ν. 2172/1993 (Α΄207/16.12.1993), την παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 2298/1995 (Α΄62/4.4.1995) και το άρθρο 4 του ν. 2408/1996 (Α΄104/4.6.1996), και την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2721/1999 (Α΄112/3.6.1999)] μέχρι τις 31.12.2001 και τέθηκε σε εφαρμογή από 1.1.2002.

 

Κείμενο Αρθρου

“1. Οι υπηρεσίες που τηρούν ποινικό μητρώο εκδίδουν από αυτό δύο τύπους αντιγράφων:

α) το αντίγραφο δικαστικής χρήσης,

β) το αντίγραφο γενικής χρήσης.

2. Στο αντίγραφο δικαστικής χρήσης καταχωρίζεται το περιεχόμενο όλων των δελτίων ποινικού μητρώου εκτός από εκείνα που έχουν παύσει να ισχύουν σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του προηγούμενου άρθρου.

3. Στο αντίγραφο γενικής χρήσης καταχωρίζεται το περιεχόμενο όλων των δελτίων ποινικού μητρώου, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, εκτός από εκείνα:

α) που αναγράφουν χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως έξι μήνες, μετά την πάροδο τριών ετών.

β) που αναγράφουν ποινή φυλάκισης πέραν των έξι μηνών ή ποινή περιορισμού σε ψυχιατρικό κατάστημα, μετά την πάροδο οκτώ ετών.

γ) που αναγράφουν κάθειρξη, μετά την πάροδο είκοσι ετών.

4. Οι προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου αρχίζουν από την απότιση της ποινής. Αν επήλθε μεταγενέστερη καταδίκη για πλημμέλημα ή κακούργημα, οι προθεσμίες αυτές αρχίζουν από την απότιση της νέας ποινής.

5. Η ποινή θεωρείται ότι αποτίθηκε και όταν:

α) μετατράπηκε σε χρηματική, από την ημέρα καταβολής του ποσού της μετατροπής,

β) χαρίστηκε, από την έκδοση του οικείου προεδρικού διατάγματος,

γ) χορηγήθηκε απόλυση, από την επιτυχή πάροδο του χρόνου δοκιμασίας.

6. Αν η καταδικαστική απόφαση δεν εκτελέστηκε, οι πιο πάνω προθεσμίες αρχίζουν από την παραγραφή της.

7. Κατ’ εξαίρεση, όταν πρόκειται για πρώτη καταδίκη ή για καταδίκη που αφορά α) έγκλημα από αμέλεια ή β) έγκλημα με δόλο, για το οποίο ο νόμος απειλεί ποινή φυλάκισης μέχρι ένα έτος ή χρηματική ποινή, οι προθεσμίες που προβλέπουν τα εδάφια α’ έως και γ’ της παρ. 3 του άρθρου αυτού μπορούν να συντμηθούν στο μισό, με διάταξη του αρμόδιου κατά το άρθρο 580 του Κ.Π.Δ. εισαγγελέα πλημμελειοδικών, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου. Η σύντμηση παρέχεται, αν υπάρχει προσδοκία έντιμου βίου στο μέλλον.

8. Αν μαζί με την ποινή τη στερητική της ελευθερίας έχουν επιβληθεί παρεπόμενες ποινές ή μέτρα ασφαλείας, δεν καταχωρίζονται στο αντίγραφο γενικής χρήσης στις περιπτώσεις που η κύρια ποινή δεν καταχωρίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.

9. Ο αρμόδιος για την έκδοση του ποινικού μητρώου υπάλληλος οφείλει να αναγράφει στο τριπλότυπο καταβολής της ποινής που έχει μετατραπεί σε χρηματική τα στοιχεία ταυτότητας και τον τόπο και ημερομηνία γέννησης του καταδικασμένου. Αντίγραφο του τριπλότυπου αυτού αποστέλλεται στο γραμματέα ποινικού μητρώου του τόπου γέννησης του καταδικασμένου, καθώς και στην υπηρεσία που τηρεί το Γενικό Ποινικό Μητρώο. Σε περίπτωση αποφυλάκισης καταδίκου ο διευθυντής των φυλακών οφείλει να ενημερώνει για την αποφυλάκιση αυτήν το γραμματέα ποινικού μητρώου του τόπου γέννησης του αποφυλακιζομένου, καθώς και την υπηρεσία που τηρεί το Γενικό Ποινικό Μητρώο”.

