ΑΣΕΠ: Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο ΚΕΑΤ

keat_logo-enfia-katasxesh-epidothsh
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(παρ. 5 άρθρου 6 του Ν. 4052/2012 & άρθρου 9 του Ν. 4210/2013)

Σήμερα απεστάλησαν στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως & Αποκαταστάσεως Τυφλών (ΚΕΑΤ), οι πίνακες κατάταξης κατά χρόνο εμπειρίας και κατά χρόνο ανεργίας των υποψηφίων, για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, για την Κεντρική Υπηρεσία και το Παράρτημα Θεσσαλονίκης, στους κατωτέρω κλάδους/ειδικότητες:

  • ΠΕ Ψυχολόγων (κωδ. 111)
  • ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών (κωδ.112)
  • ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού (κωδ. 303)
  • ΔΕ Τεχνικού – Ειδ. Οδηγών (Άδεια κατηγορίας Δ’) (κωδ. 314)
  • ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων (κωδ. 318)
  • ΔΕ Επιμελητών Πρόνοιας (κωδ. 319)
  • ΔΕ Τεχνικού – Ειδ. Μαγείρων (κωδ. 320)
  • ΔΕ Τεχνικού – Ειδ. Συντηρητή Κτιρίων (κωδ. 321)

Η επιλογή των προσληπτέων θα γίνει από το Κέντρο Εκπαιδεύσεως & Αποκαταστάσεως Τυφλών (ΚΕΑΤ), σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 16533/31.10.2013 έγγραφό μας.

Περισσότερες πληροφορίες στη διαδρομή: Συμβάσεις/Επικ. προσωπικό (Κέντρα Κοιν. Πρόνοιας)