Δημόσιες αναρτήσεις ως δικαστικά τεκμήρια

 

Πρόσφατη απόφαση του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, μας δείχνει πως πρέπει να συμπεριφερόμαστε στην virtual ζωή μας, μιας και αυτή είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την κανονική ζωή μας. Συγκεκριμένα, δικαστήριο έλαβε υπόψιν του αναρτήσεις των διαδίκων στο Facebook και εξέδωσε απόφαση βασιζόμενο σε αυτές τις αναρτήσεις, απορρίπτοντας άλλους ισχυρισμούς, που δεν έπεισαν την δικαστή.
Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι το δικαστήριο τεκμηρίωσε νομικά το δικαίωμα του να λάβει υπ’ οψιν του, της συγκεκριμένες αναρτήσεις για την έκδοση της απόφασης, ενώ εξήγησε επαρκώς την δικαιολογητική βάση επί του συμπεράσματος. Αρχικώς, η απόφαση βασίστηκε στην συνταγματική αρχή της ελεύθερης άσκησης επικοινωνίας, και τεκμηρίωσε ότι ιδιωτικές επαφές ή συνομιλίες, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές ως αποδεικτικό μέσο. Το δικαστήριο θεώρησε παράνομα αποδεικτικά μέσα, τα οποία δεν μπορούν να ληφθούν υπόψιν στο πλαίσιο μιας δίκης, οι εκτυπώσεις που αποτυπώνουν αναρτήσεις που έκανε κάποιος χρήστης και είναι ορατές “μόνο σε φίλους”, γιατί οι αναρτήσεις αυτές αφορούν συγκεκριμένο κοινό.
Το συμπέρασμα, όμως, της απόφασης καταλήγει, ότι η ιδιωτική ζωή είναι απόρρητη και αξίας προστασίας, όχι όμως όταν δημοσιοποιείται ευρέως. Η απόφαση καταλήγει ότι όταν οι αναρτήσεις της προσωπικής ζωής είναι δημόσιες, το “δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής”, παύει να είναι άξιο προστασίας! Όταν δηλαδή τα προσωπικά δεδομένα του ατόμου είναι γνωστά σε ένα σχετικά μεγάλο αριθμό προσώπων, τότε δεν προσβάλλεται το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και τον χρήστη δεν τον καλύπτει ο νόμος περί προστασίας προσωπικών δεδομένων! Με αυτήν την αιτιολογία, η απόφαση θεωρεί ότι οι πληροφορίες που αναρτώνται “δημόσια” από την χρήστη των δεδομένων, δεν συνιστούν “δεδομένο”, δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι προστατευτικές διατάξεις του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα και άρα αποτελούν νόμιμο αποδεικτικό μέσο!
Εν προκειμένω, ενώ ο διάδικος δήλωσε “φοιτητής” και “άνεργος”, προκειμένου να δηλώσει την αδυναμία του να πληρώσει τις υποχρεώσεις του, ζητώντας να “κουρευτεί” το δάνειο του, αποδείχθηκε από το αναρτήσεις του στο Facebook, ότι έχει αποφοιτήσει, έχει λάβει το μεταπτυχιακό του και εργάζεται κανονικά! Για την ιστορία, έχασε τη δίκη και το δάνειο συνεχίζει να το οφείλει.