 

Αρθρο: 577
Ημ/νία: 01.01.2002
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
 
Τίτλος Αρθρου
Εκδοση αντιγράφων δικαστικής και γενικής χρήσης
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Σχόλια
– Το παρόν άρθρο, που τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του κεφαλαίου Β΄του νόμου 1805/1988 (Α΄199/31.8.1988) και τέθηκε σε ισχύ 6 μήνες μετά τη δημοσίευσή του, ήτοι από 1.3.1989, ανεστάλη διαδοχικά [με το άρθρο δεύτερο του ν. 1851/1989 (Α΄122/16.5.1989), το άρθρο 22 του ν. 1868/1989 (Α΄230/10.10.1989), το άρθρο 18 του ν.1916/1990 (Α΄187/28.12.1990), την παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 1968/1991 (Α΄150/11.10.1991), το άρθρο 45 του ν. 2109/1992 (Α΄205/29.12.1992), το άρθρο 43 του ν. 2172/1993 (Α΄207/16.12.1993), την παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 2298/1995 (Α΄62/4.4.1995) και το άρθρο 4 του ν. 2408/1996 (Α΄104/4.6.1996), και την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2721/1999 (Α΄112/3.6.1999)] μέχρι τις 31.12.2001 και τέθηκε σε εφαρμογή από 1.1.2002.

 

Κείμενο Αρθρου

“1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης χορηγείται μόνο:

α) στον εισαγγελέα, τον τακτικό ανακριτή ή τον επίτροπο του στρατοδικείου, για δικαστική αποκλειστικά χρήση.

β) στους διευθυντές φυλακών και άλλων σωφρονιστικών ή θεραπευτικών καταστημάτων για κρατούμενο που με αμετάκλητη απόφαση εκτίει ποινή στερητική της ελευθερίας ή υποβάλλεται σε μέτρο ασφάλειας.

γ) στις αλλοδαπές αρχές που ασκούν ποινική δικαιοδοσία, εφ’ όσον υπάρχει υποχρέωση δικαστικής συνδρομής.

δ) στις δημόσιες υπηρεσίες, πολιτικές, στρατιωτικές, στις εκκλησιαστικές αρχές, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε οργανισμούς, σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ή σε τράπεζες, μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

ε) στις αλλοδαπές πρεσβείες ή προξενεία που έχουν διαπιστευθεί στην Ελλάδα για όσους πρόκειται να μεταναστεύσουν.

στ) για το διορισμό δικαστικών λειτουργών, εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, οργάνων των Σωμάτων Ασφαλείας και των υποψηφίων για την εισαγωγή στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, το οποίο αποστέλλεται απευθείας στο αρμόδιο όργανο.

2. Το δελτίο ποινικού μητρώου επισυνάπτεται υποχρεωτικά με ευθύνη του αρμόδιου γραμματέα σε κάθε δικογραφία για εγκλήματα αρμοδιότητας τριμελούς πλημμελειοδικείου και άνω, μέσα σε σφραγιστό αδιαφανή φάκελο και αποσφραγίζεται μόνο μετά την απαγγελία της περί ενοχής απόφασης του δικαστηρίου, γενομένης ειδικής μνείας στα πρακτικά. Σε περίπτωση ασκήσεως εφέσεως κατά της καταδικαστικής απόφασης, το δελτίο ποινικού μητρώου σφραγίζεται και πάλι με ευθύνη του γραμματέα της έδρας του εκδόντος την απόφαση δικαστηρίου, σε αδιαφανή φάκελο, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των του προηγούμενου εδαφίου. Τα αυτά ισχύουν σε περίπτωση επανεκδίκασης της υπόθεσης κατ’ ουσίαν μετ’ αναίρεση. Η παράβαση των ανωτέρω διατάξεων από το δικαστικό γραμματέα συνεπάγεται την πειθαρχική του ευθύνη.

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, μπορεί να ορισθεί ότι αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης εκδίδεται και για διορισμό σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια υπηρεσία ή σε οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα”.

 

Αρθρο: 578
Ημ/νία: 01.01.2002
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
 
Τίτλος Αρθρου
Καταστροφή δελτίων ποινικού μητρώου
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Σχόλια
– Το παρόν άρθρο, που τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του κεφαλαίου Β΄του νόμου 1805/1988 (Α΄199/31.8.1988) και τέθηκε σε ισχύ 6 μήνες μετά τη δημοσίευσή του, ήτοι από 1.3.1989, ανεστάλη διαδοχικά [με το άρθρο δεύτερο του ν. 1851/1989 (Α΄122/16.5.1989), το άρθρο 22 του ν. 1868/1989 (Α΄230/10.10.1989), το άρθρο 18 του ν.1916/1990 (Α΄187/28.12.1990), την παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 1968/1991 (Α΄150/11.10.1991), το άρθρο 45 του ν. 2109/1992 (Α΄205/29.12.1992), το άρθρο 43 του ν. 2172/1993 (Α΄207/16.12.1993), την παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 2298/1995 (Α΄62/4.4.1995) και το άρθρο 4 του ν. 2408/1996 (Α΄104/4.6.1996), και την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2721/1999 (Α΄112/3.6.1999)] μέχρι τις 31.12.2001 και τέθηκε σε εφαρμογή από 1.1.2002.

