Oικοδομικές εργασίες χωρίς άδεια και έλεγχο

images

Χωρίς άδειες δόμησης και χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο, παρά μόνο με έγγραφο γνωστοποίησης των εργασιών, μπορούν πλέον οι ιδιοκτήτες κατοικιών και διαμερισμάτων να προχωρούν σε σειρά οικοδομικών εργασιών. Οι ιδιοκτήτες το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να ενημερώσουν το αστυνομικό τμήμα για τις εργασίες και δεν χρειάζεται καμία άλλη διαδικασία.

Σύμφωνα με το ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός», άρθρο 4 «Άδειες Δόμησης», παράγραφο 3 ορίζεται ένα πλήθος εργασιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια δόμησης και Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας. Για τις εργασίες αυτές απαιτείται απλά μια έγγραφη ενημέρωση για την εκτέλεσή τους, προ 48 ωρών, της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης, που γνωστοποιείται στο οικείο αστυνομικό τμήμα. Καθίσταται σαφές ότι δεν πραγματοποιείται κανένας έλεγχος από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, και ότι με ευθύνη του ιδιοκτήτη συμπληρώνεται το έντυπο και συνυποβάλλονται οι τυχόν κατά περίπτωση απαιτούμενες εγκρίσεις άλλων φορέων (π.χ. Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής εφόσον βρίσκεται σε παραδοσιακό οικισμό ή για την περιοχή ισχύουν ειδικοί όροι δόμησης, Αρχαιολογική υπηρεσία εφόσον το κτίριο είναι χαρακτηρισμένο ως μνημείο ή βρίσκεται σε χαρακτηρισμένο αρχαιολογικό χώρο ή ελέγχεται για οποιοδήποτε λόγο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού), καθώς και η συναίνεση των συνιδιοκτητών της οικοδομής εφ’ όσον οι κατασκευές βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους (ακάλυπτοι χώροι του οικοπέδου) ή κοινόκτητα τμήματα του κτιρίου (όψεις, φέρον οργανισμός, κλπ).

Πρόκειται για εργασίες όπως: μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου ή τις όψεις του, κατασκευές που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων, εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων (χωρίς χρήση ικριωμάτων), αλλαγή ή επισκευή δαπέδων, συντήρηση, επισκευή ή διασκευή εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων, αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα, συντήρηση, επισκευή στεγών χωρίς χρήση ικριωμάτων.

Αναλυτικότερα για τις παρακάτω εργασίες απαιτείται, μόνο έγγραφη ενημέρωση για την εκτέλεσή τους της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης, που γνωστοποιείται στο οικείο αστυνομικό τμήμα:

– Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου ή τις όψεις του, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Δεν συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή ανελκυστήρα της παραγράφου 2 του άρθρου 27.

– Εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων.

– Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων.

– Συντήρηση, επισκευή ή διασκευή εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων. (Ν.4067/12 ΦΕΚ 79 Α 9-4-2012)

– Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα.

– Συντήρηση, επισκευή στεγών χωρίς χρήση ικριωμάτων.

– Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός μέτρου (1,00 μ.) ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό χωρίς χρήση σενάζ, γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές. (Προσοχή: Δεν επιτρέπεται στη ζώνη 500μ. από τη θάλασσα). Επίσης, επιτρέπεται οριοθέτηση με πασσάλους των κορυφών οικοπέδου ή γηπέδου.

– Κατασκευή πέργκολας σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών ή στον περιβάλλοντα ακάλυπτο χώρο. Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών σε εσωτερικούς χώρους.

– Τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού η πισίνας, μέγιστης επιφάνειας 50 τ.μ., που εξυπηρετείται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου τύπου compact και δεν απαιτείται για την εγκατάστασή τους τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα και με την προϋπόθεση ότι το ύψος όλων των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει περισσότερο το ένα μέτρο (1,00 μ.) από την οριστική στάθμη εδάφους και εφόσον δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από 1,00 μ. για την τοποθέτησή της και τηρείται η απαιτούμενη φύτευση του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου. Για την εγκατάσταση απαιτείται δήλωση αρμόδιου μηχανικού που αναλαμβάνει την ευθύνη της στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων.

-Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους με πέτρα μέχρι συν/πλην 0,50 μ. έδαφος.

– Τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, σε υφιστάμενα κτίρια, εγκατάσταση συστοιχίας επίτοιχων λεβήτων αερίου για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών, εγκατάσταση συστημάτων τροφοδοσίας, ρύθμισης και μέτρησης φυσικού αερίου (ρυθμιστές, μετρητές, παροχετευτικοί αγωγοί), εγκατάσταση συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ), υπέργειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.

– Η κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών.

– Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, εφόσον δεν αλλοιώνονται οι όψεις. (Προσοχή: Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η υποβολή Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης).

Του Παναγιώτη Ευθυμιάδη,  http://www.news.gr/oikonomia/h-tseph-moy/article/41445/poies-oikodomikes-ergasies-tha-ginontai-horis-adeia.html

Περί Αναγκαστικών Συνεταιρισμών

Με αφορμή δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο, ο πρόεδρος του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Κροκοπαραγωγών Νίκος Πατσιούρας, προκειμένου να αντιμετωπίσει το φαινόμενο των μεμονωμένων πωλήσεων σημαντικών ποσοτήτων κρόκου και εν τοις πράγμασι για να πατάξει το φαινόμενο του λαθρεμπορίου Κρόκου (!), καταφεύγει στη δικαιοσύνη, ίσως πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση για την αναγκαιότητα των αναγκαστικών συνεταιρισμών. Την τελική απόφαση, βέβαια, θα την πάρουν τα μέλη των συνεταιρισμών.

Δεν είναι μόνο φαινόμενο της Κοζάνης. Όπου υπάρχουν αναγκαστικοί συνεταιρισμοί, υπάρχουν και κάποιοι που διαφωνούν, για διαφορετικούς κάθε φορά λόγους. Οι τέσσερις υφιστάμενοι στη χώρα μας (με νομοθεσία του 1930) Αναγκαστικοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (κρόκου Κοζάνης, οινοπαραγωγών Σάμου, μαστίχας Χίου και προϊόντων Σαντορίνης) υποχρεώνουν όλους τους παραγωγούς των συγκεκριμένων προϊόντων να εγγραφούν μέλη τους και να διαθέτουν την παραγωγή τους μέσω του Συνεταιρισμού.

Το κοινωνικό δικαίωμα στον συνεταιρισμό αποτέλεσε αντικείμενο προσοχής και μέριμνας, ήδη από το πρώτο Σύνταγμα του 1952 που προέβλεπε ότι οι συνεταιρισμοί “τελούσιν υπό την προστασίαν του Κράτους”. Συγκρούεται με το επίσης Συνταγματικό δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και της οικονομικής ελευθερίας; Συγκρούεται με τις φιλελεύθερες ευρωπαικές επιταγές; “Λεσέ φερ, λεσέ πασέ”, δεν είπε ο Άνταμ Σμίθ;

Στη Σάμο, ένας παραγωγός ήθελε να βγάλει το δικό του κρασί. Υπ’ όψιν ότι το κρασί της Σάμου είναι με ονομασία προέλευσης και πωλείται πανάκριβα στις ΗΠΑ. Προσέφυγε ο ίδιος στα δικαστήρια και ζήτησε να ενεργήσει μόνος του, ξέχωρα από τον αναγκαστικό συνεταιρισμό. Το Δικαστήριο ξεκαθάρισε ότι η δυνατότητα σύστασης Αναγκαστικών Συνεταιρισμών με νόμο προβλέπεται ρητά στο άρθρο 12 παράγραφος 5 του Συντάγματος. Η απόφαση τονίζει ότι η σύσταση Αναγκαστικών Συνεταιρισμών δεν αντιβαίνει ούτε στο ευρωπαϊκό δίκαιο, όπως είχε προβάλει ο αιτών, αναφορικά με την καταπάτηση του άρθρου 11 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου! Άρα, ο κ. Πατσιούρας νομικά έχει δίκιο.