 

Κείμενο Αρθρου

“1. Τα δελτία ποινικού μητρώου παύουν να ισχύουν και αποκλείεται η χρησιμοποίησή τους για οποιοδήποτε σκοπό στις ακόλουθες μόνο περιπτώσεις:

α) Όταν το πρόσωπο το οποίο αφορά η εγγραφή πεθάνει ή συμπληρώσει το 80ό έτος

της ηλικίας του.

β) Στις περιπτώσεις δελτίων που αφορούν σωφρονιστικά ή αναμορφωτικά μέτρα, όταν ο ανήλικος συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του.

γ) Όταν η απόφαση για την οποία έχει συνταχθεί δελτίο ποινικού μητρώου ακυρωθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή η πράξη αμνηστευθεί ή με ρητή διάταξη μεταγενέστερου νόμου πάψει να είναι αξιόποινη.

δ) Αν με την καταδικαστική απόφαση για την οποία έχει συνταχθεί δελτίο ποινικού μητρώου χορηγήθηκε αναστολή εκτέλεσης της ποινής, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ποινικού Κώδικα, μετά την πάροδο πέντε ετών από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής, εφ’ όσον η αναστολή δεν έχει αρθεί η ανακληθεί.

ε) Αν το δελτίο έχει συνταχθεί μετά από απόφαση που επιβάλλει σε ανήλικο ποινή περιορισμού σε σωφρονιστικό κατάστημα, πέντε έτη μετά την απότιση της ποινής με οποιονδήποτε τρόπο, εφ’ όσον ο ελάχιστος χρόνος περιορισμού που έχει επιβληθεί δεν υπερβαίνει το έτος, και οκτώ έτη αν υπερβαίνει το έτος, εκτός αν στο διάστημα αυτό επέλθει νέα καταδίκη. Σε περίπτωση απόλυσης υπό όρους από το σωφρονιστικό κατάστημα, η πιο πάνω πενταετία ή οκταετία αρχίζει από τη συμπλήρωση του χρόνου δοκιμασίας.

στ) Αν με την καταδικαστική απόφαση επιβλήθηκε χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης μέχρις ένα μήνα, για αδίκημα εκ δόλου ή δύο μήνες για αδίκημα εξ αμελείας, μετά την πάροδο δέκα ετών από την απότιση της ποινής με οποιονδήποτε τρόπο, εφ’ όσον ο υπαίτιος δεν έχει καταδικαστεί και πάλι για κακούργημα ή πλημμέλημα.

2. Οι υπηρεσίες που τηρούν ποινικό μητρώο, προβαίνουν κάθε έξι μήνες σε εκκαθάρισή του από τα δελτία που παύουν να ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. Μετά την εξάμηνη περιοδική εκκαθάριση είτε καταστρέφονται τα ανίσχυρα δελτία είτε, στην περίπτωση εφαρμογής μηχανογραφικού συστήματος σύμφωνα με το άρθρο 573 παρ. 1 εδ. ε, διαγράφεται από τη μνήμη του ηλεκτρονικού υπολογιστή η ανίσχυρη εγγραφή.

3. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α’ έως και γ’ της παραγράφου 1 τα δελτία ποινικού μητρώου καταστρέφονται αμέσως μόλις διαπιστωθεί η συνδρομή του σχετικού λόγου. Στις περιπτώσεις των εδαφίων δ’ έως και στ’ της ίδιας παραγράφου, τα δελτία ποινικού μητρώου καταστρέφονται κατά την πρώτη περιοδική εκκαθάριση μετά τη διαπίστωση της συνδρομής του σχετικού λόγου. Η καταστροφή διατάσσεται με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα”.

 

Αρθρο: 579
Ημ/νία: 01.01.2002
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
 
Τίτλος Αρθρου
Απαγόρευση ανακοίνωσης
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Σχόλια
– Το παρόν άρθρο, που τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του κεφαλαίου Β΄του νόμου 1805/1988 (Α΄199/31.8.1988) και τέθηκε σε ισχύ 6 μήνες μετά τη δημοσίευσή του, ήτοι από 1.3.1989, ανεστάλη διαδοχικά [με το άρθρο δεύτερο του ν. 1851/1989 (Α΄122/16.5.1989), το άρθρο 22 του ν. 1868/1989 (Α΄230/10.10.1989), το άρθρο 18 του ν.1916/1990 (Α΄187/28.12.1990), την παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 1968/1991 (Α΄150/11.10.1991), το άρθρο 45 του ν. 2109/1992 (Α΄205/29.12.1992), το άρθρο 43 του ν. 2172/1993 (Α΄207/16.12.1993), την παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 2298/1995 (Α΄62/4.4.1995) και το άρθρο 4 του ν. 2408/1996 (Α΄104/4.6.1996), και την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2721/1999 (Α΄112/3.6.1999)] μέχρι τις 31.12.2001 και τέθηκε σε εφαρμογή από 1.1.2002.

 

Κείμενο Αρθρου

“1. Υπάλληλος, ο οποίος λόγω των καθηκόντων του έχει πληροφορηθεί το περιεχόμενο δελτίων ποινικού μητρώου και το ανακοινώνει σε πρόσωπο που δεν δικαιούται να λάβει γνώση, τιμωρείται με φυλάκιση τριών μηνών έως δύο έτη. Ως ανακοίνωση θεωρείται και η χορήγηση αντιγράφου ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης αντί για αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης. Αν η παραπάνω πράξη έγινε από αμέλεια επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι τρεις μήνες.

2. Η σύνταξη ή καταχώριση δελτίων ποινικού μητρώου γίνεται μέσα σε τρεις μήνες κατ’ ανώτατο όριο από την ημέρα που ανέκυψε η σχετική υπηρεσιακή υποχρέωση”.

 

Αρθρο: 580
Ημ/νία: 01.01.2002
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
 
Τίτλος Αρθρου
Αμφισβητήσεις – Διορθώσεις εσφαλμένων εγγραφών
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Σχόλια
– Το παρόν άρθρο, που τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του κεφαλαίου Β΄του νόμου 1805/1988 (Α΄199/31.8.1988) και τέθηκε σε ισχύ 6 μήνες μετά τη δημοσίευσή του, ήτοι από 1.3.1989, ανεστάλη διαδοχικά [με το άρθρο δεύτερο του ν. 1851/1989 (Α΄122/16.5.1989), το άρθρο 22 του ν. 1868/1989 (Α΄230/10.10.1989), το άρθρο 18 του ν.1916/1990 (Α΄187/28.12.1990), την παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 1968/1991 (Α΄150/11.10.1991), το άρθρο 45 του ν. 2109/1992 (Α΄205/29.12.1992), το άρθρο 43 του ν. 2172/1993 (Α΄207/16.12.1993), την παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 2298/1995 (Α΄62/4.4.1995) και το άρθρο 4 του ν. 2408/1996 (Α΄104/4.6.1996), και την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2721/1999 (Α΄112/3.6.1999)] μέχρι τις 31.12.2001 και τέθηκε σε εφαρμογή από 1.1.2002.

 

Κείμενο Αρθρου

“1. Κάθε αμφισβήτηση σχετική με τις διατάξεις του νόμου αυτού επιλύεται με διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου της γέννησης του ενδιαφερομένου και, όταν πρόκειται για πρόσωπα που γεννήθηκαν στο εξωτερικό, του εισαγγελέα πλημμελειοδικών Αθηνών.

2. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί μέσα σε ένα μήνα από την επίδοση σε αυτόν της παραπάνω διάταξης να προσφύγει στο οικείο συμβούλιο πλημμελειοδικών, που αποφαίνεται αμετάκλητα.

3. Το συμβούλιο πλημμελειοδικών αποφασίζει αμετάκλητα, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου ή του εισαγγελέα πλημμελειοδικών, τη διόρθωση στο δελτίο ποινικού μητρώου είτε εσφαλμένης εγγραφής είτε των στοιχείων της ταυτότητας του προσώπου που αφορά το δελτίο. Αν η αίτηση διόρθωσης εσφαλμένης εγγραφής υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών οφείλει να ερευνήσει τη βασιμότητά της με κάθε μέσο είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω ανακριτικού υπαλλήλου.

4. Μετά την έναρξη της λειτουργίας της υπηρεσίας Γενικού Ποινικού Μητρώου, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών του τόπου γέννησης του προσώπου που αφορά το δελτίο ποινικού μητρώου διαβιβάζει στην υπηρεσία Γενικού Ποινικού Μητρώου κάθε διάταξη ή βούλευμα που εκδίδεται ύστερα από αμφισβήτηση ή αίτηση διόρθωσης εσφαλμένης εγγραφής στο δελτίο ποινικού μητρώου”.