Βέβαια, σε συνεδρίαση της Βουλής, ο Παύλος Βογιατζής, βουλευτής ΝΔ Λέσβου, αναφερόμενος στο θέμα είπε: “Όσον αφορά τους συνεταιρισμούς, νομίζω ότι είναι ντροπή στη σημερινή εποχή, από φιλελεύθερες κυβερνήσεις ή κυβερνήσεις πάντως που ασπάζονται την ελεύθερη οικονομία, να επιτρέπουμε τη συνέχιση των αναγκαστικών συνεταιρισμών. Ξέρετε ότι δεν είναι προς όφελος των αγροτών. Είναι προς όφελος κάποιων στελεχών των συνεταιρισμών, αλλά όχι προς όφελος των αγροτών. Θα ήθελα λοιπόν, μια και εναρμονιζόμαστε με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, να μην παραπέμπουμε το θέμα στις καλένδες”.

Στην ίδια συνεδρίαση ο Αθανάσιος Τσαυτάρης, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έδωσε την είδηση: “Υπάρχει η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν επιτρέπει να κρατούμε πλέον αναγκαστικούς συνεταιρισμούς. Εμείς προσφύγαμε έναντι αυτής για να δούμε εάν μπορεί να εξαιρεθεί η Σάμος (μόνο σε αυτήν αναφέρθηκε). Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αυτή. Πιστεύω ότι σε ένα χρόνο θα έχει ξεκαθαρίσει. Είναι αποφάσεις της επιτροπής. Δεν έχουμε πάει στα δικαστήρια”.

Όλα αυτά έγιναν πέρσι αρχές της χρονιάς. Εάν ισχύουν, οι ελληνικές κυβερνήσεις προφανώς θα εναρμονιστούν με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τότε ο αναγκαστικός συνεταιρισμός θα μετατραπεί σε απλό γεωργικό συνεταιρισμό. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι το πρόβλημα, εάν κάποια μέλη θέλουν να αυτονομηθούν. Εξ’ άλλου το θέμα είναι των ιδίων των μελών. Ας μην ξεχνάμε ότι οι συνεταιρισμοί στην Γερμανία ίδρυσαν τράπεζες (!) και έδωσαν πραγματική ώθηση στην οικονομία.

Ηλίας Σιδέρης

Πηγή: e-ptolemeos.gr/

Βρετανία: Άνοιξε ο δρόμος για τα «μωρά από τρεις γονείς»

Υπερψηφίστηκε το σχετικό σχέδιο νόμου από τη Βουλή των Κοινοτήτων

Η Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου υπερψήφισε σήμερα (02.02.2015) το σχέδιο νόμου που επιτρέπει μία παραλλαγή εξωσωματικής γονιμοποίησης, που χρησιμοποιεί γενετικό υλικό τριών ατόμων. Η Μεγάλη Βρετανία αναμένεται να γίνει η πρώτη χώρα που θα υιοθετήσει σχετική νομοθεσία.

Το μέτρο πρέπει να εγκριθεί και από τη Βουλή των Λόρδων (Άνω Βουλή), η οποία ωστόσο σπάνια αντιτίθεται στην Κάτω Βουλή.

Συγκεκριμένα, 382 βουλευτές ψήφισαν υπέρ και 128 κατά της τεχνικής, στόχος της οποίας είναι η πρόληψη γενετικών ασθενειών, με την «αντικατάσταση» προβληματικού μιτοχονδριακού DNA με υλικό από υγιές άτομο.

lifo.gr